Všichni žáci, kteří studují na 1. stupni základní školy, nosí do školy i na všechny akce, které škola pořádá, školní uniformu. Našeho studenta tedy poznáte na první pohled. Školní uniformy jsme pro naše žáky navrhovali tak, aby byly pohodlné a praktické.

Uniformy učí žáky určité kultuře oblékání, zvyšují u nich pocit zodpovědnosti a příslušnosti ke své škole, což přispívá k budování celoškolní identity. Navíc díky nim hodnotí své vrstevníky na základě jejich skutků a chování, nikoli zevnějšku. Školní uniformy také zvyšují stupeň bezpečnosti na vzdělávacích akcích mimo budovu školy, protože učitel má lepší přehled o pohybu žáků.

Školní uniformu mohou rodiče zakoupit přes školní e-shop: https://eshop.skolskykomplex.cz/

Burza školních uniforem: https://burza.skolskykomplex.cz/