Vítejte na našich webových stránkách.Základní umělecká škola

         
 

Základní umělecká škola byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR v roce 1994. 

Studium žáků přípravných a prvních ročníků I. a II. stupně vzdělávání se řídí školním  vzdělávacím programem školy, platným
od 3. 9. 2012. Všem zájemcům o studium, stávajícím žákům, jejich rodičům či zájemcům z řad veřejnosti je tento dokument k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ZUŠ, Ježkova 9 a na studijním oddělení Školského komplexu, Mendlovo náměstí 1/3, Brno.

Nabízíme výuku těchto uměleckých oborů:

  • hudební
  • výtvarný
  • literárně-dramatický

Výuka probíhá v budově školského komplexu na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně a na ul. Ježkova 9, Brno.

Informační nástěnka ZUŠ

Uřední hodiny v období prázdnin, ZUS, Ježkova 9, Brno

  • 29. 8.  2018     10.00  - 13.00 hod.
  • 31. 8. 2018       10.00 - 13.00 hod.

Během letních prázdnin je možno se obracet s dotazy písemně na e-mail: zus@skolskykomplex.cz,  popřípadě telefonicky na tel. 775 211 795.

Nevydaná vysvědčení budou k dispozici v kanceláři ZUŠ, Ježkova 9, Brno, od 29. 8. 2018 v úředních hodinách.