Připravili jsme pro rodiče přehled všech formulářů a dokumentů, které budou při nástupu, ale i během studia jejich dítěte na I. Německém zemském gymnasiu potřebovat.

Žádost o přestup
Pokud si přejete, aby vaše dítě bylo přijato přestupem na některou ze škol Školského komplexu, vyplňte prosím online žádost níže.

Typ dokumentu

Název

Soubor

Škola ONLINE
Manuál pro žáky a rodiče
Škola ONLINE
Manuál pro pracovníky školy
Formuláře
Osobní list žáka NZG 4 leté (PDF)
Formuláře
Osobní list žáka NZG 4 leté (PDF form)
Formuláře
Osobní list žáka NZG 8 leté (PDF)
Formuláře
Osobní list žáka NZG 4 leté (PDF form)
Formuláře
Souhlas GDPR zletilý žák NZG (PDF)
Formuláře
Souhlas GDPR zletilý žák NZG (PDF form)
Formuláře
Souhlas GDPR nezletilý žák NZG (PDF)
Formuláře
Souhlas GDPR nezletilý žák NZG (PDF form)
Formuláře
Přihláška ke stravování (PDF)
Formuláře
Přihláška ke stravování (PDF form)
Formuláře
Uvolnění z TV nižší stupeň NZG (PDF)
Formuláře
Uvolnění z TV nižší stupeň NZG (PDF form)
Formuláře
Uvolnění z TV vyšší stupeň NZG (PDF)
Formuláře
Uvolnění z TV vyšší stupeň NZG (PDF form)
Formuláře
Uvolnění žáka ze školy NZG (PDF)
Formuláře
Uvolnění žáka ze školy NZG (PDF form)
Formuláře
Opuštění školní budovy ve volné hodině NZG (PDF)
Formuláře
Opuštění školní budovy ve volné hodině NZG (PDF form)
Formuláře
Uvolnění žáka - ozdravný pobyt NZG (PDF)
Formuláře
Uvolnění žáka - ozdravný pobyt NZG (PDF form)
Formuláře
Převzetí dohledu na dítětem v době TV NZG (PDF)
Formuláře
Převzetí dohledu na dítětem v době TV NZG (PDF form)