V souborech níže zobrazených je k dispozici Školní řád ZUŠ.

Poznámka:

Školní vzdělávací plán (ŠVP) je k nahlédnutí v kanceláři ZUŠ, Ježkova 9, Brno a v budově Školského komplexu, Mendlovo nám. 1/3, 4, Brno na studijním oddělení.

Typ dokumentu

Název

Soubor

Školní řád
Školní řád ZUŠ (PDF)
Školní řád
Dodatek ke Školnímu řádu (PDF)
Souhrn informací
Vyhláška č. 73_2005 Sb. (PDF)