Připravili jsme pro rodiče přehled všech formulářů a dokumentů, které budou při nástupu, ale i během studia jejich dítěte Střední pedagogické škole potřebovat.

Žádost o přestup
Přejete si, aby vaše dítě navštěvovalo některou ze škol Školského komplexu? Vyplňte prosím online formulář žádosti a pozveme si vám na osobní schůzku, kde probereme vše potřebné.

Typ dokumentu

Název

Soubor

Škola ONLINE
Manuál pro žáky a rodiče
Škola ONLINE
Manuál pro zaměstnance školy
Formuláře
Osobní list žáka SPGŠ (PDF)
Formuláře
Osobní list žáka SPGŠ (PDF form)
Formuláře
Souhlas GDPR zletilý žák NZG (PDF)
Formuláře
Souhlas GDPR zletilý žák NZG (PDF form)
Formuláře
Souhlas GDPR nezletilý žák NZG (PDF)
Formuláře
Souhlas GDPR nezletilý žák NZG (PDF form)
Formuláře
Přihláška ke stravování (PDF)
Formuláře
Přihláška ke stravování (PDF form)
Formuláře
Uvolnění z TV SPGŠ (PDF)
Formuláře
Uvolnění z TV SPGŠ (PDF form)
Formuláře
Žádost o uvolnění žáka ze školy SPGŠ (PDF)
Formuláře
Žádost o uvolnění žáka ze školy SPGŠ (PDF form)
Formuláře
Uvolnění žáka - ozdravný pobyt SPGŠ (PDF)
Formuláře
Uvolnění žáka - ozdravný pobyt SPGŠ (PDF form)
Formuláře
Převzetí dohledu na dítětem v době TV NZG (PDF)
Formuláře
Převzetí dohledu na dítětem v době TV NZG (PDF form)
Formuláře
Opuštění školní budovy ve volné hodině NZG (PDF)
Formuláře
Opuštění školní budovy ve volné hodině NZG (PDF form)