Zkoušky Cambridge

V každém školním roce pomáháme našim žákům zvládnout mezinárodně uznávané jazykové zkoušky Cambridge.

Příprava k jazykovým zkouškám na nižším gymnáziu
Žáci kvart obou našich osmiletých gymnázií a druhého ročníku šestiletého studia se připravují na složení certifikátu PET (B1) v rámci běžných hodin anglického jazyka. V těchto hodinách se dozvědí veškeré informace o získání certifikátu a zároveň si vyzkoušejí všechny typy cvičení, se kterými se setkají v písemné i ústní části reálné zkoušky. Zkušení vyučující žákům poradí, jak se nejlépe s danými úkoly vypořádat.

Příprava k jazykovým zkouškám na vyšším gymnáziu.
Žáci Gymnázia J. G. Mendela mohou navštěvovat nepovinný předmět „Příprava na certifikát FCE“, který se otvírá dle zájmu studentů.

Samostatná příprava
Naše škola podporuje studenty v jejich samostatné přípravě ke složení certifikátu. Naši pedagogové jsou připraveni s nimi kdykoli prodiskutovat dostupné materiály a konzultovat jejich domácí přípravu. Zároveň žáci mohou navštěvovat konzultace a kluby jednotlivých vyučujících anglického jazyka.

Přihlašování na zkoušky
Pomáháme našim studentům s registrací k jakékoli zkoušce Cambridge, kterou mají zájem absolvovat. Jsme partnerskou školou zkouškového centra, a proto uchazeči z naší školy získávají slevu z celkové ceny zkoušky.

Uznávání jazykových certifikátů pro účely maturitní zkoušky
Žáci, kteří získali jazykový certifikát na úrovni B2 a vyšší, mohou požádat o uznání profilové části maturitní zkoušky. V tomto případě doporučujeme domluvit si konzultaci se zástupci ředitelky školy, kteří studentům pomohou s přípravou žádosti.