Virtuální prohlídka školy

Pedagogicko psychologická poradna - Akreditované pracoviště MŠMT

   

PPP poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby dětem a mládeži od 3 let do ukončení docházky na střední školu nebo VOŠ.

 

Informace o provozu poradny v době Vánočních prázdnin

Vážení rodiče, milí žáci a pedagogové,

děkujeme Vám všem za spolupráci v uplynulém roce a přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí v nadcházejícím roce 2023.

Provozní doba kanceláře poradny je z důvodu čerpání řádné dovolené v nadcházejících dnech omezena.

 

Pondělí 19. 12. –  08:00-14:30

Úterý 20. 12. –  08:00-14:30

Středa 21. 12. –  08:00-14:30

Čtvrtek 22. 12 – 08:00-14:30

Pátek 23. 12. – 1. 1. 2023 – ZAVŘENO

 

Od 2. 1. 2023 se na Vás budeme opět těšit v plném provozu.

 

Za kolektiv pracovníků PPP Voroněžská

Mgr. Magdaléna Regecová

zástupkyně generálního ředitele pro PPP

 

 

Informace o provozu poradny v období od 1. 9. 2022

Vážení rodiče, milí žáci a pedagogové,

po prázdninovém režimu se opět vracíme do plného provozu poradny. Letos poprvé po šestnácti letech s personální změnou ve vedoucí pozici.

Ráda bych touto cestou ze srdce poděkovala Mgr. Barboře Dusové, která naši Pedagogicko-psychologickou poradnu v posledních letech budovala a rozvíjela. Za dobu jejího působení prošlo pracoviště mnoha změnami od stěhování do nových prostor přes největší transformaci českého školství jménem „inkluze“ až po „dobu covidovou“. Za touto ženou zůstalo mnoho skvělých výsledků a navázané spolupráce se školami i odborníky z celého kraje, ze kterých budeme čerpat ještě mnoho dalších let. Jsme rádi, že její odborné zkušenosti budeme moci i nadále využívat, protože s námi v poradně zůstává na pozici speciálního pedagoga.

 

Za kolektiv pracovníků PPP Voroněžská

Mgr. Magdaléna Regecová

zástupkyně ředitele pro PPP

 

Informační nástěnka PPP

 

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby a konzultace žákům našeho gymnázia, jejich rodičům a vychovatelům. Své odborné služby nabízí i ostatním, dětem, žákům studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

 

Vážení rodiče, milí žáci, studenti, pedagogové,

pokud potřebujete v této obtížné, vyčerpávající,  pro všechny náročné době podporu nebo pokud hledáte informace o možnostech podpory, v sekci PRO RODIČE jsou pro Vás k dispozici informace týkající se ochrany duševního zdraví, informace  k řešení potíží v souvislosti s distanční výukou a s omezením běžného života Vašich dětí i Vás samých.

 

Psychologové a speciální pedagogové nabízejí pomoc při řešení výukových problémů, výchovných problémů a při prevenci sociálně patologických jevů. Pozornost rovněž věnují osobním problémům klientů a problémům vztahovým. Pomáhají s řešením problémů v třídních kolektivech. Soustředí se rovněž na oblast kariérového poradenství a krizové intervence. 

Speciální pedagogové ve spolupráci s psychology provádí nápravu specifických poruch učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie) a rovněž nápravu grafomotorických dovedností. Dětem je poskytována také logopedická péče pod vedením speciálního pedagoga – logopeda. Předškoláčkům je učen edukačně-stimulační kurz. 

Odborníci poradny vystavují posudky na žáka a zpracovávají podklady pro integraci žáků ve školách. 

V rámci psychokorektivního vedení se psychologové zaměřují na problémy osobní, rodinné, vztahové a studijní. Formou individuálního vedení klienta směřují k pochopení problému, osobnímu poznání a lepší orientaci při řešení životních úkolů. 

V nabídce poradny jsou odborné semináře určené pedagogickým pracovníkům mateřských, základních i středních škol. Podrobné informace o seminářích najdou zájemci na webových stránkách. 

Žákům Školského komplexu na Mendlově náměstí je věnována péče, která se v posledních dvou letech výrazně prohloubila. Při zahájení studia absolvují žáci vstupní motivační test, mají možnost zúčastnit se třídenního seznamovacího pobytu, na němž pod vedením psychologa a formou her naváží snadněji a rychleji nové kontakty. Součástí pobytu je seminář, který novému žákovi poodhalí stěžejní pasáže z teorie učení. Ve druhém ročníku (v sextě) je žákům gymnázia nabízena možnost bezplatného kariérového poradenství. V případě studijních potíží je žákům po celou dobu jejich studia k dispozici speciální pedagog. Každá třída má svého psychologa, na kterého se může příslušný žák nebo jeho rodič kdykoli, i anonymně, obrátit.