Ekologická výchova

Environmentální výchova je společně se zdravým životním stylem důležitou součástí našeho školního vzdělávacího programu. Proto na naší škole vznikl a řadu let působí pracovní tým složený z dobrovolníků, kteří se zajímají o přírodu a není jim lhostejné naše životní prostředí. Členem ekokroužku se může kdykoli během školního roku stát každý student i pedagog z naší školy, který považuje ochranu přírody za užitečnou aktivitu. Příkladem dobré práce environmentálního týmu je například zavedení systému recyklace plastových lahví.

Environmentální výchova je také součástí jednotlivých předmětů v rámci školního vzdělávacího programu.