Připravili jsme pro rodiče přehled všech formulářů a dokumentů, které budou při nástupu, ale i během studia jejich dítěte na I. Německém zemském gymnasiu potřebovat.

Žádost o přestup
Pokud si přejete, aby vaše dítě bylo přijato přestupem na některou ze škol Školského komplexu, vyplňte prosím online žádost níže.

Typ dokumentu

Název

Soubor

Osobní listy žáka
Osobní list žáka G JGM - čtyřleté studium
Osobní listy žáka
Osobní list žáka G JGM - šestileté studium
Osobní listy žáka
Osobní list žáka G JGM - osmileté studium
Osobní listy žáka
Osobní list žáka G JGM - pětileté dálkové studium
Školní jídelna
Přihláška ke stravování
Škola ONLINE
Manuál pro žáky a rodiče
Škola ONLINE
Manuál pro pracovníky školy
Ostatní dokumenty
Oznámení o nepřítomnosti žáka - ozdravný pobyt
Ostatní dokumenty
Oznámení o převzetí dohledu nad dítětem v době vyučovací hodiny Tělesné výchovy G JGM
Ostatní dokumenty
Opuštění budovy školy ve volné hodině
Ostatní dokumenty
Žádost o uvolnění žáka ze školy
Ostatní dokumenty
Formulář uvolnění z TV nižší stupeň
Ostatní dokumenty
Formulář uvolnění z TV vyšší stupeň