Před zahájením nového školního roku doporučujeme všem našim studentům i jejich rodičům seznámit se s aktuálním zněním Školního řádu a jeho příloh a Vnitřního řádu školních klubů. Předejdeme tak nežádoucím situacím, nedorozuměním a zbytečným konfliktům.

Typ dokumentu

Název

Soubor

Školní řád
Školní řád
Školní řád
Přílohy školního řádu
Školní řád
Vnitřní řády
Ostatní dokumenty
Zvonení