Přijímací řízení

I. Německé zemské gymnasium je soukromá škola, která byla zřízena podle platných zákonů a na základě vyhlášky MŠMT ČR v roce 1992. Nabízí všeobecné vzdělání v osmiletém a čtyřletém studijním programu.

Informace k přijímacímu řízení na I. Německé zemské gymnasium a pro studium ve školním roce 2024/2025 jsou průběžně aktualizovány.

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
NA I. NĚMECKÉ ZEMSKÉ GYMNASIUM

OSMILETÝ ANI ČTYŘLETÝ OBOR NA I. NĚMECKÉM ZEMSKÉM GYMNASIU NEBUDEME VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025 OTEVÍRAT Z DŮVODU PLÁNOVANÝCH ROZSÁHLÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV. VŠEM UCHAZEČŮM SE TÍMTO OMLOUVÁME.

 

Zájemcům o čtyřleté studium doporučujeme obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na naší střední pedagogické škole Více ZDE.

Na Gymnáziu J. G. Mendela budeme otevírat obor šestiletého studia na gymnáziu Více ZDE.

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ŠKOLSKÉM KOMPLEXU

Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na střední pedagogické škole
– KONÁ SE V BUDOVĚ NA VEVEŘÍ (V AREÁLU FAST VUT).

Šestiletý obor Gymnázia J. G. Mendela
– KONÁ SE V BUDOVĚ NA MENDLOVĚ NÁM.

 

Nejbližší dny otevřených dveří se budou konat:

  • 27. 1. 2024 (sobota) od 9.00 do 12.00 hod.
  • 13. 2. 2024 (úterý) od 15.00 do 18.00 hod.

 

Typ dokumentu

Název

Soubor

Přijímací řízení
Vyhlášení přijímacího řízení na střední školu pro studium ve školním roce 2024/2025 (1. kolo)