Jazykové certifikáty

Zkoušky Cambridge
V každém školním roce připravujeme studenty nižšího i vyššího gymnázia ke složení mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek Cambridge z anglického jazyka. Jsme hrdí na to, že můžeme používat oficiální logo přípravného centra Cambridge a že naši pečlivou práci ohodnotila i komise mezinárodní soutěže, kterou pořádala organizace Cambridge Assessment English. V roce 2017 jsme zvítězili v kategorii Nejlepší příprava „krok za krokem“ za Českou republiku.

Příprava k jazykovým zkouškám na nižším stupni gymnáziu
Žáci kvart obou našich osmiletých gymnázií a druhého ročníku šestiletého studia se připravují na složení certifikátu PET (B1) v rámci běžných hodin anglického jazyka. V těchto hodinách se dozvědí veškeré informace o získání certifikátu a zároveň si vyzkoušejí všechny typy cvičení, se kterými se setkají v písemné i ústní části reálné zkoušky. Zkušení vyučující žákům poradí, jak se nejlépe s danými úkoly vypořádat.

Příprava k jazykovým zkouškám na vyšším stupni gymnázia
Žáci čtyřletého a osmiletého studijního programu na I. Německém zemském gymnasiu mají přípravu na složení certifikátu na úrovni B2 jako součást běžných hodin anglického jazyka. V těchto hodinách se seznamují s typizovanými úlohami ze zkoušky FCE, dozvědí se veškeré informace o získání certifikátu a zároveň si vyzkoušejí všechny typy cvičení, se kterými se setkají v písemné i ústní části reálné zkoušky. Zkušení vyučující studentům poradí, jak se nejlépe s danými úkoly vypořádat.

Samostatná příprava
Naše škola podporuje studenty v jejich samostatné přípravě ke složení certifikátu. Naši pedagogové jsou připraveni s nimi kdykoli prodiskutovat dostupné materiály a konzultovat jejich domácí přípravu. Zároveň žáci mohou navštěvovat konzultace a kluby jednotlivých vyučujících anglického jazyka.

Přihlašování na zkoušky
Pomáháme našim studentům s registrací k jakékoli zkoušce Cambridge, kterou mají zájem absolvovat. Jsme partnerskou školou zkouškového centra, a proto uchazeči z naší školy získávají slevu z celkové ceny zkoušky.

Uznávání jazykových certifikátů pro účely maturitní zkoušky
Žáci, kteří získali jazykový certifikát na úrovni B2 a vyšší, mohou požádat o uznání profilové části maturitní zkoušky. V tomto případě doporučujeme domluvit si konzultaci se zástupci ředitelky školy, kteří studentům pomohou s přípravou žádosti.

Zkoušky Goethe-Zertifikat
V osmiletém studijním oboru na I. Německém zemském gymnasiu se žáci v rámci výuky německého jazyka připravují na složení certifikátu Goethe-Zertifikat na úrovni B1+. Systém přípravy, registrace a zprostředkování zkoušky funguje stejně, jako je uvedeno výše v případě výuky anglického jazyka.

Ve čtyřletém studijním oboru na I. NZG je příprava na německý certifikát fakultativní.

Žáci, kteří získali certifikát z německého jazyka na úrovni B1 a vyšší, mohou požádat o uznání maturitní zkoušky.