Připravili jsme pro rodiče přehled všech formulářů a dokumentů, které budou při nástupu, ale i během studia jejich dítěte na ZŠ potřebovat. A to včetně školního řádu a vnitřního řádu družiny.

Typ dokumentu

Název

Soubor

Škola ONLINE
Manuál pro žáky a rodiče
Škola ONLINE
Manuál pro učitele
Školní řád
Školní řád ZŠ
Školní řád
Příloha č. 1 - Pravidla pro používání počítačové sítě
Školní řád
Příloha č. 2 - Časové vymezení rozvrhu hodin - zvonění
Formuláře
Přihláška ke stravování (PDF)
Formuláře
Přihláška ke stravování (PDF form)
Formuláře
Žádost o uvolnění žáka ze školy (PDF)
Formuláře
Žádost o uvolnění žáka ze školy (PDF form)
Formuláře
Žádost o uvolnění z TV (PDF)
Formuláře
Žádost o uvolnění z TV (PDF form)
Formuláře
Žádost o přestup žáka na ZŠ (PDF)
Formuláře
Žádost o přestup žáka na ZŠ (PDF form)
Formuláře
Zápisní lístek do školní družiny (PDF)
Formuláře
Zápisní lístek do školní družiny (PDF form)
Formuláře
Vyzvednutí žáka ze školy nebo školní družiny nezletilou osobou (PDF)
Formuláře
Vyzvednutí žáka ze školy nebo školní družiny nezletilou osobou (PDF form)