Zájmové kroužky

V odpoledním bloku školní družiny si naši žáci mohou vybrat z velkého množství různých zájmových aktivit a kroužků. Nabídka zahrnuje sportovní, kreativní, vzdělávací i odpočinkové aktivity. Část z nich zajišťujeme ve spolupráci se Základní uměleckou školou. Jedná se o hru na hudební nástroj, dramatický kroužek, keramiku nebo zpěv. Součástí odpoledních aktivit je také příprava studentů k mezinárodně uznávaným jazykovým certifikátům Cambridge.

Děti mohou navštěvovat vybrané aktivity i bez pobytu v družině.

Typ dokumentu

Název

Soubor

Ostatní dokumenty
Přihlašování do kroužků
Ostatní dokumenty
Seznam zájmových kroužků 2. pololetí
Ostatní dokumenty
Kroužky ZUŠ