Hudební obor

Studium hudebního oboru se skládá ze dvou propojených částí, a to hra na nástroj a hudební nauka. Výuka probíhá 2x týdně v rozsahu 1 vyučovací hodiny hry na nástroj a 1 hodiny hudební nauky, kterou žáci navštěvují do 5. ročníku. Naši pedagogové vedou studenty hudebního oboru k praktičnosti, rozvíjejí jejich talent, oceňují jejich píli a pomáhají jim růst.

Nedílnou součástí výuky ve vyšších ročnících je komorní hra/komorní zpěv, kolektivní interpretace, sborový zpěv nebo souborová hra.

Studium hudebního oboru je určeno dětem a mládeži od 5 let do ukončení středoškolského vzdělání a zahrnuje:

 • přípravnou hudební výchovu pro děti od 5 let do 7let
 • výuku hry na hudební nástroj a sólový zpěv I. a II. stupně pro děti a mládež od 7 let do 18 let nebo do ukončení středoškolského vzdělání

 

Na které hudební nástroje se na naší ZUŠ žáci mohou naučit hrát?

 • Klávesové nástroje: klavír, keyboard
 • Smyčcové nástroje: housle, viola, violoncello, kontrabas
 • Dechové nástroje: zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, lesní roh, trubka, fagot
 • Strunné nástroje: kytara, elektrická kytara
 • Úderné nástroje: cimbál
 • Pěvecké: sólový zpěv

 

Školné:

 • Hudební obor: 4 400 Kč/rok
 • Přípravná hudební výuka: 2 300 Kč/rok
 • Výuka ve skupině (1 VH): 2 300 Kč/rok