Základní umělecká škola

           

Základní umělecká škola byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR v roce 1994. 

Studium žáků přípravných a prvních ročníků I. a II. stupně vzdělávání se řídí školním  vzdělávacím programem školy, platným
od 3. 9. 2012. Všem zájemcům o studium, stávajícím žákům, jejich rodičům či zájemcům z řad veřejnosti je tento dokument k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ZUŠ, Ježkova 9 a na studijním oddělení Školského komplexu, Mendlovo náměstí 1/3, Brno.

Nabízíme výuku těchto uměleckých oborů:

  • hudební
  • výtvarný
  • literárně-dramatický

Výuka probíhá v budově školského komplexu na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně a na ul. Ježkova 9, Brno.

Informační nástěnka ZUŠ

Provoz škol a školských zařízení od středy 25. listopadu 2020

Výuka žáků základních uměleckých škol:

distančně

VÝUKA VÝTVARNÉHO OBORU, LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU A VÝUKA HUDEBNÍ NAUKY, HUDEBNÍCH SOUBORŮ (ŠKOLNÍ ORCHESTR, CIMBÁLOVÁ MUZIKA, SBOREČEK) A KOLEKTIVNÍ INTERPRETACE

 

prezenčně

Je umožněna prezenční individuální výuka v HUDEBNÍM OBORU = jeden pedagogický pracovník a jeden žák.

Pozn.: Distanční výuka individuálních předmětů hudebního oboru ZUŠ je i nadále povolena v odůvodněných případech (např. karanténa v rodině žáka, kolize rozvrhu na ZUŠ s distanční výukou ZŠ, SŠ a jiné).  

 Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, bude nošení ochrany nosu a úst přizpůsobeno po domluvě s pedagogem (zejm. zpěv, hra na dechové nástroje).

Dále je umožněna navíc krátká prezenční individuální konzultace např. ladění nástroje, výměna strun apod. (jeden pedagogický pracovník a jeden žák). Nejedná se o náhradu za prezenční výuku.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je omezen. Přístup je povolen pouze po předchozí domluvě a v nejnutnějších případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zapsal Mgr. Jaromír Brych – zástupce p. zřizovatele pro ZUŠ

Opatření pro školství v rámci PES

Vážení rodiče, milí žáci,

na tiskové konferenci představil ministr školství R. Plaga opatření pro školství v rámci PES: Protiepidemického systému ČR, s výhledem možného návratu žáků do škol. V dokumentu níže naleznete informace pro školství v rámci PES. Zvýrazněné poznámky v tomto dokumentu jsou připomínky školy k daným opatřením. Daná opatření mohou být časem upravena, proto, prosíme, berte toto oznámení jako světýlko na konci tunelu.

Opatření pro školství v rámci PES

Upozornění

Vážení rodiče, žáci,

v případě nutnosti a k vyřízení důležitých náležitostí se, prosím, předem ozvěte na e-mail: zus@skolskykomplex.cz, popřípadě telefonicky na tel. 775211795 (Mgr. J. Brych) a 602237055 (D. Krůčková – kancelář ZUŠ).

Děkujeme za pochopení.

 

Talentové zkoušky 2020

Přijímací talentové zkoušky do ZUŠ na obor hudební, výtvarný a literárně dramatický vypisujeme, vzhledem k hygienickým předpisům, formou elektronické komunikace s naší školou.

Hudební obor

Video nahrávka zájemce o přijetí:

  • nahrávka zpěvu písně: mladší děti „Kočka leze dírou“, děti od 9 let píseň „Vyletěla holubička“
  • zatleskání rytmu písně „Pec nám spadla“

Může zpívat navíc libovolnou píseň; může zahrát jednoduchou melodii či skladbu na libovolný hudební nástroj.

V případě, že rodiče/zákonní zástupci nesouhlasíte s video nahrávkou, kontaktujte nás na domluvu k náhradnímu řešení.

Literárně dramatický obor

Video nahrávka zájemce o přijetí:

Mladší děti: jednoduché vyprávění (věkově vhodné téma - např. pohádkové anebo vlastní, s cenzurou rodičů, zákonných zástupců) a jednoduchá pohybová i hlasová kreace na téma: zvířátka (jak se zvířátko pohybuje a jak se chová, jaké zvuky vydává)

Starší děti: vyprávění příběhu z oblíbené knížky, či filmu, s vlastním předvedením chování postav z příběhu (pohybově i hlasově)

Studenti: vyprávění příběhu a jeho část ve vlastní herecké ukázce; dle možnosti i vlastní literární práce a předvedení úryvku příběhu z této vlastní tvorby                                            

 V případě, že rodiče/zákonní zástupci nesouhlasí s video nahrávkou, kontaktujte nás na domluvu s náhradním řešením.

Výtvarný obor

Pošlete fotografii kreseb a malby - více prací, např. v počtu 10 kusů.

Uvítáme fotografii samotného zájemce o přijetí při jeho výtvarné tvorbě (není podmínkou).

 

KONTAKT: zus@skolskykomplex.cz