Virtuální prohlídka školy

Základní umělecká škola

           

Základní umělecká škola byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR v roce 1994. 

Studium žáků přípravných a prvních ročníků I. a II. stupně vzdělávání se řídí školním  vzdělávacím programem školy, platným
od 3. 9. 2012. Všem zájemcům o studium, stávajícím žákům, jejich rodičům či zájemcům z řad veřejnosti je tento dokument k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ZUŠ, Ježkova 9 a na studijním oddělení Školského komplexu, Mendlovo náměstí 1/3, Brno.

Nabízíme výuku těchto uměleckých oborů:

  • hudební
  • výtvarný
  • literárně-dramatický

Výuka probíhá v budově školského komplexu na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně a na ul. Ježkova 9, Brno.

Informační nástěnka ZUŠ

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Úřední hodiny v kanceláři ZUŠ, Ježkova 9, Brno
 
Datum Čas
30. 8. 2022 10.00-12.30
31. 8. 2022 10.00-12.30
1. 9. 2022 10.00-13.00

V případě vyřízení důležitých záležitostí během letních prázdnin nás, prosím, kontaktujte na e-mailu zus@skolskykomplex.cz, popřípadě na tel. 602237055 (D. Krůčková) nebo 775211795 (J. Brych).

 

 

Orgnizace výuky v září 2022


ZÁŘÍ
 

1. 9. 2022

Domluva rozvrhu individuální výuky  (telefonicky, po předchozí domluvě s vyučujícím i osobně)

od 2. 9. 2022


Zahájení individuální výuky hudebního oboru - ZUŠ, Ježkova 9

od 5. 9. 2022

Zahájení individuální výuky hudebního oboru - ZUŠ, Mendlovo nám. 1/3, 4

od 5. 9. 2022


Zahájení kolektivní výuky (hudební - hudební nauka, cimbálka, školní orchestr, sboreček, literárně-dramatický a výtvarný obor) - ZUŠ, Ježkova 9

od 5. 9. 2022

Zahájení výuky výtvarného oboru - ZUŠ, Mendlovo nám. 1/3, 4


od 15. 9. 2022
 

Zahájení výuky dramatického kroužku pro AZŠ

od 19. 9. 2022
 

Zahájení výuky výtvarných kurzů pro AZŠ

 

Virtuální výstava

Virtuální výtvarnou výstavu prací žáků Ing. Aleny Polachové na téma " Velké ryby požírají malé ryby" si můžete prohlédnout zde.

Talentové zkoušky na ZUŠ

Vážení rodiče,

zájemce o studium na ZUŠ ve školním roce 2022/2023 žádáme, aby vyplněné přihlášky zasílali elektronicky na e-mail zus@skolskykomplex.cz. Přihlášky je možno stáhnout zde.

 

Termín talentových zkoušek pro školní rok 2022/2023 je stanoven v týdnu od 16. 5. 2022.

Hudební obor: 16. 5. 2022 (pondělí)  od 13.30 hod. do 17.30 hod.

Literárně-dramatický obor: 16. 5. 2022 (pondělí)  od 14.00 hod. do 17.00 hod.

Výtvarný obor: 19. 5. 2022 (čtvrtek) od  od 14.00 hod. do 17.00 hod.

 

Talentové zkoušky se uskuteční prezenčně v budově ZUŠ, Ježkova 9, Brno-Lesná.

 

Podmínkou pro přijetí na naší školu je:

1. zaslaná a vyplněná přihláška do 10. 5. 2022, poté po individuální domluvě

2. úspěšné zvládnutí talentových zkoušek

 

Hudební obor

Talentová zkouška ověřuje rytmické cítění žáka, jeho schopnost sluchového vnímání a intonace (zazpívá jednoduchou písničku, je schopen zopakování melodického motivu), hudební představivost.

Literárně-dramatický obor

Talentová zkouška ověřuje, zda-li je žák schopen jednoduché pohybové kreace v prostoru, slovního projevu (krátké vyprávění nebo přednes), zda je schopen vnímat rytmus, tempo, dynamiku a intonaci v pohybovém i hlasovém projevu. Uchazeč předvede hereckou kreaci na základě představivosti a fantazie.

Při případných zdravotních potížích žáka je potřebné předložení lékařského potvrzení.

Výtvarný obor

Talentové zkoušky ověřují smysl pro vnímání tvarů, barev a prostorové vidění. Dle možností si žák přinese s sebou ukázku vlastní výtvarné tvorby (např. foto, obrázek apod.). Při případných zdravotních potížích žáka je potřebné předložení lékařského potvrzení.

 

 

Pozdější talentové zkoušky jsou možné po předchozí telefonické či elektronické domluvě.

Kontakt:

e-mail: zus@skolskykomplex.cz

tel.: 775 211 795, 602 237055