Virtuální prohlídka školy

I. Německé zemské gymnasium

 

   

     
  
 
Vítáme vás na stránkách I. Německého zemského gymnasia, základní školy a mateřské školy, o. p. s.
I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s., sídlí na Mendlově náměstí 1/3, 4 v Brně. Bylo zřízeno podle platných zákonů a na základě vyhlášky MŠMT ČR v r. 1992. Vzdělání na této soukromé škole je ukončeno maturitní zkouškou a je rovnocenné vzdělání získanému na školách, které jsou zřizovány státem, církví nebo obcí.

Informační nástěnka Školského komplexu

Obnovení prezenční výuky

Od pondělí 6. 12. 2021 bude obnovena prezenční výuka na Gymnáziu J. G. Mendela i na I. Německém zemském gymnasiu, a to včetně střední pedagogické školy a anglické základní školy. Bližší informace obdrží rodiče a žáci od třídních učitelů.

Den otevřených dveří

Zveme Vás na Den otevřených dveří na Školském komplexu. Pokud Vás zajímají informace o studiu a chcete se podívat přímo k nám do školy, rádi Vás provedeme naší školou.

Den otevřených dveří se koná:

  • v budově na Mendlově nám. 1/3, 4 v pondělí 6. 12. 2021 od 15.00 do 18.00 hod.
    – pro zájemce o studium na gymnáziu (čtyřletém, šestiletém a osmiletém oboru).
  • v budově na Pionýrské 23 v pondělí 6. 12. 2021 od 15.00 do 18.00 hod. – pro zájemce o studium na střední pedagogické škole.

Při návštěvě budovy školy je nutné dodržovat všechna aktuálně platná hygienická nařízení.

 

Uzavření provozu školy

Vážení rodiče a studenti,

z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje (dále KHS) o mimořádném opatření při epidemii dochází k uzavření provozu Gymnázia J. G. Mendela a I. Německého zemského gymnasia, a to včetně střední pedagogické školy a anglické základní školy. Důvodem pro toto rozhodnutí je zjištěná vysoká nemocnost žáků i učitelů.

V praxi to tedy znamená, že od pondělí 22. 11. 2021 bude výuka probíhat distančně přes aplikaci MS Teams podle platného rozvrhu v systému Škola OnLine. Studenti, kteří si potřebují ve škole vyzvednout věci potřebné k distanční výuce ze svých školních skříněk, si je mohou vyzvednout v budově školy na Mendlově náměstí, resp. v budově na Pionýrské v pondělí 22. 11. 2021 v době od 14.00 do 17.00. Kromě této doby nebude vstup do žádné budovy naší školy od tohoto data možný. Prezenční výuka se konat nebude.

Toto rozhodnutí je na dobu neurčitou. Předpoklad KHS je, že uzavření provozu bude trvat po dobu 14 dní. Nicméně se jedná pouze o odhad, o aktuálním vývoji situace vás budeme průběžně informovat.

Sledujte prosím aktuální informace na našem webu a v systému Škola OnLine.

Obědy pro žáky budou automaticky odhlášeny.

V případě, že potřebujete potvrzení od školy pro účely OČR pro žáky, kteří plní povinnou školní docházku, kontaktujte prosím třídního učitele, který vám potvrzení zašle v elektronické podobě.

Máte-li dotazy týkající se distanční výuky, můžete je zasílat na e-mailovou adresu distancnivyuka@skolskykomplex.cz.

Děkujeme za pochopení

 

Mistrovství světa Motosurf World Cup 2021

Jsme hrdí na úspěchy našich studentů Alexe a Lindy Lukscheider! Posíláme velkou gratulaci a přejeme hodně sportovního zdaru i do budoucna. Více o jejich úspěchu si můžete přečíst zde.
 
 

Aktuální hygienické předpisy v prostorách školy

  • Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení. Ochranný prostředek mít žáci nemusí v případě, kdy jsou usazeni (např. při výuce nebo při svačině ve třídě, v jídelně u oběda, apod.).
  • Do budovy školy není umožněn vstup žákům/zaměstnancům/třetím osobám s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). V případě, že se u žáka objeví příznaky onemocnění (viz výše) při vstupu do školy nebo během pobytu ve škole, škola oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
  • Vstup třetím osobám je umožněn pouze v omezeném režimu po celou dobu s ochranou úst a nosu.

Školský komplex pomohl Fakultní nemocnici u sv. Anny

Jsme rádi, že v předvánoční době se s Vámi můžeme podělit o pozitivní tiskovou zprávu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Tisková zpráva FNUSA

Protiepidemická opatření na Školském komplexu

I v době, kdy je povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání, dělá Školský komplex maximum pro ochranu zdraví svých žáků i zaměstnanců.
 
 

Představujeme nový televizní spot, který v krátkosti přibližuje studium na Anglické základní škole na Školském komplexu na Mendlově náměstí v Brně.

Maturita v talárech

Ne nadarmo se maturitě odjakživa přezdívá zkouška dospělosti. Pro většinu mladých lidí je to opravdu jedna z největších zkoušek, kterou doposud ve svém životě skládali. A se stejnou vážností, s jakou k ní zodpovědní studenti přistupují, by se mělo brát i předávání maturitního vysvědčení těm úspěšným z nich.

Proto se Školský komplex na Mendlově náměstí v Brně rozhodl jako jedna z prvních škol na jižní Moravě dát maturitním promocím tu správnou vážnost. Určitě k tomu přispěl i fakt, že úspěšnost maturantů byla na této škole opravdu úctyhodná – kupříkladu v písemných částech a didaktických testech z českého jazyka, angličtiny i matematiky dosáhla 100%.

 

 

Ve středu 29. května 2019 se tak úspěšní absolventi sešli v sále Kulturního domu Rubín na Makovského náměstí v Brně, kde jim při slavnostním ceremoniálu ředitelka školy a třídní učitelé předali jejich vytoužené diplomy. Atmosféra byla vskutku slavnostní a dojemná. Za zpěvu školního sboru střední pedagogické školy, proslovu svých třídních učitelů, neutuchajícího potlesku rodičů a dalších hostů v hledišti, za nepřestávajícího cvakání fotoaparátů a přítomnosti televizních kamer ukápla slza nejednomu absolventu. Neopakovatelnou atmosféru si určitě ještě více užili ti absolventi, kteří prospěli s vyznamenáním a mohli si tak převzít červený diplom.

Školský komplex na Mendlově náměstí v Brně je soukromá škola, která zahrnuje dvě gymnázia a střední pedagogickou školu, anglickou základní školu, mateřskou školu a základní uměleckou školu. Školský komplex spojuje dlouholetou tradici obou gymnázií s mnoha inovacemi, například bilingvní výukou nejen na gymnáziích ale i na anglické základní škole.

 
 

 

1 | 2 >>