Proč Základní umělecká škola

Základní umělecká škola nabízí od roku 1994 akreditované umělecké vzdělání v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru. Organizuje přípravné studium pro žáky od 5 let, základní sedmileté studium I. stupně a čtyřleté studium II. stupně.

Výuka probíhá v budově Školského komplexu na Mendlově nám. 1/3,4 v Brně a na ulici Ježkova 9 v Brně.

Naše žáky vedeme ke kultivovanému projevu napříč uměleckými obory. Přistupujeme k nim individuálně, vedeme je k samostatnosti a podporujeme jejich tvořivost a fantazii.

Výuku zajišťují kvalifikovaní vyučující, kteří spolupracují s brněnskou i mimobrněnskou hudební a divadelní scénou. Zároveň spolupracujeme s uměleckými vysokými školami, JAMU nebo Pedagogickou fakultou MU.

Naši žáci hudebního oboru pravidelně vystupují při různých příležitostech. Spolupracujeme například se Svazem invalidů, s Městskou částí Brno-sever, kdy studenti hudebního oboru doprovázejí kulturní akce nebo vítání občánků. Vystoupení se konají také v Dětské nemocnici nebo v komorním koncertním sále budovy ZUŠ na ulici Ježkova 9. V kulturním sále Otakara Motejla (Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno) každoročně pořádáme pro veřejnost Jarní a Vánoční koncert, vystoupení se rovněž konají i v prostorách Společenského centra Brno-sever (Okružní 21, Brno).

Žáci hudebního oboru mohou navštěvovat pěvecký sbor, cimbálovou muziku, školní orchestr či komorní hry/kolektivní interpretace, kde prohlubují své hudební dovednosti.

Práce žáků výtvarného oboru prezentujeme na ročníkových výstavách ve Sklepní galerii (Jánská 12, Brno), v prostorách Art Cafe Prostor (Kounicova 7, Brno) a na doprovodných výstavách během koncertů ZUŠ.

Veřejná vystoupení žáků literárně-dramatického oboru se konají v CVČ Lužánky, v divadelním sále Ornis a v dalších divadelních prostorách města Brna.

Zapojujeme se do různých uměleckých soutěží, například Újezdská notička, Brněnský šikula, Karlovarský skřivánek, Písňová soutěž B. Martinů, recitační soutěže a přehlídky, Dětská scéna, výtvarné soutěže a projekty a další. Pořádáme výchovné koncerty pro žáky základních a mateřských škol.

Zajišťujeme výuku i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínkou pro přijetí do vybraného oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky a dostupná kapacita volných míst.