I. NZG
I. Německé zemské gymnasium
I. Německé zemské gymnasium bylo zřízeno v roce 1992. Vzdělání na této soukromé škole je ukončeno maturitní zkouškou. Naši absolventi jsou plně připraveni ke studiu na českých i zahraničních univerzitách, a to především díky zvýšené hodinové dotaci anglického a německého jazyka.

Fotogalerie