Organizace školního roku

Organizace školního roku 2024/2025

Září

02.09.2024 Zahájení školního roku 2024/2025
02.09.2024 Domluva rozvrhů s vyučujícím hlavního zaměření ( telefonicky, pokud nejste s vyučujícím domluveni jinak)
02. – 06. 09.2024 Otevřen rezervační systém pro zapsání žáků do hudební nauky (týká se žáků ZUŠ, Ježkova 9, Brno)
03.09.2024 Zahájení individuální výuky na obou pracovištích ZUŠ
09.09.2024 Zahájení kolektivní výuky HO ( KI, sbory, soubory) na obou pracovištích ZUŠ
09.09.2024 Zahájení výuky hudební nauky na obou pracovištích ZUŠ
09.09.2024 Zahájení výuky výtvarného oboru, literárně-dramatického oboru  (budova ZUŠ, Ježkova 9)
09.09.2024 Zahájení kurzu VO (ZUŠ, Ježkova 9)
09.09.2024 Zahájení výuky VO ZUŠ (budova Mendlovo nám.)
16.09.2024 Zahájení výuky kurzu LDO, VO (budova Mendlovo nám.)
21.09.2024 Den senioru vystoupení vybraných žáků ZUŠ na louce, Brno-Lesná

Říjen

29.-30.10. 2024 Podzimní prázdniny
31.10.2024 Výuka v budově ZUŠ, Ježkova 9, dle stanovených rozvrhů

Listopad

25.11.2024 Žákovský večírek, sál ZUŠ, Ježkova 9, Brno, začátek v 17.30 hod., výběr žáků

Prosinec

03.12.2024 Žákovský večírek, sál ZUŠ, Ježkova 9, Brno, začátek v 17.30 hod., výběr žáků
10.12.2024 Adventní koncert ZUŠ, kulturní sál Otakara Motejla, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, začátek v 17.00 hod.
10.12.2024 Výuka hudebního oboru na obou pracovištích ZUŠ plošně zrušena
23.12.-03.01.2025 Vánoční prázdniny

Leden

06.01.2025 Výuka dle stanovených rozvrhů
06.-10. 01.2025 Komisionální přezkoušení žáků z hudební nauky, týká se žáků s nedostatečnou docházkou do výuky, rodiče budou informování e-mailem
15.01.2025 Žákovský večírek, sál ZUŠ, Ježkova 9, Brno, začátek v 17.30 hod., výběr žáků
30.01.2025 Ukončení 1. pololetí školního roku 2024/2025
31.01.2025 Pololetní prázdniny

Únor

03.02.2025 Výuka dle stanovených rozvrhů
10.-16. 02.2025 Jarní prázdniny
17.02.2025 Výuka dle stanovených rozvrhů
27.02.2025 Žákovský večírek, sál ZUŠ, Ježkova 9, Brno, začátek v 17.30 hod., výběr žáků

Březen

17.03.2025 Žákovský večírek, sál ZUŠ, Ježkova 9, Brno, začátek v 17.30 hod., výběr žáků

Duben

15.04.2025 Žákovský večírek, sál ZUŠ, Ježkova 9, Brno, začátek v 17.30 hod., výběr žáků
17.04.2025 Velikonoční prázdniny
18.04.2025 Velký pátek
21.04.2025 Velikonoční pondělí
22.04.2025 Výuka dle stanovených rozvrhů
30.04.2024 Absolventský koncert žáků HO, Dietrichsteinský palác, přednáškový sál, Zelný trh 7, Brno, začátek v 18.00 hod.

Květen

01.05.2025 Státní svátek
06.05.2025 Ukončení zasílání přihlášek k talentovým zkouškám pro školní rok 2025/2026
08.05.2025 Státní svátek
12.05.2025 Talentové zkoušky pro hudební a literárně-dramatický obor

Hudební obor začátek ve 13.30 hod. do 17.30 hod.

Literárně-dramatický obor začátek ve 14.00 hod. do 17.00 hod.

15.05.2025 Talentové zkoušky pro výtvarný obor

Začátek ve 14.00 hod. do 17.00 hod.

21.05.2025 Žákovský večírek, sál ZUŠ, Ježkova 9, Brno, začátek v 17.30 hod., výběr žáků
27.05.2025 Jarní koncert ZUŠ, kulturní sál Otakara Motejla, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, začátek v 17.30 hod.
27.05.2025 Zrušena výuka hudebního oboru plošně na obou pracovištích ZUŠ

Červen

02.-06. 06. 2025 Postupové ročníkové zkoušky žáků hudebního oboru a komisionální přezkoušení žáků z hudební nauky, kteří mají nedostatečnou docházku
02.-06. 06. 2025 Zrušena výuka hudebního oboru plošně na obou pracovištích ZUŠ
12.06.2025 Žákovský večírek, sál ZUŠ, Ježkova 9, Brno, začátek v 17.30 hod., výběr žáků
27.06.2025 Ukončení 2. pololetí školního roku 2024/2025
28.06. -31.08.2025 Hlavní prázdniny