Ve školním roce 2024/2025 otevíráme na Mendlově náměstí jednu 1. třídu ve vzdělávacím programu PORG.

Roční školné na základní škole (1. třída PORG) činí pro školní rok 2024/2025: 136 500 Kč.
Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice a volnočasové aktivity.

 

Ve školním roce 2024/2025 otevíráme na Mendlově náměstí jednu 6. třídu ve vzdělávacím programu PORG.

Roční školné na 2. stupni ZŠ (6. třída PORG) činí pro školní rok 2024/2025: 136 500 Kč.
Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice a volnočasové aktivity.

Stipendium

Základním zájmem obecně prospěšné společnosti PORG je dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodičů. Na škole existuje stipendijní fond, který uděluje stipendia pro nadané studenty z rodin, jejichž finanční situace neumožňuje hradit školné v plné výši.

 

Školné na ZŠ ve školním roce 2023/2024 na Mendlově náměstí.

Roční školné na základní škole (2-5. třída) činí pro školní rok CLIL třídy: 66 000 Kč.
Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice a pracovní sešity.
Roční školné na základní škole (2-5. třída) činí pro školní rok bilingvní třídy: 102 000 Kč.
Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice a pracovní sešity.

Typ dokumentu

Název

Soubor

Učební plány
Učební plán 1. stupeň PORG
Učební plány
Učební plán 2. stupeň PORG
Učební plány
Učební plán 1. stupeň CLIL 2-5. ročník
Učební plány
Učební plán 1. stupeň Bilingvní 2-5. ročník