Naše pedagogicko-psychologická poradna poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby v oblasti podpory vzdělávání a výchovy dětí již od roku 1996. Jsme zapsáni v rejstříku školských zařízení MŠMT ČR, proto naše závěry a doporučení mají stejnou váhu jako ze státní pedagogicko-psychologické poradny a jsou plně v souladu s platnou legislativou.

Jsme hrdí na to, že v našem mezigeneračním týmu vedle sebe pracují odborníci, kteří mají v oboru pedagogicko-psychologického poradenství dlouholetou praxi, společně s mladými, talentovanými kolegy, kteří na naše pracoviště vnáší čerstvý pohled a nové trendy.

Věříme, že každý žák má v sobě potenciál, který lze správným přístupem a podporou rozvíjet a naplňovat. V péči máme děti již od 3 let do doby ukončení studia na střední škole nebo VOŠ. Naše služby mohou využívat i zákonní zástupci žáků, školy a školská zařízení nebo jejich pedagogičtí pracovníci.

Nadstandardní poradenství a péče o žáky Školského komplexu začíná již v předškolním období nabídkou konzultací k psychomotorickému vývoji dítěte nebo vyšetření školní zralosti. Na Anglické základní škole se nabídka rozšiřuje o screening specifických poruch učení ve druhém ročníku, dále každoroční sociometrické šetření ve všech třídách, kdy mapujeme aktuální nastavení třídních kolektivů a s třídní učitelkou jsou konzultovány metodické postupy, jak s kolektivem v nadcházejícím školním roce pracovat a rozvíjet socio-emoční kompetence žáků. Ve druhém ročníku gymnázia je žákům nabízena možnost využít konzultací kariérního poradenství a profesní orientace. Po celou dobu studia se mohou žáci i jejich zákonní zástupci kdykoli, i anonymně, obrátit na naše speciální pedagogy nebo psychology.