Virtuální prohlídka školy

Základní umělecká škola

           

Základní umělecká škola byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR v roce 1994. 

Studium žáků přípravných a prvních ročníků I. a II. stupně vzdělávání se řídí školním  vzdělávacím programem školy, platným
od 3. 9. 2012. Všem zájemcům o studium, stávajícím žákům, jejich rodičům či zájemcům z řad veřejnosti je tento dokument k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ZUŠ, Ježkova 9 a na studijním oddělení Školského komplexu, Mendlovo náměstí 1/3, Brno.

Nabízíme výuku těchto uměleckých oborů:

  • hudební
  • výtvarný
  • literárně-dramatický

Výuka probíhá v budově školského komplexu na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně a na ul. Ježkova 9, Brno.

Informační nástěnka ZUŠ

Organizace

23. - 27. 5. 2022 Z důvodu konání ústních maturitních zkoušek v budově Školského komplexu na Mendlově nám. se výuka hudebního oboru ZUŠ přesouvá do on-line prostoru.
Vyučující se s vámi domluví na rozvrhu výuky.  Výuka výtvarného oboru, výtvarných kroužků bude dle rozvrhu.
Výuka v budově ZUŠ, Ježkova 9, bude dle stanovených rozvrhů.
25. 5. 2022 Jarní koncert, výuka hudebního oboru je na obou pracovištích ZUŠ zrušena, náhradní forma výuky je účast na koncertě. Výuka výtvarného oboru je dle rozvrhu.
30. 5. - 3.6. 2022 Ročníkové  přezkoušení žáků hudebního oboru a přezkoušení žáků z hudební nauky ( týká se pouze žáků z nedostatečnou docházkou). Vyučující se se žáky domluví na konkrétním dnu a místě přezkoušení.
  Výuka hudebního oboru je po celý týden na obou pracovištích ZUŠ zrušena. Výuka LDO a výtvarného oboru je dle rozvrhu.

 

Dne 25. 5. 2022 je výuka hudebního oboru ZUŠ na obou pracovištích zrušena. Náhradní forma výuky je účast na koncertě.

Pro vystupující:

- zvuková zkouška je možná od 14.15 hod. v prostorách kulturního sálu Otakara Motejle, po předchozí domluvě s vyučujícím

- sraz vystupujících se školním orchestrem a samotní žáci školního orchestru mají v sále budovy Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, v 16.00 hod.

- zvuková zkouška školního orchestru je v 16.30 hod.

- zahájení koncertu je v 17.30 hod.

 

Virtuální výstava

Virtuální výtvarnou výstavu prací žáků Ing. Aleny Polachové na téma " Velké ryby požírají malé ryby" si můžete prohlédnout zde.

Talentové zkoušky na ZUŠ

Vážení rodiče,

zájemce o studium na ZUŠ ve školním roce 2022/2023 žádáme, aby vyplněné přihlášky zasílali elektronicky na e-mail zus@skolskykomplex.cz. Přihlášky je možno stáhnout zde.

 

Termín talentových zkoušek pro školní rok 2022/2023 je stanoven v týdnu od 16. 5. 2022.

Hudební obor: 16. 5. 2022 (pondělí)  od 13.30 hod. do 17.30 hod.

Literárně-dramatický obor: 16. 5. 2022 (pondělí)  od 14.00 hod. do 17.00 hod.

Výtvarný obor: 19. 5. 2022 (čtvrtek) od  od 14.00 hod. do 17.00 hod.

 

 

Talentové zkoušky se uskuteční prezenčně v budově ZUŠ, Ježkova 9, Brno-Lesná.

 

Podmínkou pro přijetí na naší školu je:

1. zaslaná a vyplněná přihláška do 10. 5. 2022, poté po individuální domluvě

2. úspěšné zvládnutí talentových zkoušek

 

Hudební obor

Talentová zkouška ověřuje rytmické cítění žáka, jeho schopnost sluchového vnímání a intonace (zazpívá jednoduchou písničku, je schopen zopakování melodického motivu), hudební představivost.

Literárně-dramatický obor

Talentová zkouška ověřuje, zda-li je žák schopen jednoduché pohybové kreace v prostoru, slovního projevu (krátké vyprávění nebo přednes), zda je schopen vnímat rytmus, tempo, dynamiku a intonaci v pohybovém i hlasovém projevu. Uchazeč předvede hereckou kreaci na základě představivosti a fantazie.

Při případných zdravotních potížích žáka je potřebné předložení lékařského potvrzení.

Výtvarný obor

Talentové zkoušky ověřují smysl pro vnímání tvarů, barev a prostorové vidění. Dle možností si žák přinese s sebou ukázku vlastní výtvarné tvorby (např. foto, obrázek apod.). Při případných zdravotních potížích žáka je potřebné předložení lékařského potvrzení.

 

 

Pozdější talentové zkoušky jsou možné po předchozí telefonické či elektronické domluvě.

Kontakt:

e-mail: zus@skolskykomplex.cz

tel.: 775 211 795, 602 237055