Základní umělecká škola

         
 

Základní umělecká škola byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR v roce 1994. 

Studium žáků přípravných a prvních ročníků I. a II. stupně vzdělávání se řídí školním  vzdělávacím programem školy, platným
od 3. 9. 2012. Všem zájemcům o studium, stávajícím žákům, jejich rodičům či zájemcům z řad veřejnosti je tento dokument k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ZUŠ, Ježkova 9 a na studijním oddělení Školského komplexu, Mendlovo náměstí 1/3, Brno.

Nabízíme výuku těchto uměleckých oborů:

  • hudební
  • výtvarný
  • literárně-dramatický

Výuka probíhá v budově školského komplexu na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně a na ul. Ježkova 9, Brno.

Informační nástěnka ZUŠ

Úřední hodiny v budově ZUŠ, Ježkova 9
27. 8. 2019 10.00-12.30
28. 2. 2019 10.00-12.30
30. 8. 2019 10.00-12.00

V případě dotazů se, prosím, ozvěte na e-mail: zus@skolskykomplex.cz


 

Informace o zahájení školního roku 2019/2020
2. 9. 2019

domluva rozvrhů  (ZUŠ,  Ježkova 9 , od 13.30 hod.,) tel. domluva rozvrhů  s vyučujícím je možná

domluva rozvrhů (ZUŠ, Mendlovo nám. , jen tel. domluva s vyučujícím do 16.30 hod.)

2. 9. 2019 zahájení výuky cimbálové muziky pod vedením J. Hruškové sraz v 17.00 hod. 
3. 9. 2019 zahájení výuky hudebního oboru individuální výuky (hra na hudební nástroje a zpěv)
5. 9. 2019 zahájení výuky cimbálové muziky „Písnička“ v cca 15.00 hod.
9. 9. 2019 zahájení výuky literárně-dramatického oboru
9. 9. 2019 zahájení výuky hudební nauky (ZUŠ, Ježkova 9)
9. 9. 2019 zahájení výuky výtvarného oboru  dle rozřazení do skupin
10. 9. 2019 zahájení výuky školního orchestru (17.10 – 18.45 hod.)
11. 9. 2019 zahájení výuky sborečku  „Křečci“  (15.30 – 16.15 hod.)
12. 9. 2019 zahájení výuky hudební nauky (ZUŠ, Mendlovo nám.)
16. 9. 2019 zahájení výuky kroužků pod AZŠ (tvoření, keramika, dramatický kroužek)