Virtuální prohlídka školy

Školský komplex na Mendlově náměstí v Brně

 
   
 

Informační nástěnka Školského komplexu

Informace k provozu školy

Aktualizováno 6. 5. 2021
 
Vážení rodiče, milí žáci,
 
od pondělí 10. 5. 2021 je v Jihomoravském kraji povolena osobní přítomnost žáků nižšího stupně gymnázií na vzdělávání. Výuka bude probíhat v rotačním režimu.
 
V týdnu od 10. 5. 2021 nastoupí k prezenční výuce v budově školy třídy S AN, KV AN, KV BN, S AM, S BM, KV AM, II. AM. (Ostatní třídy se v tomto týdnu učí distančně.)
 
V týdnu od 17. 5. 2021 nastoupí k prezenční výuce v budově školy třídy P AN, T AN, T BN, P AM, P BM,  T AM, I. AM. (Ostatní třídy se v tomto týdnu učí distančně.)

První hodina v první den prezenční výuky bude třídnická.
 
Jakmile budou potvrzené informace ohledně prezenční výuky vyššího stupně gymnázií, budeme Vás informovat.
 
 
Žák je povinen účastnit se v testovací dny (pondělí a čtvrtek) antigenního testování. V případě, že žák není přítomen v době testování své třídy, musí se při vstupy do školy nahlásit na vrátnici a pověřený pracovník školy s žákem provede test.
Pokud se žák nechce testovat testem, který má k dispozici škola, může si pro tyto účely přinést vlastní test, který je nerozbalený, je v originálním balení a je uveden na seznamu antigenních testů Ministerstva zdravotnictví ČR.
 

Testování se dále neprovádí u žáků kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování se neprovádí u žáků, kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

 

Harmonogram testování v týdnu od 10. 5.

 

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO MŠMT (COVID-19 TEST KIT, SINGCLEAN)

 
 
Žádáme veřejnost, aby školu osobně navštěvovala pouze ve zcela nezbytných případech! Jinak prosím upřednostněte telefonický styk. Děkujeme.
 

Starší zprávy týkající se onemocnění COVID-19, které škola zveřejnila na svém webu v letošním školním roce, si můžete přečíst v archivu.

 

Školní kuchyně v provozu

Od středy 7. 4. 2021 od 9.00 je opět možné objednávat obědy ve školní kuchyni. Pokud byste na pondělí 12. 4. nestihli přes systém objednat včas (do čtvrtka do 14.00), můžete pro objednávku využít i telefonní číslo do kuchyně. Prosíme, abyste si zkontrolovali, zda máte na svých účtech dostatečný kredit.

Vážení rodiče, milí žáci,

už více než rok bojuje naše republika stejně jako celý svět s pandemií onemocnění COVID-19. Když se 11. března 2020 uzavřely školy pro prezenční vzdělávání žáků, málokoho napadlo, že během celého dalšího roku bude jen velmi málo příležitostí, aby se žáci potkali osobně se svými spolužáky a vyučujícími v budovách škol.

Za tuto dlouhou dobu se žáci i učitelé museli vypořádat s mnoha těžkostmi distanční výuky. Jsme rádi, že se na naší škole podařilo vybudovat ucelený systém distanční výuky – synchronních a asynchronních hodin, zadávání úkolů a hodnocení žáků. Systém jsme nastavili tak, aby se žáci řádným způsobem vzdělávali a zároveň aby nebyli nadměrně zatěžováni, neboť psychická pohoda a vyrovnanost je při vzdělávání i v boji s pandemií nadmíru důležitá.

Vedení školy pravidelně sleduje dění v jednotlivých předmětech během distanční výuky, monitoruje případné problémy a podporuje vyučující, aby mezi sebou sdíleli příklady dobré praxe. Poděkování patří nejen jim, ale především Vám, našim studentům a jejich rodičům. Děkujeme, že se naprostá většina našich žáků distanční výuky pravidelně účastní, vypracovává zadané úkoly a těší se na pravidelná online setkání. Děkujeme Vám, rodičům, že své děti podporujete, povzbuzujete a pomáháte jim se tak lépe vypořádat s touto nelehkou dobou. Víme, že to není vždy snadné.

Nyní se blíží čas čtvrtletního hodnocení ve druhém pololetí školního roku 2020/2021. Tak jako jindy jsme povinni vzdělávání našich žáků průběžně hodnotit, a proto sledujeme jejich práci. Při čtvrtletním hodnocení nejde pouze o to, kdo dosáhl jakých výsledků v online testech a při zkoušení, ale jeho důležitou součástí je i přístup žáků k distanční formě výuky, jejich aktivita, zájem a plnění zadaných úkolů.

Děkujeme za názory, které nám někteří z Vás zaslali. Vaše připomínky a návrhy pečlivě zvažujeme a rádi Vám na ně odpovídáme. Vaše slova podpory a poděkování nás vždy potěší a posunou dále. Pokud nám budete chtít i v budoucnu sdělit své názory týkající se distanční výuky či vyjádřit podporu, můžete kontaktovat třídní učitele svých dětí. Chcete-li poslat zprávu na téma distanční výuky přímo vedení školy, pište prosím na adresu distancnivyuka@skolskykomplex.cz  .

Děkujeme Vám a přejeme pevné zdraví a mnoho sil do dalších dní.

Vedení Školského komplexu na Mendlově náměstí v Brně

Individuální konzultace

Milí žáci, vážení rodiče,
 
dovolte, abychom Vám připomněli, že i během distančního vzdělávání je stále povoleno konat individuální konzultace v budově školy. V případě zájmu mohou této možnosti využít žáci všech ročníků gymnázií, střední pedagogické školy i Anglické základní školy.
 
Na konzultaci smí být přítomen pouze jeden žák a jeden učitel a po celou dobu je nutné mít nasazený respirátor. Termín konzultace si žáci mohou individuálně dohodnout s vyučujícím.

Školský komplex pomohl Fakultní nemocnici u sv. Anny

Jsme rádi, že v předvánoční době se s Vámi můžeme podělit o pozitivní tiskovou zprávu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Tisková zpráva FNUSA

Protiepidemická opatření na Školském komplexu

I v době, kdy je povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání, dělá Školský komplex maximum pro ochranu zdraví svých žáků i zaměstnanců.
 
 

Poděkování ředitelky školy

Vážení rodiče, vážení učitelé, milí žáci,

nacházíme se v nezvyklé době, která klade zvýšené nároky snad na všechna povolání. Jsou to v první řadě především zdravotníci, ale i všichni ostatní, kteří jsou nuceni pracovat za zcela jiných podmínek, než na které jsou zvyklí, nebo kteří třeba o svou práci v důsledku pandemie přišli.

Ale nejsou to pouze lidé ve světě práce, kteří jsou postaveni před nelehké překážky. Jsou to také všichni dospělí v roli rodičů a všechny děti v roli žáků. Přestože školy, včetně té naší, jsou průběžně vybavovány novými moderními technologiemi, používaly se tyto až do letošního roku především v rámci prezenční výuky. Ještě před rokem nebyli učitelé ani žáci zvyklí spolu prostřednictvím moderní techniky komunikovat na dálku, namísto běžné výuky. Všichni se musíme v této době rychle učit a přizpůsobovat se. Učíme se pracovat tak, aby každý mohl především před sebou samým obhájit, že nabídl, nebo naopak přijal, maximum toho, co mohl.

Chtěla bych tímto poděkovat vám, rodičům našich žáků, že s nimi distanční výuku z domácího prostředí zvládáte, že svoje děti podporujete a pomáháte jim zvládat toto nelehké období. I já bych chtěla naše milé žáky podpořit, aby i v této náročné době našli nějaká pozitiva a užívali si chvilky, které mohou strávit se svými rodinami. Děkuji především těm žákům, kteří se i v rámci distanční výuky svědomitě připravují na výuku, plní zadané úkoly a připojují se pravidelně na online video hovory. Ujišťuji vás, milí žáci, že chápeme i psychickou náročnost distanční výuky a že můžete svoje problémy kdykoli konzultovat nejen se svou rodinou, ale i se svými učiteli, kteří vám rádi poradí a pomohou. Buďte také vděční především za podporu svých rodin a rodičů, věřte, že v tuto chvíli je to obzvláště důležité.

V neposlední řadě bych chtěla poděkovat všem svým kolegům, učitelům. Pro mnohé z nich byla dříve technika a sociální sítě něco, od čeho si po práci chtěli spíše odpočinout. Dnes je technika každodenní součást jejich celého dne, protože ji potřebují jak k samotné výuce, tak k přípravě na ni, ke konzultacím se žáky i k jejich hodnocení. Kolegové, děkuji, že pracujete ze všech sil a s veškerou odpovědností a nasazením.

Přeji vám všem pevné zdraví, co nejvíce optimismu a co nejméně potíží a těším se na lepší dobu, kdy se učitelé a žáci budou zase moci společně setkávat při tak krásné a důležité činnosti, jakou učení je.

S přáním všeho dobrého,

Vladimíra Dolenská, ředitelka školy

Nová virtuální prohlídka našeho komplexu

Představujeme zcela novou virtuální prohlídku naší budovy na Mendlově náměstí. Snímky byly pořízeny 360° kamerou.

 

Představujeme nový televizní spot, který v krátkosti přibližuje studium na Anglické základní škole na Školském komplexu na Mendlově náměstí v Brně.