Základní umělecká škola

          

Základní umělecká škola byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR v roce 1994. 

Studium žáků přípravných a prvních ročníků I. a II. stupně vzdělávání se řídí školním  vzdělávacím programem školy, platným
od 3. 9. 2012. Všem zájemcům o studium, stávajícím žákům, jejich rodičům či zájemcům z řad veřejnosti je tento dokument k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ZUŠ, Ježkova 9 a na studijním oddělení Školského komplexu, Mendlovo náměstí 1/3, Brno.

Nabízíme výuku těchto uměleckých oborů:

  • hudební
  • výtvarný
  • literárně-dramatický

Výuka probíhá v budově školského komplexu na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně a na ul. Ježkova 9, Brno.

Informační nástěnka ZUŠ

Úřední hodiny v době letních prázdnin

27. 8. 2020                    9.30 hod. – 13.00 hod.

31. 8. 2020                    9.30 hod. - 13.00 hod.

 

V případě potřeby se ozvěte na e-mail: zus@skolskykomplex.cz, popřípadě na tel. č. 775 211 795 (Mgr. J. Brych) nebo 602 237 055 (kancelář – D. Krůčková)

 

Informace o zahájení školního roku 2020/2021

Od 27. 8. 2020 Možná domluva rozvrhů s vyučujícími hudebního oboru (telefonicky, e- mail)
31. 8. 2020  Výuka Cimbálové muziky , ZUŠ, Ježkova  9, uč. č. 13 v 17.30 hod.
1. 9. 2020  Zahájení školního roku 2020/2021
Od 2. 9. 2020 Zahájení  individuální výuky hudebního oboru
Od 7. 9. 2020 Zahájení  kolektivní výuky hudebního oboru, výtvarného oboru a literárně-dramatického oboru ZUŠ
9. 9. 2020 Zahájení výuky Sborečku „Křečci“

 

Talentové zkoušky 2020

Přijímací talentové zkoušky do ZUŠ na obor hudební, výtvarný a literárně dramatický vypisujeme, vzhledem k hygienickým předpisům, formou elektronické komunikace s naší školou.

Hudební obor

Video nahrávka zájemce o přijetí:

  • nahrávka zpěvu písně: mladší děti „Kočka leze dírou“, děti od 9 let píseň „Vyletěla holubička“
  • zatleskání rytmu písně „Pec nám spadla“

Může zpívat navíc libovolnou píseň; může zahrát jednoduchou melodii či skladbu na libovolný hudební nástroj.

V případě, že rodiče/zákonní zástupci nesouhlasíte s video nahrávkou, kontaktujte nás na domluvu k náhradnímu řešení.

Literárně dramatický obor

Video nahrávka zájemce o přijetí:

Mladší děti: jednoduché vyprávění (věkově vhodné téma - např. pohádkové anebo vlastní, s cenzurou rodičů, zákonných zástupců) a jednoduchá pohybová i hlasová kreace na téma: zvířátka (jak se zvířátko pohybuje a jak se chová, jaké zvuky vydává)

Starší děti: vyprávění příběhu z oblíbené knížky, či filmu, s vlastním předvedením chování postav z příběhu (pohybově i hlasově)

Studenti: vyprávění příběhu a jeho část ve vlastní herecké ukázce; dle možnosti i vlastní literární práce a předvedení úryvku příběhu z této vlastní tvorby                                            

 V případě, že rodiče/zákonní zástupci nesouhlasí s video nahrávkou, kontaktujte nás na domluvu s náhradním řešením.

Výtvarný obor

Pošlete fotografii kreseb a malby - více prací, např. v počtu 10 kusů.

Uvítáme fotografii samotného zájemce o přijetí při jeho výtvarné tvorbě (není podmínkou).

 

KONTAKT: zus@skolskykomplex.cz