Pro rodiče a klienty

Všechny informace, které pracovníkům poradny sdělíte, jsou důvěrné. Slouží k tomu, abychom vám lépe pomohli řešit vaše obtíže nebo abychom mohli kvalifikovaně nastavit podpůrná opatření.

Žádné informace, zprávy z vyšetření, doporučení nebo záznamy z rozhovorů bez vašeho písemného souhlasu poradna nikomu nevydá ani ústně nesdělí. Výjimkou jsou pouze zákonem stanovené důvody v komunikaci například s OSPOD nebo Policií ČR.

Co si vzít s sebou na vyšetření nebo konzultaci
Pokud jdete do naší poradny poprvé, budeme zjišťovat údaje o vaší rodině, a především o vašem dítěti. Zaměřujeme se na informace ohledně těhotenství a porodu, o raném dětství a jeho vývoji (motorický vývoj, vývoj řeči…).

Chcete-li řešit výukové problémy svého dítěte, vezměte s sebou i školní sešity a školou vyplněný Školní dotazník.

Pokud bylo vaše dítě vyšetřeno již jiným odborníkem, jehož závěry mohou být pro naše pracovníky přínosné, vezměte s sebou i zprávy z těchto vyšetření (např. vyšetření pediatra, logopeda, neurologa, psychiatra…).

Jestliže vaše dítě používá kompenzační pomůcky (např. brýle, naslouchátko ...), vezměte je s sebou.
Doporučujeme připravit s sebou pro dítě lehkou svačinku a pití.

V případě, že vaše dítě onemocní, přeobjednejte se, prosím, na jiný termín. Výsledky vyšetření by byly ovlivněny zhoršeným zdravotním stavem dítěte; také tím chráníte zdraví našich pracovníků i ostatních klientů.

Dokumenty ke stažení

Typ dokumentu

Název

Soubor

Ostatní dokumenty
VNITŘNÍ ŘÁD
Ostatní dokumenty
DOTAZNÍK HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Ostatní dokumenty
MAPOVÁNÍ PŘIPRAVENOSTI DÍTĚTE NA ŠKOLU - MaTeRS