Organizace školního roku
Organizace školního roku

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vyučování začíná každý den v 8.50 hodin. Výuka nepovinných předmětů (Německý jazyk, Španělský jazyk) probíhá od 8.00 do 8.45 hodin.

HODINA OD - DO
0. vyučovací hodina 8,00 – 8,45
1. vyučovací hodina 8,50 – 9,35
2. vyučovací hodina 9,50 – 10,35
3. vyučovací hodina 10,40 – 11,25
Obědová přestávka 11,25 – 12,30
4. vyučovací hodina 12,30 – 13,15
5. vyučovací hodina 13,20 – 14,05

 

 

 

ZÁŘÍ
28. 8. (PO) 9:30 Úvodní provozní porada AZŠ
30. 8. (ST) 9:30 Provozní porada s rodilými mluvčími a vyučujícími AZŠ
1. 9. (PÁ) 11:00 I. pedagogická rada
4. 9. (PO) od 7:30 Ranní družina
4. 9. 8:50 – 10:00
10:00 – 15:30
Zahájení školního roku žáků AZŠ 2. - 5. ročník;
odpolední družina do 15:30 h pro žáky 2. – 5. ročníků
4. 9. 10:30 Slavnostní zahájení školního roku žáků 1.A a 1.B (i s rodiči)
5. 9. (ÚT) od 6:45 Ranní družina/odpolední družina do 17:00 hod.
5. 9. Teambuildingové aktivity v kmenových třídách
s třídním učitelem do 13:15 hod.
5. 9. 15:00 Třídní schůzky II. A
5. 9. 15:30 Třídní schůzky I. A Třídní schůzky I. B
5. 9. do 17:00 Odpolední školní družina dle rozvrhu
6. 9. (ST) Teambuildingové aktivity v kmenových třídách
s třídním učitelem do 13:15 hod.
6 9. 15:00 Třídní schůzky III. B
Třídní schůzky III. A
6. 9. 15:30 Třídní schůzky IV. B
6. 9. 16:00 Třídní schůzky V. B
7. 9. (ČT) Vyučování tříd dle rozvrhu; družina dle rozvrhu
7. 9. 15:00 Třídní schůzky IV. A
7. 9. 15:30 Třídní schůzky V. A
Třídní schůzky II. B
18. 9. (PO) od 8.50 Focení žáků I. A, I. B
25. 9. (PO) od 8:50 Vánoční focení žáků AZŠ (1.-5. ročník)
28. 9. (ČT) Státní svátek
září 2023 9:00 – 12:00 Atletický den (1. - 5. ročník)
ŘÍJEN
7. – 14.10.
(SO-SO)
Jazykový pobyt - Velká Británie, Hastings 3. - 5. třídy AZŠ
12. 10. (ČT) Empík cyklista IV. B, IV. A
23. – 25. 10. (PO-ST) Tři volné dny udělené ředitelkou školy
26. – 27. 10. (ČT-PÁ) Podzimní prázdniny
30. 10. – 3. 11. (PO-PÁ) Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)
říjen 2023 9:00 – 12:00 Atletický den (1. - 5. ročník)
31. 10. (ÚT) PROJEKTOVÝ DEN - Halloween
LISTOPAD
10. 11. (PÁ) do 23:00 Termín uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí
14. 11. (ÚT) 15:30 II. pedagogická rada
17. 11. (PÁ) Státní svátek
24. 11. (PÁ) 15:00 – 18:00 Den otevřených dveří
PROSINEC
5. 12. (ÚT) Mikuláš na AZŠ
8. 12. (PÁ) 8:30 – 10:00 Empík chodec 3.A
11.12. (PO) do 12:00 Předklasifikace v 1. pololetí *
4. – 8. 12.
(PO-PÁ)
Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)
11. - 20.12.
(PO-ST)
dle jednotlivých tříd Vánoční besídky/posezení pro rodiče s dětmi a TU
23. 12. 2023 – 2. 1.  2024 Vánoční prázdniny
LEDEN
5. 1. 2024
(PÁ)
8.30 – 10:00 Bezpečně nejen na kole V. A
7. - 12. 1. 2024
(NE-PÁ)
Lyžařský výcvikový kurz 3. – 5. ročník
15. – 19. 1.
(PO-PÁ)
Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)
26. 1. (PÁ) 8:45 – 10:15 Empík chodec III. B
26. 1. (PÁ) do 23:00 Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí
30. 1. (ÚT) 15:30 III. pedagogická rada
31. 1. (ST) Rozdání výpisů z vysvědčení v poslední vyučovací hodině (výuka dle rozvrhu).
Odpolední družina do 17:00 hod.
ÚNOR
2. 2. (PÁ) Pololetní prázdniny
5. 2. – 11. 2. (PO-NE) Jarní prázdniny
únor 2024 Bruslení 2. – 5. ročníky
20.2. Odevzdání přihlášek ke vzdělávání na víceletá
gymnázia (žáci 5. ročníků AZŠ). POZOR: MŠMT PLÁNUJE ZMĚNU VYHLÁŠKY O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA SŠ A ZMĚNU ŠKOLSKÉHO ZÁKONA.
BŘEZEN
březen 2024 Bruslení 2. – 5. ročníky
14. 3. (ČT) II. A, II. B Bezpečné chování, Foxíkova pravidla
18. – 22. 3.
(PO–PÁ)
Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)
26. 3. (ÚT) Empík cyklista IV.B, IV. A
27. 3. (ST) Velikonoční dílničky
28. 3. – 1. 4. (ČT-PO) Velikonoční prázdniny
DUBEN
8. – 12. 4.
(PO-PÁ)
Projektový týden s truhlářem (1.-5. třída)
11. 4. (ČT) II. A, II. B Bezpečné chování, Foxíkova pravidla
15. – 19. 4.
(PO.PÁ)
Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)
16. a 17. 4. Jednotné přijímací zkoušky na víceletá gymnázia (žáci 5. ročníků ZŠ)
23. 4. (ÚT) 15:30 IV. pedagogická rada
25. 4. (ČT) Čtenářský den na AZŠ
KVĚTEN
květen 2024 9:00 – 12:00 Atletický den (1. - 5. ročník)
2. – 3. 5. Dva volné dny udělené ředitelkou školy
6. – 10. 5. dle tříd Besídka/posezení ke Dni matek
9. 5. (ČT) II. A, II. B Bezpečné chování, Foxíkova pravidla
13. 5. (PO) do 15:00 Předklasifikace v 2. pololetí*
13. – 17. 5.
(PO–PÁ)
Hovorové hodiny s rodiči (dle potřeby)
15. 5. (ST) Odevzdání přihlášek nepovinných předmětů NJ, ŠJ
16.5. (ČT) Focení tříd AZŠ
29. 5. (ST) Empík cyklista IV. B, IV. A
31. 5. (PÁ) Mezinárodní den dětí – aktivity pro žáky AZŠ
ČERVEN
červen 2024 9:00 – 12:00 Atletický den (1. - 5. ročník)
24. 6. (PO) Termín uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí do 16:00 hod., uzávěrka třídního učitele do 18:00 hod.
25. 6. (ÚT) 15:30 V. pedagogická rada
červen Školy v přírodě (1. – 5. ročník)
konec června Třídní výlety, výukové programy, divadelní představení, exkurze a jiné akce
28. 6. (PÁ) 8:50 – 10:00 Ranní družina od 6:45 h;
ukončení školního roku 2023/2024, rozdání vysvědčení v první vyučovací hodině
28. 6. 10:30 hod. Závěrečná provozní porada
29. 6. - 1. 9. Hlavní prázdniny
2. 9. 2024 (PO) Zahájení školního roku 2024/2025

* Předklasifikace: žákovi je čtvrtletní známka v systému Škola Online k uvedenému datu aktualizována. Žák (popř. zákonný zástupce) v systému Škola OnLine ve čtvrtletním hodnocení vidí, jaká známka by byla udělena, kdyby právě bylo vysvědčení.