Talentové zkoušky

Talentové zkoušky

Chcete své dítě přihlásit ke studiu některého z uměleckých oborů na naší Základní umělecké škole? K přijetí je třeba podat přihlášku ke studiu vybraného oboru a úspěšně absolvovat talentovou zkoušku. Při případných zdravotních potížích žáka je potřeba předložit lékařské potvrzení.

Hudební obor

Talentová zkouška ověřuje rytmické cítění žáka, jeho schopnost sluchového vnímání a intonace (zazpívá jednoduchou písničku, je schopen zopakování melodického motivu), hudební představivost.

Literárně-dramatický obor

Talentová zkouška ověřuje, zdali je žák schopen jednoduché pohybové kreace v prostoru, slovního projevu (krátké vyprávění nebo přednes), zda je schopen vnímat rytmus, tempo, dynamiku a intonaci v pohybovém i hlasovém projevu. Uchazeč předvede hereckou kreaci na základě své představivosti a fantazie.

Výtvarný obor

Talentové zkoušky ověřují smysl pro vnímání tvarů, barev a prostorové vidění. Dle možností si žák přinese s sebou ukázku vlastní výtvarné tvorby (např. foto, obrázek apod.).

Talentové zkoušky pro školní rok 2024/2025

Přejete si, aby vaše dítě navštěvovalo naši Základní uměleckou školu a získalo umělecké vzdělání? Vyplňte přihlášku ke studiu a odešlete ji na e-mail kruckova@skolskykomplex.cz, a to do 6. 5. 2024.
Přihláška na ZUŠ naleznete na konci stránky ve verzi PDF a ZIP.

Talentové zkoušky se uskuteční v budově ZUŠ, Ježkova 9, Brno – Lesná v těchto termínech:

  • 9. 5. 2024 talentové zkoušky pro výtvarný obor, 14.00–17.00 hod.
    Více ZDE
  • 13. 5. 2024 talentové zkoušky pro hudební obor, 13.30–17.30 hod.
    Více ZDE
  • 13. 5. 2024 talentové zkoušky pro literárně-dramatický obor, 14.00–17.00 hod.
    Více ZDE

 

Talentové zkoušky lze po dohodě skládat i v pozdějším termínu, je předtím ale nutné kontaktovat vedení ZUŠ (ZDE).

 

Typ dokumentu

Název

Soubor

Formuláře
Přihláška na ZUŠ (PDF)
Formuláře
Přihláška na ZUŠ (DOC)