Zvonění 2023/2024

Hodina Střední pedagogická škola
0. hodina 7.10 - 7.55
1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.50 - 9.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.50 - 11.35
5. hodina 11.40 - 12.25
6. hodina 12.30 - 13.15
7. hodina 13.20 - 14.05
8. hodina 14.10 - 14.55
9. hodina 15.00 - 15.45

 

Poznámka: Zeleně označená hodina je čas vyčleněný na OBĚD.

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Aktualizace: 15. 02. 2024

STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA

29.08.2023 ÚT 8.00 Úvodní provozní porada (dohromady na Mendlově nám.)
29.08.2022–září 2023 Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu
04..09.2023 PO 8.50–9.35 Zahájení školního roku 2023/2024
04..09.2023 PO 9.40 I. pedagogická rada (odděleně na Veveří)
04.09.2023–06.09.2023 PO–ST Didaktické testy maturitní zkoušky společné části PODZIM 2023
(nekonají se v budově školy!)
05.09.2023 ÚT 8.00–12.25 Třídnický systém
08.09.2023 Ústní maturitní zkoušky PODZIM 2023 a praktická zkouška MZ
26.09.2023 ÚT 16.00 Třídní schůzky
23.–25.10.2023 PO–ST Tři volné dny udělené ředitelkou školy
26. a 27.10.2023 ČT a PÁ Podzimní prázdniny
10.11.2023 do 24.00 Termín uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí
14.11.2023 ÚT 7.00 II. pedagogická rada (odděleně na Veveří)
24.11.2023 čas bude upřesněn Den otevřených dveří
25.11.2023 SO čas bude upřesněn Den otevřených dveří
01.12.2023 do 12.00 Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Jaro 2024
11.12.2023 PO do 12.00 Předklasifikace v 1. pololetí *
12.12.2023 ÚT 15.00–18.00 Hovorové hodiny s rodiči
4.12.2023–22.12.2023 PO–PÁ Odborná pedagogická praxe na SPGŠ: 4. ročník
18.12.2023–22.12.2023 PO–PÁ Odborná pedagogická praxe na SPGŠ: 1.–3. ročník
23.12.2023–02.01.2024 SO–ÚT Vánoční prázdniny
Leden až duben 2024 Lyžařské výcvikové kurzy – podrobněji bude upřesněno v propozicích jednotlivých tříd
26.01.2024 do 24.00 Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí
27.01.2024 SO 9.00–12.00 Den otevřených dveří
30.01.2024 ÚT 7.00 III. pedagogická rada (odděleně na Veveří)
31.01.2024 ST Rozdání výpisu z pololetního vysvědčení v 6. vyučovací hodině
Odpolední výuka bude redukována
02.02.2024 Pololetní prázdniny
05.–11.02.2024 PO–NE Jarní prázdniny
13.02.2024 ÚT 15.00–18.00 Den otevřených dveří
20.02.2024 ÚT včetně Odevzdání přihlášek ke vzdělávání ve SŠ do 1. kola přijímacího řízení na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
25.03.2024 PO Přijímací řízení: školní přijímací zkouška pro čtyřletý obor na SPGŠ
–  1. řádný termín 1. kola
26.03.2024 ÚT Přijímací řízení: školní přijímací zkouška pro čtyřletý obor na SPGŠ
–  2. řádný termín 1. kola
28.03.2024 ČT Velikonoční prázdniny
02.04.2024 ÚT do 12.00 Odevzdání seznamu četby ke společné části maturitní zkoušky
Odevzdání seznamu písní a přednesové skladby do HVM
Odevzdání maturitní práce (DVM, VVM)
Odevzdání žádosti o uznání jazykového certifikátu/AP zkoušky
04.04.2024 ČT Praktická zkouška profilové části
maturitní zkoušky z TVM/HVM
05.04.2024 Praktická zkouška profilové části
maturitní zkouškyz TVM/HVM
05.04.2024 Odevzdání přihlášek volitelných předmětů - 3. ročníky střední pedagogické školy
12.04.2024 Přijímací řízení: jednotné přijímací zkoušky pro čtyřletý obor na SPGŠ
– 1. řádný termín 1. kola
15.04.2024 PO Přijímací řízení: jednotné přijímací zkoušky pro čtyřletý obor na SPGŠ
– 2. řádný termín 1. kola
21.04.2024 NE do 18.00 Termín uzavření klasifikace a absence maturitních ročníků
za 2. pololetí a termín uzavření klasifikace nematuritních ročníků
za 3. čtvrtletí
23.04.2024 ÚT 7.00 IV. pedagogická rada (odděleně na Veveří)
23.04.2024 ÚT 13.30 Písemná práce z anglického jazyka – profilová část maturitní zkoušky
24.04.2024 ST 13.30 Písemná práce z českého jazyka a literatury
– profilová část maturitní zkoušky
25.04.2024 ČT Přijímací řízení: školní přijímací zkouška pro čtyřletý obor na SPGŠ
–  náhradní termín 1. kola
26.04.2024 8.50–9.35 Rozdání vysvědčení maturitních ročníků
29.04.2024 PO Přijímací řízení: jednotné přijímací zkoušky pro čtyřletý obor na SPGŠ
- 1. náhradní termín 1. kola
30.04.2024 ÚT Přijímací řízení: jednotné přijímací zkoušky pro čtyřletý obor na SPGŠ
- 2. náhradní termín 1. kola
02.05.2024 a 03.05.2024 ČT-PÁ Dva volné dny udělené ředitelkou školy pro žáky
02.–03.05.2024 ČT-PO Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
13.05.2024 PO do 15.00 Předklasifikace v 2. pololetí *
14.05.2024 ÚT 15.00–18.00 Hovorové hodiny s rodiči
20.–24.05.2024 PO-PÁ Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky
(třída 4. AP)
27.–31.05.2024 PO-PÁ Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky
(třída 4. BP)
20.–24.05.2024 PO-PÁ Odborná praxe na střední pedagogické škole: 1. a 2. ročníky
20.–31.05.2024 PO-PÁ Odborná praxe na střední pedagogické škole: 3. ročníky
24.06.2024 PO do 16.00 Termín uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí
25.06.2024 ÚT 14.00 V. pedagogická rada (odděleně na Veveří)
25.06.2024 ÚT do 12.00 Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Podzim 2024
28.06.2024 8.00 Závěrečná provozní porada (dohromady - místo bude upřesněno)
28.06.2024 10.00 Ukončení školního roku 2023/2024, rozdání vysvědčení
29.06.–01.09.2024 Hlavní prázdniny
* Předklasifikace: žákovi je čtvrtletní známka v systému Škola OnLine k uvedenému datu aktualizována. Žák (popř. zákonný zástupce) v systému Škola OnLine ve čtvrtletním hodnocení vidí, jaká známka by byla udělena, kdyby právě bylo vysvědčení.

Typ dokumentu

Název

Soubor

Ostatní dokumenty
Organizace školního roku 2023/2024 (PDF)