Virtuální prohlídka školy

Střední pedagogická škola

 

   

      
  
 
Vítáme vás na stránkách střední pedagogické školy

Střední pedagogická škola, je součástí I. Německého zemského gymnasia, základní školy a mateřské školy, o. p. s.

Studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika jsme otevřeli v r. 2011. I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s., sídlí na Mendlově náměstí 3/4 v Brně. Bylo zřízeno podle platných zákonů a na základě vyhlášky MŠMT ČR v r. 1992. 

Vzdělání na této soukromé škole je ukončeno maturitní zkouškou a je rovnocenné vzdělání získanému na školách, které jsou zřizovány státem, církví nebo obcí.

Od školního roku 2015/2016 sídlí střední pedagogická škola na Pionýrské 23 (Brno – Královo Pole).

Informační nástěnka Školského komplexu

Ukončení školního roku 2021/22 a úřední hodiny

Organizace posledního školního dne 30. 6. 2022

Gymnázia
  • Rozdání vysvědčení 8.55-9.40
Střední pedagogická škola
  • Rozdání vysvědčení 8.00-8.45
Anglická základní škola
  • Ranní družina: od 6.45
  • Rozdání vysvědčení 8.55-10.00
  • Odchod ze školy: hlavní vrátnicí v 10.00

Letní prázdniny 2022

Hlavní prázdniny začínají v pátek 1. 7. 2022 a končí ve středu 31. 8. 2022. Školní rok 2022/23 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022.
Přejeme všem studentům i jejich rodičům krásné léto a těšíme se na setkání v novém školním roce!
 
Úřední hodiny v budově Školského komplexu na Mendlově náměstí v době letních prázdnin  
Datum Sekretariát ředitelky školy Ekonomické oddělení Okénko stravenkářky školní jídelny
Červenec  
1. 7. 2022 9.00-15.00 9.00-13.00  
4. 7. 2022 9.00-15.00    
7. 7. 2022 9.00-15.00 9.00-13.00  
8. 7. 2022 9.00-15.00 9.00-13.00  
11. 7. 2022 9.00-15.00 9.00-13.00  
12. 7. 2022   9.00-13.00  
13. 7. 2022   9.00-13.00  
Srpen  
10. 8. 2022 9.00-13.00 9.00-13.00  
22. 8. 2022 9.00-15.00    
23. 8. 2022 9.00-15.00    
24. 8. 2022 8.00-16.00    
25. 8. 2022 8.00-16.00 9.00-13.00 10.00-13.00
26. 8. 2022 8.00-16.00 9.00-13.00 10.00-13.00
29. 8. 2022 8.00-16.00 9.00-13.00 10.00-13.00
30. 8. 2022 8.00-16.00 9.00-13.00 10.00-13.00
31. 8. 2022 8.00-16.00 9.00-13.00 10.00-13.00

 

Přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním termínu

Přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní termín 2022 můžete podávat do 27. 6. 2022 včetně.

Žádáme studenty, aby se dostavili za ZŘŠ Klobušickým nebo ZŘŠ Rudoleckým, a to přednostně v těchto termínech:

  • v úterý 14. 6. 2022 od 13.30 do 15.00 hod.;
  • ve čtvrtek 16. 6. 2022 od 8.00 do 12.00 hod.

Pokud Vám výše uvedené termíny nevyhovují, domluvte si prosím s uvedenými zástupci jiný termín.

 

Schůzky pro rodiče budoucích žáků

Vážení rodiče,

během měsíce června se budou konat úvodní schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků. Zákonní zástupci obdrží e-mailem pozvánku na tuto schůzku. Termíny jednotlivých schůzek najdete také v sekci přijímací řízení pro jednotlivé školy zde.

 

 

Informace o vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení

Vyhlášení přijímacího řízení I. NZG pro obor 79-41-K/81 - další kolo

Ředitelka školy I. Německého zemského gymnasia vyhlásila další kolo přijímacího řízení do tohoto oboru:

Denní osmileté studium na I. Německém zemském gymnasiu (kód oboru: 79-41-K/81)

  • Přihlášky do dalšího kola můžete podávat od 7.30 do 15.30 hodin v budově na Mendlově nám. v místnosti č. 230 na sekretariátu.
  • Společně s přihláškou odevzdejte výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky a doklady o účasti, popř. umístění v soutěžích a olympiádách organizovaných nebo zaštítěných MŠMT, nebo doklady o absolvování jazykových certifikátů. Na přihlášce je nutné mít vyplněné výsledky předchozího vzdělávání potvrzené školou, resp. s sebou přineste originální dokumenty nebo ověřené kopie. Přihlášku můžete stáhnout ZDE.
  • Uchazeči budou přijímáni na základě platných kritérií pro školní rok 2022/2023 ZDE.

 

Aktuální informace k výsledkům přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro jednotlivé obory najdete zde.

V případě přijetí uchazeče na naši školu můžete uzavřít Smlouvu o studiu osobně v budově na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně u paní Svobodové, a to od 3. 5. 2022 v pracovní dny od 8.30 do 14.30 hod. (popřípadě si můžete s paní Svobodovou telefonicky domluvit termín na čísle 543 211 790), nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů v 1. kole (tedy do 12. 5. 2022).

Při uzavření Smlouvy o studiu je splatné zápisné ve výši 2000 Kč a první splátka školného ve výši 11000 Kč (obojí pouze v hotovosti). Dále je nutné vzít s sebou zápisový lístek.

Doporučujeme Vám, abyste si dopředu před uzavřením Smlouvy vytiskli Osobní list žáka, který najdete v sekci Formuláře a dokumenty (výrazně to časově zkrátí vyřízení administrativních náležitostí).

 

Maturita v talárech

Ne nadarmo se maturitě odjakživa přezdívá zkouška dospělosti. Pro většinu mladých lidí je to opravdu jedna z největších zkoušek, kterou doposud ve svém životě skládali. A se stejnou vážností, s jakou k ní zodpovědní studenti přistupují, by se mělo brát i předávání maturitního vysvědčení těm úspěšným z nich.
Proto se Školský komplex na Mendlově náměstí v Brně rozhodl jako jedna z prvních škol na jižní Moravě dát maturitním promocím tu správnou vážnost. Určitě k tomu přispěl i fakt, že úspěšnost maturantů bývá na této škole opravdu úctyhodná – kupříkladu v písemných částech a didaktických testech z českého jazyka, angličtiny i matematiky dosahuje 100%.

 

 

Parkoviště K+R

Vážení rodiče,

jistě jste si všimli, že u naší budovy na Mendlově náměstí funguje takzvané parkoviště „Kiss and Ride“. Jedná se o vyhrazená místa pro školu, kde mohou rodiče bezplatně zaparkovat ve stanovenou dobu (v ranních a odpoledních hodinách) na nezbytně nutnou dobu za účelem vysazení svých dětí, které vezou do školy nebo je naopak ze školy vyzvedávají. Tato parkovací místa se nacházejí v boční uličce Pekařské naproti fakultní nemocnice a jsou označena dopravní značkou a také informačním bannerem na zdi školy.

Tato místa vyřešila situaci, kdy rodiče parkovali přímo před školou vedle tramvajových kolejí, čímž vznikala situace potenciálně nebezpečná jak pro děti, tak pro ostatní účastníky silničního provozu.

Doufáme, že tato parkovací místa vám usnadňují dopravu vašich dětí do a ze školy a poskytují jim zároveň maximální bezpečnost, protože děti nemusí nikde vstupovat do vozovky. Zároveň vám děkujeme, že tato místa využíváte a nezastavujete na jiných místech kolem školy.

 

 

 

Bilingvní vzdělávání

Již od 1. září 2012 má naše škola povolenou bilingvní výuku v předmětech dějepis, zeměpis a základy společenských věd v anglickém a německém jazyce. S bilingvní výukou máme tedy bohaté zkušenosti.

Už v září 2018 jsme se rozhodli rozšířit bilingvní výuku na celý školský komplex, včetně Anglické základní školy. Naše úsilí vyústilo v únoru 2019, kdy jsme na Anglické základní škole uspořádali talentové zkoušky, jak do běžné první třídy s využitím metody CLIL, tak do bilingvní první třídy.

Těší nás velký zájem rodičů o bilingvní výuku.

 

Příprava na složení certifikátu Cambridge

I v letošním školním roce se naši studenti mohou pilně připravovat na získání certifikátů "Preliminary English Test" (PET) na úrovni B1 a "First Certificate in English" (FCE) na úrovni B2 (podle CEFR).
 
Žáci mohou navštěvovat nepovinné předměty "Příprava na certifikát PET" a "Příprava na certifikát FCE". Kromě toho se žáci kvart obou gymnázií a druhého ročníku šestiletého studia připravují na složení certifikátu PET (B1) v rámci běžných hodin AJ. Žáci vyššího stupně gymnázia se v rámci hodin AJ seznamují s typizovanými úlohami ze zkoušky FCE. V těchto hodinách se dozvědí veškeré informace o získání certifikátu a zároveň si vyzkoušejí všechny typy cvičení, se kterými se setkají v písemné i ústní části reálné zkoušky. Zkušení vyučující zároveň žákům poradí, jak se nejlépe s danými úkoly vypořádat.
 
Škola také podporuje naše žáky v jejich samostatné přípravě ke složení certifikátu - žáci mohou s vyučujícími, kteří mají danou problematiku na starosti, prodiskutovat dostupné materiály a konzultovat s nimi svou domácí přípravu.
 
Více o certifikátech na naší škole se můžete dočíst zde.
 
1 | 2 >>