INFORMACE PRO MATURANTY V TERMÍNU JARO 2024

Ustanovení ke konání maturitních zkoušek v souladu s platným zněním Školského zákona a Vyhlášky 177/2009 Sb. je k dispozici v platném Školním řádu (kap. 8, Maturitní řád). Ředitelka školy dále zveřejňuje schválený způsob hodnocení a schválená kritéria (viz níže).

Studenti, kteří chtějí nahradit profilovou část zkoušky z cizího jazyka doložením jazykového certifikátu na příslušné úrovni, odevzdají žádost o nahrazení zkoušky adresovanou ředitelce školy spolu s kopií certifikátu ZŘŠ Tomáši Zimkovi nebo ZŘŠ Filipu Klobušickému (v tištěné podobě s podpisem) nejpozději do 2. 4. 2024.

Typ dokumentu

Název

Soubor

Ostatní dokumenty
Harmonogram Maturity 2024
Ostatní dokumenty
Maturitní témata k ústní zkoušce JGM 2024
Ostatní dokumenty
Kánon, seznam četby 2024
Ostatní dokumenty
Seznam četby
Ostatní dokumenty
Kritéria hodnocení MZ ČJL
Ostatní dokumenty
Kritéria hodnocení MZ z cizího jazyka
Ostatní dokumenty
Způsob záznamu vytvářeného textu G JGM (MZ PP ČJL+CJ) 2024