Informační nástěnka
Pořád se u nás něco děje. Tady najdete všechny aktuality pěkně na jednom místě.

Základní umělecká škola sídlí na adrese Ježkova 9, Brno. Výuka probíhá jak v budově Školského komplexu na Mendlově nám. 1/3,4 v Brně, tak na ulici Ježkova 9, Brno.