INFORMACE PRO MATURANTY V TERMÍNU JARO 2024 A PODZIM 2024

Ustanovení ke konání maturitních zkoušek v souladu s platným zněním Školského zákona a Vyhlášky 177/2009 Sb. je k dispozici v platném Školním řádu (kap. 8, Maturitní řád). Ředitelka školy dále zveřejňuje schválený způsob hodnocení a schválená kritéria (viz níže).

Studenti, kteří chtějí nahradit profilovou část zkoušky z cizího jazyka doložením jazykového certifikátu na příslušné úrovni, odevzdají žádost o nahrazení zkoušky adresovanou ředitelce školy spolu s kopií certifikátu ZŘŠ Jitce Kelblové nebo asistentce Silvii Elizabeth Zimek Kuželové (v tištěné podobě s podpisem) nejpozději do 2. 4. 2024.

Typ dokumentu

Název

Soubor

Ostatní dokumenty
Harmonogram Maturity 2024
Ostatní dokumenty
Maturitní témata k ústní zkoušce SPGŠ 2024
Ostatní dokumenty
Kánon, seznam četby 2024
Ostatní dokumenty
Seznam četby
Ostatní dokumenty
Kánon písní
Ostatní dokumenty
Přednesová skladba a seznam písní HVM
Ostatní dokumenty
Kritéria hodnocení MZ ČJL
Souhrn informací
Kritéria hodnocení profilové části MZ z cizího jazyka
Ostatní dokumenty
Způsob záznamu vytvářeného textu SPGŠ (MZ PP ČJL+CJ) 2024
Ostatní dokumenty
Koncepce profilové části maturitní zkoušky v předmětech DVM, HVM, TVM, VVM