Virtuální prohlídka školy

Základní umělecká škola

         

Základní umělecká škola byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR v roce 1994. 

Studium žáků přípravných a prvních ročníků I. a II. stupně vzdělávání se řídí školním  vzdělávacím programem školy, platným
od 3. 9. 2012. Všem zájemcům o studium, stávajícím žákům, jejich rodičům či zájemcům z řad veřejnosti je tento dokument k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ZUŠ, Ježkova 9 a na studijním oddělení Školského komplexu, Mendlovo náměstí 1/3, Brno.

Nabízíme výuku těchto uměleckých oborů:

  • hudební
  • výtvarný
  • literárně-dramatický

Výuka probíhá v budově školského komplexu na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně a na ul. Ježkova 9, Brno.

Pan učitel Zdeněk Klimeš se loučí se všemi svými žáky, rodiči i přáteli.

Přezkoušení žáků z hudební nauky (pouze žáci s nedostačující docházkou do výuky)

 

ZUŠ, Ježkova 9

  • 9. 1. 2023, uč. č. 13 (sál ZUŠ), od 14.00 hod. do 16.30 hod.
  • 11. 1. 2023, uč. č. 13 (sál ZUŠ), od 14.00 hod. do 16.30 hod.

ZUŠ, Mendlovo nám. 1/3, 4

  • 12. 1. 2023, uč. č. 321, od 14.15 hod. do 17.00 hod.

Pozn. zákonní zástupci žáků, kterých se přezkoušení týká již byli informováni e-mailem

 

Upozornění:
z důvodu konání přezkoušení žáků s nedostatečnou docházkou z hudební nauky bude výuka hudební nauky zrušena ve dnech 9. 1. 2023, 11. 1. 2023, 12. 1. 2023 zrušena, ostatní výuka hudebního oboru bude dle stanoveného rozvrhu.

Výuka hudební nauky dne 10. 1. 2023 a 13. 1. 2023 bude dle stanoveného rozvrhu.

 

Informační nástěnka ZUŠ

Datum Akce
25. 11. 2022

Třídní přehrávka žáků S. Horákové a K. Přívratské, začátek v 18.00 hod., sál ZUŠ, Ježkova 9 (výběr žáků)

30. 11. 2022 Zkouška žáků KI P. Zapletala (výběr žáků) na Adventní koncert. Zkouška se uskuteční v budově ZUŠ Brno,
Slunná 11, Brno -Komárov, začátek v 18.00 hod., podrobné informace u pana učitele Zapletala

Třídní přehrávka žáků H. Fendrychové, začátek v 18.30 hod., sál ZUŠ, Ježkova 9 (výběr žáků)
1. 12. 2022 Vystoupení žáků KI P. Zapletala a sborového zpěvu (i žáci hudební nauky) naší školy na Adventním koncertu ZUŠ Brno,
Slunná 11, Konvent Milosrdných bratří, Vídeňská 228/7, Brno, začátek koncertu v 18.00 hod. 
Sraz vybraných žáků hudebního oboru na zvukové zkoušce je  v 16.45 hod. v Konventu, začátek zvukové zkoušky v 17.00 hod.
7. 12. 2022 Žákovský večírek, sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.30 hod. (výběr žáků)
12. 12. 2022 Adventní koncert ZUŠ, Mendlovo nám. 1/3, 4 a Ježkova 9, v kulturním sále Otakara Motejla, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, začátek koncertu v 17.00 hod.
Od 14.00 hod. do 15.50 hod. akustická zkouška individuálních čísel vystoupení (přesný čas upřesní vyučující daného předmětu)
Sraz žáků na generální zkoušky orchestru (hra na nástroje) a sborového zpěvu (i žáci hudební nauky) se koná v 15.45 hod., zahájení zkoušky v 16.00 hod.

Výuka žáků hudebního oboru, včetně výuky hudební nauky, je zrušena plošně na obou pracovištích ZUŠ.
Náhradní forma výuky je účast na koncertu, jako divák nebo  vystupující.

Výuka žáků literárně-dramatického a výtvarného oboru je dle stanovených rozvrhů.
14. 12. 2022 Vánoční vystoupení žáků H. Fendrychové, Společenské centrum Brno-sever,
Okružní 21, Brno, začátek v 18.00 hod.
15. 12. 2022  Vánoční vystoupení žáků K. Zenklové, Římskokatolická farnost Brno-Lesná,
Nezvalova 895/13, začátek v 17.00 hod.
16. 12. 2022 Třídní přehrávka žáků V. Procházky, sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 16.30 hod.

Třídní přehrávka žáků S. Horákové a K. Přívratské, sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 18.30 hod.
19. 12. 2022  Vystoupení žáků LDO, sál ZUŠ, Ježkova 9, začátek v 17.30 hod.
23.12.2022
  2.  1. 2023 
Vánoční prázdniny
od 3. 1. 2023 Výuka podle rozvrhu