Školní rok

Zvonění 2023/2024

Aktualizace: 1. 09. 2023

Hodina GYMNÁZIA
0. hodina 7.10 - 7.55
1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.50 - 9.35
3. hodina 9.50 - 10.35
4. hodina 10.40 -11.25
5. hodina 11.40 - 12.25
6. hodina 12.30 - 13.15
7. hodina 13.20 - 14.05
8. hodina 14.10 - 14.55
9. hodina 15.00 - 15.45

Poznámka:

Zeleně označená hodina je čas vyčleněný na OBĚD.


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Aktualizace: 15. 02. 2024

GYMNÁZIA

29.08.2023 ÚT 8.00 Úvodní provozní porada (dohromady na Mendlově nám.)
29.08.2022–září 2023 Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu
01.09.2023 10.00 Písemné práce maturitní zkoušky profilové části PODZIM 2023 (ČJL)
04..09.2023 PO 8.50–9.35 Zahájení školního roku 2023/2024
04..09.2023 PO 11.15 I. pedagogická rada (ooděleně na Mendlově nám.)
04.09.2023–06.09.2023 PO–ST Didaktické testy maturitní zkoušky společné části PODZIM 2023
(nekonají se v budově školy!)
05.09.2023 ÚT 8.00–12.25 Třídnický systém
08.09.2023 Ústní maturitní zkoušky PODZIM 2023
26.09.2023 ÚT 16.00 Třídní schůzky
23.–25.10.2023 PO–ST Tři volné dny udělené ředitelkou školy
26. a 27.10.2023 ČT a PÁ Podzimní prázdniny
10.11.2023 do 24.00 Termín uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí
14.11.2023 ÚT 15.30 II. pedagogická rada (ooděleně na Mendlově nám.)
24.11.2023 čas bude upřesněn Den otevřených dveří
25.11.2023 SO čas bude upřesněn Den otevřených dveří
01.12.2023 do 12.00 Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Jaro 2024
11.12.2023 PO do 12.00 Předklasifikace v 1. pololetí *
12.12.2023 ÚT 15.00–18.00 Hovorové hodiny s rodiči
22.12.2023 Vánoční školní akce:
- nižší stupeň gymnázia od 8.00 do 13.00 hod. (včetně oběda)
- vyšší stupeň gymnázia od 8.00 do 14.00 hod. (včetně oběda)
(Akci možno spojit do dvoudenního výjezdu s přespáním ze ČT na PÁ)
23.12.2023–02.01.2024 SO–ÚT Vánoční prázdniny
Leden až duben 2024 Lyžařské výcvikové kurzy – podrobněji bude upřesněno v propozicích jednotlivých tříd
26.01.2024 do 24.00 Termín uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí
27.01.2024 SO 9.00–12.00 Den otevřených dveří
30.01.2024 ÚT 15.30 III. pedagogická rada (ooděleně na Mendlově nám.)
31.01.2024 ST Rozdání výpisu z pololetního vysvědčení:
- nižší stupeň gymnázia v 5. vyučovací hodině
- vyšší stupeň gymnázia v 6. vyučovací hodině
Odpolední výuka bude redukována.
02.02.2024 Pololetní prázdniny
05.–11.02.2024 PO–NE Jarní prázdniny
Únor 2024 Testy profesních předpokladů – 2. ročníky a sexty gymnázií
13.02.2024 ÚT 15.00–18.00 Den otevřených dveří
20.02.2024 ÚT včetně Odevzdání přihlášek ke vzdělávání ve SŠ do 1. kola přijímacího řízení na šestiletý obor gymnázia
28.03.2024 ČT Velikonoční prázdniny
02.04.2024 ÚT do 12.00 Odevzdání seznamu četby ke společné části maturitní zkoušky
Odevzdání maturitní práce (EVH, EVV, IVT)
Odevzdání žádosti o uznání jazykového certifikátu/AP zkoušky
05.04.2024 Odevzdání přihlášek volitelných předmětů:
- 2. a 3. ročníky, sexty a septimy vyššího stupně obou gymnázií
- volba druhého cizího jazyka v sekundy na G JGM
- zaměření estetické výchovy v kvartách na obou gymnáziích
16.04.2024 ÚT Přijímací řízení: jednotné přijímací zkoušky pro šestiletý obor na gymnázia - 1. řádný termín 1. kola
17.04.2024 ST Přijímací řízení: jednotné přijímací zkoušky pro šestiletý obor na gymnázia - 2. řádný termín 1. kola
21.04.2024 NE do 18.00 Termín uzavření klasifikace a absence maturitních ročníků
za 2. pololetí a termín uzavření klasifikace nematuritních ročníků
za 3. čtvrtletí
23.04.2024 ÚT 15.30 IV. pedagogická rada  (ooděleně na Mendlově nám.)
23.04.2024 ÚT 13.30 Písemná práce z anglického jazyka – profilová část maturitní zkoušky
24.04.2024 ST 13.30 Písemná práce z českého jazyka a literatury
– profilová část maturitní zkoušky
25.04.2024 ČT 13.30 Písemná práce z německého/španělského/ruského/francouzského jazyka – profilová část maturitní zkoušky
26.04.2024 8.50–9.35 Rozdání vysvědčení maturitních ročníků
29.04.2024 PO Přijímací řízení: jednotné přijímací zkoušky pro šestiletý obor na gymnázia - 1. náhradní termín 1. kola
30.04.2024 ÚT Přijímací řízení: jednotné přijímací zkoušky pro šestiletý obor na gymnázia - 2. náhradní termín 1. kola
02.05.2024 a 03.05.2024 ČT-PÁ Dva volné dny udělené ředitelkou školy pro žáky
02.–06.05.2024 ČT-PO Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
13.05.2024 PO do 15.00 Předklasifikace v 2. pololetí *
14.05.2024 ÚT 15.00–18.00 Hovorové hodiny s rodiči
16.–17.05.2024 ČT-PÁ Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky
(třída OK BN)
20.–24.05.2024 PO-PÁ Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky
(třídy 4. AM, 4. BM, VI. AM)
27.–31.05.2024 PO-PÁ Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky
(třídy OK AN, 4. AN)
24.06.2024 PO do 16.00 Termín uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí
25.06.2024 ÚT 15.30 V. pedagogická rada (odděleně na Mendlově nám.)
25.06.2024 ÚT do 12.00 Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce Podzim 2024
28.06.2024 8.00 Závěrečná provozní porada (dohromady - místo bude upřesněno)
28.06.2024 10.00 Ukončení školního roku 2023/2024, rozdání vysvědčení
29.06.–01.09.2024 Hlavní prázdniny
* Předklasifikace: žákovi je čtvrtletní známka v systému Škola OnLine k uvedenému datu aktualizována. Žák (popř. zákonný zástupce) v systému Škola OnLine ve čtvrtletním hodnocení vidí, jaká známka by byla udělena, kdyby právě bylo vysvědčení.

Typ dokumentu

Název

Soubor

Souhrn informací
Organizace školního roku 2023/2024 (PDF)