Zde najdete platný Školní řád včetně jeho příloh a Vnitřního řádu školních klubů. Řádné seznámení se s těmito dokumenty předchází nežádoucím situacím, nedorozuměním a zbytečným konfliktům.

Typ dokumentu

Název

Soubor

Školní řád
Školní řád
Školní řád
Školní řád - přílohy
Školní řád
Vnitřní řád