Virtuální prohlídka školy

Školský komplex na Mendlově náměstí v Brně

 
    
 

Informační nástěnka Školského komplexu

Princ a princezna Majálesu

Naše škola se letos zapojila do studentského majálesového měsíce plného oslav, který vyvrcholí v sobotu 6. 5. na Majálesu na Brněnském výstavišti. Oslav se tradičně účastní 5 brněnských vysokých škol. Letos je ale první rok, kdy se mohou zapojit i školy střední. A jelikož vysoké školy mezi sebou soupeří o nejlepšího krále a královnu, kteří reprezentují každou školu, tak my soutěžíme o nejlepšího prince a princeznu. Samotné finále tohoto souboje proběhne 6. 5. na Májálesu na rap stage.

Během oslav jsme zatím postavili v úterý 28. 3. slavnostně májku na Náměstí Svobody a aktuálně se nejvíce těšíme na charitativní běh "Běh se srdcem", který se poběží v neděli 2. 4. v parku v Lužánkách.

Neváhejte a připojte se k naší družině, která podporuje našeho prince a princeznu. Pomozme jim vyhrát!

 

Adam Koubek, SX BN

 

Volné dny udělené ředitelkou školy

Z důvodu konání přijímací zkoušky uděluje ředitelka školy volné dny pro žáky.
 
Dne 17. 4. 2023 uděluje ředitelka školy volný den pro žáky nižšího i vyššího stupně gymnaziálních oborů I. NZG a JGM (netýká se AZŠ a SPGŠ, kde se vyučuje podle rozvrhu hodin).
 
Dne 18. 4. 2023 uděluje ředitelka volný den pro žáky nižšího i vyššího stupně gymnaziálních oborů I. NZG a JGM a pro žáky střední pedagogické školy (netýká se AZŠ, kde se vyučuje podle rozvrhu hodin).

Informace k přijímacímu řízení pro studium ve školním roce 2023/2024

Vážení zájemci o studium na naší škole, přijďte se podívat přímo k nám do školy na dny otevřených dveří, kde Vám osobně předáme informace o přijímacím řízení ve školním roce 2023/2024.

Dny otevřených dveří pro zájemce o osmiletý a šestiletý gymnaziální obor se konají v budově na Mendlově náměstí 1/3, 4, Brno v těchto termínech:

  • Sobota 11. 2. 2023 od 9 do 12 hod.
  • Úterý 14. 2. 2023 od 15 do 18 hod.

Upozorňujeme, že čtyřletý gymnaziální obor z kapacitních důvodů neotevíráme.

 

Dny otevřených dveří pro zájemce o střední pedagogickou školu se konají v prostorách Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, Veveří 331/95, Brno v těchto termínech:

  • Sobota 11. 2. 2023 od 9 do 12 hod.
  • Úterý 14. 2. 2023 od 15 do 18 hod.

Podrobnější informace o přijímacím řízení najdete zde.

 

Nabídka kroužků ve školním roce 2022/2023 v rámci projektu iKAP II

  • Všechny kroužky probíhají 1x týdně a jsou zdarma
  • Podrobnější informace o kroužcích a přihlášky ke stažení najdete na webu Školského komplexu v sekci Projekty EU a JMK.
  • Vyplněné přihlášky posílejte odbornému garantovi projektu iKAP II RNDr. Jitce Kelblové – mail: kelblova@skolskykomplex.cz

 

Maturita v talárech

Ne nadarmo se maturitě odjakživa přezdívá zkouška dospělosti. Pro většinu mladých lidí je to opravdu jedna z největších zkoušek, kterou doposud ve svém životě skládali. A se stejnou vážností, s jakou k ní zodpovědní studenti přistupují, by se mělo brát i předávání maturitního vysvědčení těm úspěšným z nich.
Proto se Školský komplex na Mendlově náměstí v Brně rozhodl jako jedna z prvních škol na jižní Moravě dát maturitním promocím tu správnou vážnost. Určitě k tomu přispěl i fakt, že úspěšnost maturantů bývá na této škole opravdu úctyhodná – kupříkladu v písemných částech a didaktických testech z českého jazyka, angličtiny i matematiky dosahuje 100%.

 

 

Parkoviště K+R

Vážení rodiče,

jistě jste si všimli, že u naší budovy na Mendlově náměstí funguje takzvané parkoviště „Kiss and Ride“. Jedná se o vyhrazená místa pro školu, kde mohou rodiče bezplatně zaparkovat ve stanovenou dobu (v ranních a odpoledních hodinách) na nezbytně nutnou dobu za účelem vysazení svých dětí, které vezou do školy nebo je naopak ze školy vyzvedávají. Tato parkovací místa se nacházejí v boční uličce Pekařské naproti fakultní nemocnice a jsou označena dopravní značkou a také informačním bannerem na zdi školy.

Tato místa vyřešila situaci, kdy rodiče parkovali přímo před školou vedle tramvajových kolejí, čímž vznikala situace potenciálně nebezpečná jak pro děti, tak pro ostatní účastníky silničního provozu.

Doufáme, že tato parkovací místa vám usnadňují dopravu vašich dětí do a ze školy a poskytují jim zároveň maximální bezpečnost, protože děti nemusí nikde vstupovat do vozovky. Zároveň vám děkujeme, že tato místa využíváte a nezastavujete na jiných místech kolem školy.

 

 

 

Bilingvní vzdělávání

Již od 1. září 2012 má naše škola povolenou bilingvní výuku v předmětech dějepis, zeměpis a základy společenských věd v anglickém a německém jazyce. S bilingvní výukou máme tedy bohaté zkušenosti.

Už v září 2018 jsme se rozhodli rozšířit bilingvní výuku na celý školský komplex, včetně Anglické základní školy. Naše úsilí vyústilo v únoru 2019, kdy jsme na Anglické základní škole uspořádali talentové zkoušky, jak do běžné první třídy s využitím metody CLIL, tak do bilingvní první třídy.

Těší nás velký zájem rodičů o bilingvní výuku.

 

Příprava na složení certifikátu Cambridge

I v letošním školním roce se naši studenti mohou pilně připravovat na získání certifikátů "Preliminary English Test" (PET) na úrovni B1 a "First Certificate in English" (FCE) na úrovni B2 (podle CEFR).
 
Žáci ve čtyřletém studiu na I. Německém zemském gymnasiu mají přípravu na složení certifrikátu na úrovni B2  jako součást běžných hodin AJ. V těchto hodinách se seznamují s typizovanými úlohami ze zkoušky FCE, dozvědí se veškeré informace o získání certifikátu a zároveň si vyzkoušejí všechny typy cvičení, se kterými se setkají v písemné i ústní části reálné zkoušky. Zkušení vyučující zároveň žákům poradí, jak se nejlépe s danými úkoly vypořádat. Žáci Gymnázia J. G. Mendela se mohou navštěvovat nepovinný předmět "Příprava na certifikát FCE", který se otvírá dle zájmu studentů. Kromě toho se žáci kvart obou gymnázií a druhého ročníku šestiletého studia připravují na složení certifikátu PET (B1) v rámci běžných hodin AJ. Žáci vyššího stupně gymnázia se v rámci hodin AJ
 
Škola také podporuje naše žáky v jejich samostatné přípravě ke složení certifikátu - žáci mohou s vyučujícími, kteří mají danou problematiku na starosti, prodiskutovat dostupné materiály a konzultovat s nimi svou domácí přípravu. Za účelem přípravy na certifikát je také možné navštěvovat kluby a konzultace učitelů AJ.
 
Více o uznávání jazykových certifikátů pro účely maturitní zkoušky se můžete dočíst zde.
 

Dvorek na Školském komplexu

Žáci v budově na Mendlově náměstí mohou za pěkného počasí relaxovat na nově zrekonstruovaném školním dvorku. Na dvorku proběhly terénní úpravy včetně odstranění pozůstatků starých objektů, byla vysazena nová zeleň, zbudován zavlažovací systém a položena zámková dlažba. Pergola zajistí částečné stínění a ochranu proti dešti. Dohromady s lavičkami a stolky tak vše zajistí příjemný prostor pro relaxaci žáků během obědové pauzy. Nechybí ani vybavení pro žáky, kteří chtějí volnou hodinu strávit aktivně: basketbalové koše, kuželky či dráha pro minigolf. V době, kdy je dvorek pro žáky otevřen, je na něm samozřejmě zajištěn dozor. V rámci bezbariérového zpřístupnění naší školy byla zbudována i schodišťová plošina u schodů vedoucích na školní dvorek a ten je tak přístupný úplně pro všechny.