Základní umělecká škola

          

Základní umělecká škola byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR v roce 1994. 

Studium žáků přípravných a prvních ročníků I. a II. stupně vzdělávání se řídí školním  vzdělávacím programem školy, platným
od 3. 9. 2012. Všem zájemcům o studium, stávajícím žákům, jejich rodičům či zájemcům z řad veřejnosti je tento dokument k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ZUŠ, Ježkova 9 a na studijním oddělení Školského komplexu, Mendlovo náměstí 1/3, Brno.

Nabízíme výuku těchto uměleckých oborů:

  • hudební
  • výtvarný
  • literárně-dramatický

Výuka probíhá v budově školského komplexu na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně a na ul. Ježkova 9, Brno.

Informační nástěnka ZUŠ

Vystoupení žáků

Dne 29. 1. 2020 se uskuteční Třídní přehrávka žáků M. Pokorného, podrobné informace u pana učitele M. Pokorného. Začátek vystoupení v 17.30 hod, ZUŠ, Ježkova 9, Brno, koncertní sál.

 

Všichni jsou srdečně zváni.

 

Organizace výuky v lednu

31. 1. 2020               Ukončení 1. pol. školního roku 2019/2020, výuka dle stanovených rozvrhů