Virtuální prohlídka školy

Pedagogicko psychologická poradna - Akreditované pracoviště MŠMT

   

PPP poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby dětem a mládeži od 3 let do ukončení docházky na střední školu nebo VOŠ.

 

Poskytované služby

PPP poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby dětem a mládeži od 3 let do ukončení docházky na střední školu nebo VOŠ.

V návaznosti na tyto služby poskytuje poradenskou a metodickou podporu rodičům a učitelům těchto dětí a dospívajících.

Standardní (bezplatné) služby:

 • psychologická vyšetření dětí předškolního věku k odkladu i k předčasnému zahájení školní docházky, k zařazení do přípravného ročníku
 • vyšetření nadaných dětí včetně  nastavení vzdělávacích opatření pro tyto děti
 • psychologická vyšetření žáků se vzdělávacími a výchovnými problémy, nastavení vzdělávacích a výchovných opatření, doporučení asistenta pedagoga
 • diagnostika specifických vývojových poruch učení a chování , konzultace týkající se specifických poruch učení a chování rodičům i učitelům
 • zpracování odborných podkladů pro vzdělávání dětí, žáků, studentů
 • vypracování posudku k uzpůsobení podmínek  k maturitní zkoušce
 • sociometrické služby pro třídní kolektivy, poradenská a konzultační pomoc pedagogům
 • primární prevence sociálně patologických jevů, práce s kolektivy dětí, žáků, studentů
 • konzultace rodičům  v krizové situaci

Hrazené služby poskytované poradnou:

 • kurz nápravy grafomotorických obtíží pro děti MŠ a žáky 1.stupně ZŠ
 • edukační kurz pro předškoláky
 • kurz nápravy specifických poruch učení
 • logopedické služby
 • individuální i skupinová terapeutická činnost  zaměřená na osobní problémy
 • kurz zaměřený na problematiku studijních návyků a sebevzdělávacích procesů
 • kurzy a programy pro děti s ADHD
 •  na vyžádání  škol přednášky pro rodiče
 • na vyžádání škol  odborné přednášky a programy pro učitele