Výuku na I. Německém zemském gymnasiu opíráme o práci s učebnicemi a dalšími výukovými materiály včetně elektronických. Některé knihy na nižším stupni gymnázia škola zapůjčuje, ostatní si žáci pořizují sami.