Základní umělecká škola

           

Kurzy 2020/2021

Kurzy ZUŠ, Ježkova 9
Středa
Výtvarný kurz I. 17.00 - 18.30 vyučující: Mgr. Kateřina Kuklíková
Sboreček 15.30 - 16.15 vyučující:  MgA. Kamila Zenklová
     
Čtvrtek
Výtvarný kurz II. 15.00 - 16.30 vyučující: Ing. Alena Polachová
     
Kurzy ZUŠ, Mendlovo nám. 1/3, 4
Úterý
Keramika 14.15 – 15.15 vyučující: Ing. Alena Polachová
     
Středa
Tvoření 14.15 – 15.15 vyučující: Ing. Alena Polachová
     
Čtvrtek
Dramatický kroužek  (starší žáci) 14.10 – 15.10 vyučující: Barbora Formánková
Dramatický kroužek (mladší žáci) 15.15 - 16.15 vyučující: Barbora Formánková
     
Pátek
Tvoření 14.15 – 15.15 vyučující: Ing. Alena Polachová