Virtuální prohlídka školy

Základní umělecká škola

           

Základní umělecká škola byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR v roce 1994. 

Studium žáků přípravných a prvních ročníků I. a II. stupně vzdělávání se řídí školním  vzdělávacím programem školy, platným
od 3. 9. 2012. Všem zájemcům o studium, stávajícím žákům, jejich rodičům či zájemcům z řad veřejnosti je tento dokument k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ZUŠ, Ježkova 9 a na studijním oddělení Školského komplexu, Mendlovo náměstí 1/3, Brno.

Nabízíme výuku těchto uměleckých oborů:

  • hudební
  • výtvarný
  • literárně-dramatický

Výuka probíhá v budově školského komplexu na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně a na ul. Ježkova 9, Brno.

Informační nástěnka ZUŠ

Organizace měsíce: březen 2023

 

3. 3. 2023              Výchovný koncert pro MŠ Nejedlého, ZUŠ, Ježkova 9, Brno, začátek v 10.00 hod.,
                                V. Procházka, T. Pohl, J. Gotfrýdová

10. 3. 2023            Výchovný koncert pro MŠ Slavíčkova, ZUŠ, Ježkova 9, Brno, začátek v 10.00 hod.,
                                T. Němec, T. Pohl, J. Gotfrýdová

13. – 17. 3. 2023  Jarní prázdniny

20. 3. 2023           Výuka dle rozvrhů