Naši žáci denně zažívají radost z toho, co zvládli, co se jim podařilo, co se naučili. Děti vedeme k tomu, aby dokázaly spolupracovat, domluvit se, představit výsledek své práce, uměly druhým poradit, ale i radu přijmout.

Vzdělávací systém PORGu se opírá o kvalitní výuku angličtiny, čtenářství, nabízí předměty v angličtině a má bohatou nabídku kroužků. Klíčová je pro nás úzká spolupráce s rodinou.

Podívejte Co děláme jinak?

Původní vzdělávací systém staví na nejnovějších vzdělávacích principech. Výukové pilíře se opírají o jazykovou vzdělanost, kritické myšlení, finanční gramotnost, kvalitní mluvený projev a schopnost prezentace, ale i znalost výpočetní techniky, která je nutnou součástí naší moderní doby. Nabízíme výrazně rozšířenou výuku anglického jazyka, bilingvní výuku i výuku nejazykových předmětů v anglickém jazyce a aktivní využití metody CLIL (Content and language integrated learning) ve vybraných předmětech. Nízké počty dětí ve třídách a tandemová výuka umožňují přistupovat individuálně k potřebám každého žáka.

Typ dokumentu

Název

Soubor

Učební plány
Učební plán 1. stupeň - PORG
Učební plány
Učební plán 1. stupeň - CLIL
Učební plány
Učební plán 1. stupeň - Bilingvní