Poradenské pracoviště
Poradenské pracoviště

Metodik prevence a školní psycholog:
Mgr. Martin Zigo
zigo@skolskykomplex.cz

Výchovný poradce pro 1. - 5. ročník ZŠ, speciální pedagog
Mgr. Markéta Cendelínová
+420 770 630 300
cendelinova@skolskykomplex.cz

Logoped:
Mgr. Kubějová Olga
kubejova@skolskykomplex.cz