Vítejte na našich webových stránkách.Základní umělecká škola

         
 

Základní umělecká škola byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR v roce 1994. 

Studium žáků přípravných a prvních ročníků I. a II. stupně vzdělávání se řídí školním  vzdělávacím programem školy, platným
od 3. 9. 2012. Všem zájemcům o studium, stávajícím žákům, jejich rodičům či zájemcům z řad veřejnosti je tento dokument k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ZUŠ, Ježkova 9 a na studijním oddělení Školského komplexu, Mendlovo náměstí 1/3, Brno.

Nabízíme výuku těchto uměleckých oborů:

  • hudební
  • výtvarný
  • literárně-dramatický

Výuka probíhá v budově školského komplexu na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně a na ul. Ježkova 9, Brno.

Informační nástěnka ZUŠ

Vystoupení žáků

V nejbližší době nás čekají tato vystoupení:

Dne 19. 12. 2018 – Vánoční setkání žáků LDO, ZUŠ, Ježkova 9, Brno, koncertní sál ZUŠ, začátek v 17.30 hod.

 

                                                                                                                                                          Všichni jsou srdečně zváni.

 

Komisionální přezkoušení žáků hudebního oboru

Komisionální přezkoušení žáků hudebního oboru z HN za 1. pololetí školního roku 2018/2019

Dne 9. 1. 2019 a 10. 1. 2019 se uskuteční komisionální přezkoušení žáků hudebního oboru z hudební nauky, kteří mají nedostačující docházku. Žáci si na přezkoušení s sebou přinesou pracovní sešit do hudební nauky, kde budou mít vypracované úkoly, dle pokynů vyučující HN. Tematické plány HN je možné stáhnout na https://skolskykomplex.cz/zus/formulare-a-dokumenty/.

ZUŠ, Ježkova 9

9. 1. 2019, uč. č. 13, od 14.00 hod. do 17.00 hod.

ZUŠ, Mendlovo nám. 1/3, 4

10. 1. 2019, uč. č. 321, od 14.15 -17.00 hod.

 

Pozn.: z důvodu konání komisionálních zkoušek se výuka hudební nauky ve dnech 9. 1. 2019 a 10. 1. 2019 ruší. Ve dnech 7. 1. 2019 a 11. 1. 2019 je výuka dle stanovených rozvrhů.

 

Pozvánka na přehrávku žáků

Dne 19. 12. 2018 v 17.00 hod. v budově Školského komplexu, Mendlovo nám. 1/3, 4, uč. č. 328, se koná třídní přehrávka žáků M. Böhmové a J. Jelínkové.

Všichni jsou srdečně zváni.

 

Informace o výuce

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny
3. – 4. 1. 2019      Ředitelské volno na všech pracovištích ZUŠ
7. 1. 2019  Zahájení výuky na všech pracovištích ZUŠ, dle stanovených rozvrhů