Vítejte na našich webových stránkách.Pedagogicko psychologická poradna - Akreditované pracoviště MŠMT

   

PPP poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby dětem a mládeži od 3 let do ukončení docházky na střední školu nebo VOŠ.

Poskytované služby

PPP poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby dětem a mládeži od 3 let do ukončení docházky na střední školu nebo VOŠ.

V návaznosti na tyto služby poskytuje poradenskou a metodickou podporu rodičům a učitelům těchto dětí a dospívajících.

Standardní (bezplatné) služby:

  • psychologická vyšetření dětí předškolního věku k odkladu i k předčasnému zahájení školní docházky, k zařazení do přípravného ročníku
  • vyšetření nadaných dětí včetně  nastavení vzdělávacích opatření pro tyto děti
  • psychologická vyšetření žáků se vzdělávacími a výchovnými problémy, nastavení vzdělávacích a výchovných opatření, doporučení asistenta pedagoga
  • diagnostika specifických vývojových poruch učení a chování , konzultace týkající se specifických poruch učení a chování rodičům i učitelům
  • zpracování odborných podkladů pro vzdělávání dětí, žáků, studentů
  • vypracování posudku k uzpůsobení podmínek  k maturitní zkoušce
  • sociometrické služby pro třídní kolektivy, poradenská a konzultační pomoc pedagogům
  • primární prevence sociálně patologických jevů, práce s kolektivy dětí, žáků, studentů
  • konzultace rodičům  v krizové situaci

Hrazené služby poskytované poradnou:

  • kurz nápravy grafomotorických obtíží pro děti MŠ a žáky 1.stupně ZŠ
  • edukační kurz pro předškoláky
  • kurz nápravy specifických poruch učení
  • logopedické služby
  • individuální i skupinová terapeutická činnost  zaměřená na osobní problémy
  • kurz zaměřený na problematiku studijních návyků a sebevzdělávacích procesů
  • kurzy a programy pro děti s ADHD
  •  na vyžádání  škol přednášky pro rodiče
  • na vyžádání škol  odborné přednášky a programy pro učitele