Profesní orientace

Každoročně nabízíme studentům možnost využít odborně garantovanou poradenskou službu zaměřenou na jejich profesní orientaci. Je to jedna z forem podpory v rámci kariérového poradenství, kterou jim můžeme v souvislosti s volbou dalšího vzdělávání a budoucího povolání poskytnout.

Testování probíhá online, skupinově na školách nebo individuálně a je nutné se na ně předem přihlásit. Máte-li zájem, kontaktujte kancelář naší PPP.

Test profesní orientace doplňuje ještě osobnostní dotazník. Test trvá cca 2,5 hodiny a nelze ho přerušit.

Výsledky testování vyhodnotíme a v následném individuálním rozboru a pohovoru psycholog ukáže studentovi jeho silné a slabé stránky v humanitní, přírodovědné a matematicko-technické oblasti, umožní mu lépe porozumět procesům, proč se někde daří lépe, někde hůře, nabídne mu možnost zaměřit se cíleně na rozvoj oslabené schopnosti s využitím silných stránek.

Individuální konzultace k výsledkům probíhají na pracovišti PPP, Voroněžská 5, Brno. Termín konzultace sjedná se zletilým klientem či zákonným zástupcem nezletilého klienta administrativní pracovnice PPP. Délka konzultace je cca 30 min. U nezletilých klientů je nutný doprovod zákonného zástupce.

Elektronická verze testování obsahuje text Informovaného souhlasu, jehož znění stanovuje legislativa. Bez souhlasného vyjádření v elektronické podobě před spuštěním vlastního testu není možné službu poskytnout a test se nespustí.

Jakékoliv dotazy k této službě zodpoví pověřený psycholog – garant služby Mgr. Martina Hubeňáková. Obracet si na ni můžete na e-mailu hubenakova@skolskykomplex.cz.

Při internetovém testování se otevře okno s přihlašovacími údaji. Jsou v něm uvedeny systémové požadavky pro HTS a link pro probanda. Online portál vyžaduje prohlížeč s podporou JavaScriptu a se zapnutými cookies. Podporovány jsou následující prohlížeče: Firefox od verze 18, Chrome, Internet Explorer od verze 9, Microsoft Edge a Safari (Mac OS) od verze 5.