Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/2024

Září

04. 09. 2023 Zahájení školního roku 2023/2024
16. 09. 2023 Slavnosti vína (vystoupí B. Vrbatová, A. Blažek, V. Halaš)
23. 09. 2023 Den seniorů na Louce – Brno-Lesná (vystoupí Kapela pod vedením V. Procházky)
28. 09. 2023 Státní svátek

Říjen

23. – 25. 10. 2023 V budově Školského komplexu na Mendlově nám. je ředitelkou školy vyhlášeno ředitelské volno, v tyto dny výuka ZUŠ nebude.

V budově ZUŠ, Ježkova 9, Brno, výuka bude dle stanovených rozvrhů.

25. 10. 2023 Hudební nauka – muzicírování, žáci HN navštěvující středeční hodiny K. Zbytovské si s sebou přinesou hudební nástroje
26. – 27. 10. 2023 Podzimní prázdniny
28. 10. 2023 Státní svátek
30. 10. 2023 Hudební nauka – muzicírování, žáci HN navštěvující pondělní hodiny N. Šeránkové si s sebou přinesou hudební nástroje

Listopad

15. 11. 2023 Společné vystoupení sborečku Ježci s Primaverou, ZUŠ J. Kvapila, tř. kpt. Jaroše 1939/24, Brno, začátek v 17.30 hod., generálka v 16.00 hod., zodpovídá K. Zenklová
17. 11. 2023 Státní svátek
27. 11. 2023 Žákovský večírek, koncertní sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.30 hod.
27. 11. 2023 Hudební nauka – muzicírování, žáci HN navštěvující pondělní hodiny N. Šeránkové si s sebou přinesou hudební nástroje

Prosinec

04. 12. 2023 Třídní přehrávka žáků M. Vávrové Filové, sál ZUŠ, Ježkova 9, Brno, začátek v 17.30 hod.
06. 12. 2023 Žákovský večírek, koncertní sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.30 hod.
12. 12. 2023 Vánoční koncert ZUŠ Brno, Slunná 11, vystoupí vybraní žáci z naší ZUŠ, kulturní sál Otakara Motejla, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, začátek koncertu v 18.00 hod.
13. 12. 2023 Adventní koncert, Kancelář veřejného ochránce práv, kulturní sál Otakara Motejla, Údolní 39, Brno, začátek v 17.00 hod. Hosté žáci a učitelé: ZUŠ Brno, Slunná 11
13. 12. 2023 Na obou pracovištích ZUŠ je z důvodu konání Adventního koncertu zrušená výuka žáků hudebního oboru, náhradní forma výuky je účast na koncertě, jako divák.
15. 12. 2023 Třídní přehrávka žáků V, Procházky, sál ZUŠ, Ježkova 9, Brno, začátek v 17.00 hod.
18. 12. 2023 Vystoupení žáků LDO, sál ZUŠ, Ježkova 9, Brno, začátek v 17.00 hod. Výuka žáků LDO po celý den bude na uč. č. 13
18. 12. 2023 Hudební nauka – muzicírování, žáci HN navštěvující pondělní hodiny N. Šeránkové si s sebou přinesou hudební nástroje
19. 12. 2023 Třídní přehrávka žáků N. Šeránkové, sál ZUŠ, Ježkova 9, Brno, začátek v 17.00 hod.
20. 12. 2023 Třídní přehrávka žáků S. Horákové, sál ZUŠ, Ježkova 9, Brno, začátek v 18.00 hod.
21. 12. 2023 Třídní přehrávka žáků M. Pokorného, sál ZUŠ, Ježkova 9, Brno, začátek v 17.30 hod.
23. 12. 2023 - 02. 01. 2024 Vánoční prázdniny

Leden

01. 01. 2024 Státní svátek
03. 01. 2024 Výuka dle stanovených rozvrhů
08. – 12. 01. 2024 Komisionální přezkoušení žáků z hudební nauky, týká se žáků, kteří nesplňují docházku do výuky.
09. 01. 2024 Žákovský večírek, koncertní sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.30 hod.
15. 01. 2024 Náhradní termín přezkoušení z HN (žáci s nedostatečnou docházkou), v hodinách hudební nauky
16. 01. 2024 Náhradní termín přezkoušení z HN (žáci s nedostatečnou docházkou), v hodině hudební nauky (14.15 – 15.00 hod)
18. 01. 2024 Náhradní termín přezkoušení z HN (žáci s nedostatečnou docházkou), v hodinách hudební nauky
18. 01. 2024 Zahájení výtvarné výstavy prací žáků A. Polachové, Art Cafe Prostor, Kounicova 7, Brno, vernisáž v 18.00 hod.
18. 01. - 25. 02. 2024 Výtvarná výstava prací žáků A. Polachové, Art Cafe Prostor, Kounicova 7, Brno.
19. 01. 2024 Školní kolo soutěže MŠMT – hra na kytaru, začátek v 15.40 hod., bližší informace u D. B. Hanuska
22. 01. 2024 Školní kolo soutěže MŠMT – hra na klavír, žáci V. Velemanové, M. Paľi
25. 01. 2024 Školní kola soutěže MŠMT – hra na housle, bližší informace u paní učitelky K. Zenklové, J. Gotfrýdové
25. 01. 2024 Přehrávka žáků V. Kladivová, J.A. Levínské, M.Burešové a V. Velemanové, cimbálová muzika, sál ZUŠ, Ježkova 9, Brno, začátek v 17.30 hod.
29. 01. 2024 Hudební nauka – muzicírování, žáci HN navštěvující pondělní hodiny N. Šeránkové si s sebou přinesou hudební nástroje - ZRUŠENO
29. 01. 2024 Vystoupení žáků LDO a žáků V. Velemanové, sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.00 hod.
31. 01. 2024 Ukončení 1. pololetí školního roku 2023/2024
31. 01. 2024 Středeční skupina HN K. Zbytovské - muzicírování

Únor

01. 02. 2024 Školní kolo soutěže MŠMT – hra na klavír, podrobné informace u pana učitele M. Pokorného
02. 02. 2024 Jednodenní pololetí prázdniny
05. – 09. 02. 2024 Jarní prázdniny
12. 02. 2024 Výuka dle stanovených rozvrhů
19. 02. 2024 Žákovský večírek, sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.30 hod.
20. 02. 2024 Třídní přehrávka žáků P. Zapletala, sál ZUŠ, začátek v 17.00 hod.
26. 02. 2024 Hudební nauka – muzicírování, žáci HN navštěvující pondělní hodiny N. Šeránkové si s sebou přinesou hudební nástroje
28. 02. 2024 Hudební nauka – muzicirování, žáci HN navštěvující středeční hodiny K. Zbytovské

Březen

09. - 10. 03. 2024 Víkendové soustředění sborečku Ježci s dětským sborem z Moravského Krumlova, penzion Lihovar, Rouchovany, zodpovědná osoba Kamila Zenklová
25. 03. 2024 Žákovský večírek, koncertní sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.30 hod.
15. 03. 2024 Výchovný koncert pro AZŠ - I. A,B, sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 9.30 hod.
18. 03. 2024 Výchovný koncert pro AZŠ - II. A,B, sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 9.30 hod.
19. 03. 2024 Výchovný koncert pro AZŠ - III. A,B, sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 9.30 hod.
21. 03. 2024 Výchovný koncert pro AZŠ - IV. A,B, sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 9.30 hod.
22. 03. 2024 Výchovný koncert pro AZŠ - V. A,B, sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 9.30 hod.
26. 03. 2024 Hudební nauka – muzicírování, žáci HN navštěvující pondělní hodiny N. Šeránkové si s sebou přinesou hudební nástroje
27. 03. 2024 Muzicírování – středeční skupina HN K. Zbytovské
28.  03. 2024 Velikonoční prázdniny
29. 03. 2024 Státní svátek

Duben

01. 04. 2024 Státní svátek
09. 04. 2024 Žákovský večírek, sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.30 hod.
10. 04. 2024 Zkouška orchestru na Jarní koncert, ZUŠ Brno, Slunná 11, začátek v 18.00 hod.
12. 04. 2024 Výchovný koncert pro MŠ Brechtova, sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 10.00 hod.
15. 04. 2024 Třídní přehrávka žáků V. Velemanové, sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.30 hod.
16. 04. 2024 Zkouška orchestru na Jarní koncert, sál ZUŠ, v 17.15 hod.
17. 04. 2024 Koncert populární hudby, Společenské centrum Brno-sever, Okružní 21, Brno, začátek v 18.00 hod.
17. 04. 2024 Zkouška orchestru na Jarní koncert, ZUŠ Brno, Slunná 11, v 18.00 hod.
22. 04. 2024  Žákovský večírek, koncertní sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.30 hod.
24. 04. 2024  Muzicírování – středeční skupina HN K. Zbytovské
29. 04. 2024 Hudební nauka – muzicírování, žáci HN navštěvující pondělní hodiny N. Šeránkové si s sebou přinesou hudební nástroje
29. 04. 2024 Výchovný koncert pro MŠ Šrámkova, sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 9.45 hod.
29. 04. 2024 Výchovný koncert pro MŠ Loosova, sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 11.00 hod.
29. 04. 2024 Výchovný koncert pro MŠ Nejedlého, sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 10.00 hod.
30. 04. 2024 Absolventský koncert, Přednáškový sál, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 7, Brno, začátek v 18.00 hod.

Květen

01. 05. 2024 Státní svátek
08. 05. 2024 Státní svátek
08. 05. 2024 Zkouška orchestru na Jarní koncert, ZUŠ Brno, Slunná 11, začátek v 10.00 hod.
09. 05. 2024 Talentové zkoušky do výtvarného oboru ZUŠ pro školní rok 2024/2025
09. 05. 2024 Z důvodu talentových zkoušek do výtvarného oboru je zrušena výuka žáků VO (čtvrteční skupina)
10. 05. 2024 Zkouška orchestru na Jarní koncert, ZUŠ Brno, Slunná 11, začátek v 18.00 hod.
13. 05. 2024 Talentové zkoušky do hudebního a literárně-dramatického oboru ZUŠ pro školní rok 2024/2025
13. 05. 2024 Jarní koncert ZUŠ Brno, Slunná 11, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, začátek koncertu v 18.00 hod., sraz žáků orchestru v 16.45 hod., zvuková zkouška v 17.00 hod.
14. 05. 2024 Třídní přehrávka žáků Moniky Filové Vávrové, sál ZUŠ, začátek v 16.30 hod.
20. 05. 2024 Žákovský večírek, sál ZUŠ, Ježkova 9, Brno, začátek v 17.30 hod.
21. 05. 2024 Zkouška orchestru na Jarní koncert, sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 18.00 hod.
22. 05. 2024 Koncert sborečku Ježci a Veverčata, Společenské centrum Brno-sever, Okružní 21, Brno. Začátek koncertu v 17.30 hod., bližší informace K. Zenklová
23. 05. 2024 Jarní koncert, Kancelář veřejného ochránce práv, kulturní sál Otakara Motejla, Údolní 39, Brno, začátek v 17.30 hod.
23. 05. 2024 Z důvodu Jarního koncertu je zrušená výuka žáků hudebního oboru, včetně hudební nauky, a to plošně na obou pracovištích ZUŠ, náhradní forma výuky je účast na koncertě.
26. 05. 2024 Soustředění žáků LDO 2, ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 9.30 hod.
27. 05. 2024 Hudební nauka – muzicírování, žáci HN navštěvující pondělní hodiny  si s sebou přinesou hudební nástroje
29. 05. 2024 Muzicírování – středeční skupina HN K. Zbytovské
30. 05. 2024 Kytarová přehrávka žáků D. B. Hanuska, sál ZUŠ, Ježkova 9, Brno, začátek v 18.00 hod.

Červen

01. 06. 2024 Soustředění žáků LDO 1, ZUŠ, Ježkova 9, Brno. Začátek v 9.30 hod.
03. – 07. 06. 2024 Hudební obor – ročníkové postupové přezkoušení a komisionální přezkoušení žáků z hudební nauky (týká se žáků, kteří nesplňují docházku do výuky)
03. – 07. 06. 2024 Výuka žáků hudebního oboru, včetně hudební nauky je zrušena.
Výuka VO a LDO dle stanovených rozvrhů
05. 06. 2024 Vystoupení žáků HO v Technickém muzeu, začátek v 16.00 hod.
08. 06. 2024 Den Radnice na louce pod Čertovou roklí, začátek vystoupení v 18.30 hod, sraz v 18.00 hod.
10. 06. 2024 Vystoupení žáků LDO, Divadlo Lumos, začátek v 16.30 hod.
10. – 16. 06. 2024 Výtvarná výstava prací žáků Kateřiny Kuklíkové, Sklepení, Dům U Tří knížat, Jánská 12, Brno
10. – 16. 06. 2024 Z důvodu konání výtvarné výstavy prací žáků K. Kuklíkové je výuka skupin VO2, VO3, VO4, kurz zrušena. Výuka žáků VO skupiny Aleny Polachové je dle stanovených rozvrhů.
12. 06. 2024 Slavnostní zahájení výtvarné výstavy, Sklepení, Dům U Tří knížat, Jánská 12, Brno, začátek v 17.00 hod.
14. 06. 2024 Žákovský večírek, sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.30 hod.
24. 06. 2024 Hudební nauka – muzicírování, žáci HN navštěvující pondělní hodiny si s sebou přinesou hudební nástroje
28. 06. 2024 Ukončení 2. pololetí školního roku 2023/2024