Základní umělecká škola

           

Základní umělecká škola byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR v roce 1994. 

Studium žáků přípravných a prvních ročníků I. a II. stupně vzdělávání se řídí školním  vzdělávacím programem školy, platným
od 3. 9. 2012. Všem zájemcům o studium, stávajícím žákům, jejich rodičům či zájemcům z řad veřejnosti je tento dokument k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ZUŠ, Ježkova 9 a na studijním oddělení Školského komplexu, Mendlovo náměstí 1/3, Brno.

Nabízíme výuku těchto uměleckých oborů:

  • hudební
  • výtvarný
  • literárně-dramatický

Výuka probíhá v budově školského komplexu na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně a na ul. Ježkova 9, Brno.

Informační nástěnka ZUŠ

Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022

Na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se s účinností od dne 14. 10. 2020 od 0:00 hod. do dne 1. 11. 2020 do 23:59 hod. omezuje provoz základních uměleckých škol, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké školy, jak v individuální výuce (hra na hudební nástroj/sólový zpěv), tak i kolektivní výuce (hudební nauka, školní orchestr, sborový zpěv, kolektivní interpretace, cimbálová muzika, výuka literárně-dramatického oboru a výtvarného oboru).

Platí pro všechny budovy Školského komplexu.

Žáci základní umělecké školy po dobu nařízení budou vyučování distančně.

Rozvrh distanční výuky lze přizpůsobit po domluvě s pedagogem patřičného studijního zaměření žáka/žákyně.

 

Děkujeme za pochopení.

Volno vyhlášené MŠMT

Na ZUŠ  se od 26. 10.  2020 do 30. 10. 2020 neučí

26. 10. 2020 - 27. 10. 2020  jsou z nařízení MŠMT ČR uděleny dny volna

28. 10. 2020 - státní svátek

29. 10. 2020 - 30. 10. 2020  jsou podzimní prázdniny

Upozornění

Vážení rodiče, žáci,

v případě nutnosti a k vyřízení důležitých náležitostí se, prosím, předem ozvěte na e-mail: zus@skolskykomplex.cz, popřípadě telefonicky na tel. 775211795 (Mgr. J. Brych) a 602237055 (D. Krůčková – kancelář ZUŠ).

Děkujeme za pochopení.

 

Talentové zkoušky 2020

Přijímací talentové zkoušky do ZUŠ na obor hudební, výtvarný a literárně dramatický vypisujeme, vzhledem k hygienickým předpisům, formou elektronické komunikace s naší školou.

Hudební obor

Video nahrávka zájemce o přijetí:

  • nahrávka zpěvu písně: mladší děti „Kočka leze dírou“, děti od 9 let píseň „Vyletěla holubička“
  • zatleskání rytmu písně „Pec nám spadla“

Může zpívat navíc libovolnou píseň; může zahrát jednoduchou melodii či skladbu na libovolný hudební nástroj.

V případě, že rodiče/zákonní zástupci nesouhlasíte s video nahrávkou, kontaktujte nás na domluvu k náhradnímu řešení.

Literárně dramatický obor

Video nahrávka zájemce o přijetí:

Mladší děti: jednoduché vyprávění (věkově vhodné téma - např. pohádkové anebo vlastní, s cenzurou rodičů, zákonných zástupců) a jednoduchá pohybová i hlasová kreace na téma: zvířátka (jak se zvířátko pohybuje a jak se chová, jaké zvuky vydává)

Starší děti: vyprávění příběhu z oblíbené knížky, či filmu, s vlastním předvedením chování postav z příběhu (pohybově i hlasově)

Studenti: vyprávění příběhu a jeho část ve vlastní herecké ukázce; dle možnosti i vlastní literární práce a předvedení úryvku příběhu z této vlastní tvorby                                            

 V případě, že rodiče/zákonní zástupci nesouhlasí s video nahrávkou, kontaktujte nás na domluvu s náhradním řešením.

Výtvarný obor

Pošlete fotografii kreseb a malby - více prací, např. v počtu 10 kusů.

Uvítáme fotografii samotného zájemce o přijetí při jeho výtvarné tvorbě (není podmínkou).

 

KONTAKT: zus@skolskykomplex.cz