Literárně-dramatický obor
Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor rozvíjí prostřednictvím tvořivých činností umělecké vlohy směrem k divadelnímu a slovesnému projevu i k literární tvorbě. Všemi stupni studia se prolínají techniky pohybového, mluvního a hudebně-rytmického projevu. Odborně vedená výuka pomáhá najít talentované jedince a připravit je ke studiu herectví, režie, dramaturgie, divadelní vědy, scénografie, loutkářství a dalších uměleckých oborů.

Studium literárně-dramatického oboru je určeno dětem a mládeži od 5 let do ukončení středoškolského vzdělání a zahrnuje:

  • přípravnou dramatickou výchovu pro žáky od 5 let do 7 let
  • výuku I. a II. stupně dramatické výchovy pro žáky od 7 let do 18 let nebo do ukončení středoškolského vzdělání

 

Studijní zaměření - Literárně-dramatický obor

Školné: 2 700 Kč/rok