Virtuální prohlídka školy

Základní umělecká škola

           

Základní umělecká škola byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR v roce 1994. 

Studium žáků přípravných a prvních ročníků I. a II. stupně vzdělávání se řídí školním  vzdělávacím programem školy, platným
od 3. 9. 2012. Všem zájemcům o studium, stávajícím žákům, jejich rodičům či zájemcům z řad veřejnosti je tento dokument k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ZUŠ, Ježkova 9 a na studijním oddělení Školského komplexu, Mendlovo náměstí 1/3, Brno.

Nabízíme výuku těchto uměleckých oborů:

  • hudební
  • výtvarný
  • literárně-dramatický

Výuka probíhá v budově školského komplexu na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně a na ul. Ježkova 9, Brno.

Informační nástěnka ZUŠ

Obnovení provozu v budově na Mendlově náměstí

Od pondělí 6. 12. 2021 je v budově Školského komplexu, Mendlovo ná. 1/3,4, obnovena pro žáky ZUŠ prezenční výuka.

Komisionální přezkoušení

V týdnu od 10.1.2022 do 14. 1. 2022 proběhne komisionální přezkoušení žáků z hudební nauky, přezkoušení se týká pouze žáků s nedostatečnou docházkou. 

Komisionální přezkoušení se uskuteční v předepsaných hodinách hudební nauky, dle stanovených hygienických nařízení. V případě příznivé epidemiologické situace se komisionální přezkoušení uskuteční prezenčně, a to následovně:

ZUŠ, Ježkova 9 - pondělí, středa - 14.30 hod. do 16.30 hod.,  pátek od 13.45 do 14.30 hod. a od 15.30 do 16.30 hod.

ZUŠ, Mendlovo nám.1/3,4 - čtvrtek - 15.05 hod. do 16.30 hod.

Při zhoršení epidemiologické situace (např. uzavření školy apod.) by komisionální přezkoušení proběhlo distanční formou - zaslání testů.

Uzavření budovy na Mendlově náměstí

Vážení rodiče,

chtěli bychom vás informovat, že od 22. 11. 2021 dochází z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje (dále KHS) o mimořádném opatření při epidemii k uzavření budovy Školského komplexu na Mendlově nám. 1/3, 4. Žáci ZUŠ studující v budově na Mendlově nám. budou mít od 22.11.2021 distanční formu výuky.

Žáci studující v budově ZUŠ, Ježkova 9 budou mít i nadále výuku prezenční.

Sledujte prosím aktuální informace na našem webu a v systému Klasifikace.

Děkujeme za pochopení

Talentové zkoušky na ZUŠ

Vážení rodiče,

zájemce o studium na ZUŠ ve školním roce 2021/2022 žádáme, aby vyplněné přihlášky zasílali elektronicky na e-mail zus@skolskykomplex.cz. Přihlášky je možno stáhnout zde.

 

Podmínkou pro přijetí na naší školu je:

1. zaslaná a vyplněná přihláška

2. úspěšné zvládnutí talentových zkoušek

 

Pozdější talentové zkoušky jsou možné po předchozí telefonické či elektronické domluvě.

 

Talentové zkoušky 2021

Přijímací talentové zkoušky do ZUŠ na obor hudební, výtvarný a literárně dramatický vypisujeme, vzhledem k hygienickým předpisům, formou elektronické komunikace s naší školou.

Hudební obor

Video nahrávka zájemce o přijetí:

  • nahrávka zpěvu písně: mladší děti „Ovčáci, čtveráci“, děti od 9 let „Já do lesa nepojedu“
  • zatleskání rytmu písně: mladší děti „Pec nám spadla“, děti od 9 let "Okolo Frýdku cestička"

Může zpívat navíc libovolnou píseň; může zahrát jednoduchou melodii či skladbu na libovolný hudební nástroj.

V případě, že rodiče/zákonní zástupci nesouhlasíte s video nahrávkou, kontaktujte nás na domluvu k náhradnímu řešení.

Literárně dramatický obor

Video nahrávka zájemce o přijetí:

Mladší děti: jednoduché vyprávění (věkově vhodné téma - např. pohádkové anebo vlastní, s cenzurou rodičů, zákonných zástupců) a jednoduchá pohybová i hlasová kreace na téma: zvířátka (jak se zvířátko pohybuje a jak se chová, jaké zvuky vydává)

Starší děti: vyprávění příběhu z oblíbené knížky, či filmu, s vlastním předvedením chování postav z příběhu (pohybově i hlasově)

Studenti: vyprávění příběhu a jeho část ve vlastní herecké ukázce; dle možnosti i vlastní literární práce a předvedení úryvku příběhu z této vlastní tvorby                                            

 V případě, že rodiče/zákonní zástupci nesouhlasí s video nahrávkou, kontaktujte nás na domluvu s náhradním řešením.

Výtvarný obor

Pošlete fotografii kreseb a malby - více prací, např. v počtu 10 kusů.

Uvítáme fotografii samotného zájemce o přijetí při jeho výtvarné tvorbě (není podmínkou).

 

KONTAKT: zus@skolskykomplex.cz

 

Hudební obor

Talentová zkouška ověřuje rytmické cítění žáka, jeho schopnost sluchového vnímání a intonace (zazpívá jednoduchou písničku, je schopen zopakování melodického motivu), hudební představivost.

Literárně-dramatický obor

Talentová zkouška ověřuje, zda-li je žák schopen jednoduché pohybové kreace v prostoru, slovního projevu (krátké vyprávění nebo přednes), zda je schopen vnímat rytmus, tempo, dynamiku a intonaci v pohybovém i hlasovém projevu. Uchazeč předvede hereckou kreaci na základě představivosti a fantazie.

Při případných zdravotních potížích žáka je potřebné předložení lékařského potvrzení.

Výtvarný obor

Talentové zkoušky ověřují smysl pro vnímání tvarů, barev a prostorové vidění. Dle možností si žák přinese s sebou ukázku vlastní výtvarné tvorby (např. foto, obrázek apod.). Při případných zdravotních potížích žáka je potřebné předložení lékařského potvrzení.