Angličtina

Naše základní škola jako první v Brně otevřela bilingvní třídu pro žáky od 1. ročníku. Tento studijní program je vhodný zejména pro děti z bilingvních rodin, děti cizinců a pro děti, které se s angličtinou setkaly již v mateřské škole. Vytváříme malé třídní kolektivy, abychom dokázali naplňovat individuální potřeby každého dítěte. Výuka vybraných nejazykových předmětů probíhá v angličtině a vedou ji plně kvalifikovaní učitelé anglického jazyka spolu s rodilými mluvčími v tandemu.

Dvojjazyčné vzdělávání na 2. stupni ZŠ plynuje navazuje na 1. stupeň a vychází ze stejných principů, jako je tandemová výuka, přítomnost rodilého mluvčího ve vybraných vyučovacích hodinách, vyučování vybraných nejazykových předmětů v anglickém jazyce a zvýšený počet hodin anglického jazyka.

Díky tomu máme ve škole nastavené přirozené bilingvní prostředí, ve kterém žáci snadno získávají schopnost code-switchingu, tedy přepínání z jednoho jazyka do druhého. Angličtina je také součástí odpolední školní družiny, žáci si své znalosti procvičují každé odpoledne formou odpočinkových a zájmových aktivit.

Naši žáci mají osvojenou a zažitou běžnou komunikaci v angličtině, která se pro ně stává přirozenou součástí jejich komunikačních dovedností, nikoli jen školním předmětem. Používají ji jako nástroj pro další učení a nebojí se komunikovat ani s rodilými mluvčími.

Žáky systematicky připravujeme na jazykové zkoušky Cambridge. Školský komplex na Mendlově náměstí je právem hrdý na to, že zvítězil v kategorii Nejlepší příprava „krok za krokem“ pro rok 2017 za Českou republiku. Tuto mezinárodní soutěž pořádala organizace Cambridge Assessment English, která je součástí Cambridge University.