Výtvarný obor

Výuka výtvarného oboru realizujeme průřezem dvou vzdělávacích oblastí. Zohledňujeme výrazovou tvorbu a rozvíjíme výtvarný jazyk ve všech jeho hlediscích a rozmanitostech. V rámci výtvarného oboru si žáci mohou vybrat ze dvou studijních zaměření, a to Komplexní výtvarná tvorba a Keramika.

Studium výtvarného oboru je určeno dětem a mládeži od 5 let do 18 let nebo do ukončení středoškolského vzdělání a zahrnuje:

  • přípravnou výtvarnou výchovu (pro děti od 5 let)
  • výuku I. stupně – základní studium (od 7 do 15 let)
  • výuku II. stupně – základní studium, zájmová umělecká činnost (od 15 let do 18 let nebo do ukončení středoškolského vzdělání)

 

Studijní zaměření - Komplexní výtvarná tvorba

Školné: 4 000 Kč/rok

Studium obsahuje dílčí specifické vyučovací předměty Plošná tvorba, Prostorová a objektová tvorba.

Plošná tvorba zahrnuje kreslířské, malířské a grafické výtvarné techniky, při kterých žáci pracují s tradičními i netradičními materiály, nástroji nebo postupy, které rozvíjí jejich tvořivost a fantazii.

Prostorová a objektová tvorba učí žáky, jak uplatnit linie, barvy a tvary, význam světla a stínu, objemů, plastických kontrastů a materiálových kvalit. Tvorba žáků nejčastěji spočívá ve výtvarné experimentaci, modelování, tvarování a konstruování.

 

Studijní zaměření - Keramika

Školné: 4 000 Kč/rok

Studium vychází z úcty k hmotě, k vlastnostem materiálů a nástrojů nebo z vidění světa zprostředkovaného keramickou hmotou a jí příbuzným materiálům. Výuka zahrnuje také prostorovou tvorbu s jinými materiály a soustředěnou práci s objektovou a akční tvorbou.

S rozvojem výtvarného cítění a tvořivého myšlení i rostoucí zručností jeho význam stoupá a nachází uplatnění také v soudobých uměleckých směrech, jako je např.: design.