Přijímací řízení

Gymnázium J. G. Mendela je soukromá škola, která byla zřízena podle platných zákonů a na základě vyhlášky MŠMT ČR v roce 1991. Nabízí všeobecné vzdělání v osmiletém, šestiletém a čtyřletém studijním programu.

Informace k přijímacímu řízení na Gymnázium J. G. Mendela pro studium ve školním roce 2024/2025 jsou průběžně aktualizovány.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
NA GYMNÁZIUM J. G. MENDELA

ŠESTILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (79-41-K/61)
OBOR: GYMNÁZIUM (ŠESTILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM)

 

Počet přijatých žáků: 26
Roční školné: 40 000 Kč

 

OSMILETÝ ANI ČTYŘLETÝ OBOR NA GYMNÁZIU J. G. MENDELA NEBUDEME VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025 OTEVÍRAT Z DŮVODU PLÁNOVANÝCH ROZSÁHLÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV. VŠEM UCHAZEČŮM SE TÍMTO OMLOUVÁME.

 

INFORMACE K 1. KOLU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

V souborech ke stažení najdete výsledky 1. kola přijímacího řízení.

Rodičům přijatých žáků byly prostřednictvím DIPSY sděleny informace ohledně dalších administrativních úkonů spojených s podpisem smlouvy o vzdělávání. Smlouva se podepisuje od 20. do 24. 5. 2024 od 8.30 do 15.30 hod. – bližší informace Vám podá paní asistentka Lucie Svobodová.

Typ dokumentu

Název

Soubor

Přijímací řízení
Vyhlášení přijímacího řízení na střední školu pro studium ve školním roce 2024/2025 (1. kolo)
Přijímací řízení
Kritéria přijímacího řízení 6-JGM pro 24-25
Přijímací řízení
Úřední hodiny pro doručování přihlášek
Učební plány
Učební plán 6-JGM - týdenní časová dotace
Přijímací řízení
Výsledky 1. kola přijímacího řízení 6ti letý obor JGM pro šk. r. 2024/2025.