Základní umělecká škola

         
 

Základní umělecká škola byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR v roce 1994. 

Studium žáků přípravných a prvních ročníků I. a II. stupně vzdělávání se řídí školním  vzdělávacím programem školy, platným
od 3. 9. 2012. Všem zájemcům o studium, stávajícím žákům, jejich rodičům či zájemcům z řad veřejnosti je tento dokument k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ZUŠ, Ježkova 9 a na studijním oddělení Školského komplexu, Mendlovo náměstí 1/3, Brno.

Nabízíme výuku těchto uměleckých oborů:

  • hudební
  • výtvarný
  • literárně-dramatický

Výuka probíhá v budově školského komplexu na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně a na ul. Ježkova 9, Brno.

Informační nástěnka ZUŠ

Organizace výuky prosinec-leden

16. 12. 2019             Výuka „Školního orchestru“ je zrušena

23. 12. – 5. 1.           Vánoční prázdniny

6. 1. 2020                 Výuka dle stanovených rozvrhů

7. 1. 2020                 Výuka „Školního orchestru“ je zrušena

13. 1. 2020               Výuka hudební nauky dle stanovených rozvrhů

14. 1. 2020               Výuka „Školního orchestru“ je dle stanoveného rozvrhu

15. 1. 2020               Komisionální přezkoušení žáků HN (ZUŠ, Ježkova 9)

15. 1. 2020               Výuka žáků hudební nauky je zrušena

                                  Individuální výuka HO je dle stanovených rozvrhů

16. 1. 2020               Komisionální přezkoušení žáků HN (ZUŠ, Mendlovo      nám. 1/3, 4)

16. 1. 2020               Výuka žáků hudební nauky je zrušena

                                  Individuální výuka HO je dle stanovených rozvrhů

17. 1. 2020               Výuka hudební nauky dle stanovených rozvrhů

31. 1. 2020               Ukončení 1. pol. školního roku 2019/2020, výuka dle     stanovených rozvrhů

 

Komisionální přezkoušení žáků z HN za 1. pololetí školního roku 2019/2020

Komisionální přezkoušení z hudební nauky  se uskuteční ve dnech 15. 1. 2020 a 16. 1. 2020 a to následovně: (týká se pouze žáků s nedostačující nebo velmi nízkou docházkou do výuky HN)

ZUŠ Ježkova 9, uč. č. 13

15. 1. 2020, od 14.00 hod. do 17.30 hod.

 ZUŠ Mendlovo nám. ¾, uč. č. 321

16. 1. 2020, od 14.15 hod. do 17.15 hod.

Žáci si na přezkoušení s sebou přinesou pracovní sešit do hudební nauky, kde budou mít vypracované úkoly, dle pokynů vyučující HN. Tematické plány HN je možné stáhnout  na https://www.skolskykomplex.cz/zus/formulare-a-dokumenty/.

Upozornění na změnu výuky:

Ve dnech 15. 1. a 16. 1. 2020 se výuka hudební nauky, na obou pracovištích, ruší z důvodu konání komisionálního přezkoušení.
Ve dnech 13. 1. 2020 a 17. 1. 2020 výuka bude dle stanovených rozvrhů.

 

Pozvánky na vystoupení žáků


  • Dne 13. 12. 2019 se uskuteční Třídní přehrávka žáků V. Procházky, podrobné informace u pana učitele V. Procházky. Začátek vystoupní v 17.00 hod, ZUŠ, Ježkova 9, Brno, koncertní sál.
  • Dne 16. 12. 2019 se uskuteční Vánoční besídka žáků LDO 1 a LDO 2, podrobné informace u paní učitelky Michaely Pál. Začátek besídky v 17.00 hod, ZUŠ, Ježkova 9, Brno, uč. č. 4 (přízemí budovy).
  • Dne 20. 12. 2019 se uskuteční Třídní přehrávka žáků M. Burešové a S. Horákové, začátek v 17.00 hod., koncertní sál ZUŠ, Ježkova 9, podrobné informace u vyučujících.

 

Všichni jsou srdečně zváni.