Virtuální prohlídka školy

I. Německé zemské gymnasium

 

   

     
  
 

 

Vítáme vás na stránkách I. Německého zemského gymnasia, základní školy a mateřské školy, o. p. s.
I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s., sídlí na Mendlově náměstí 1/3, 4 v Brně. Bylo zřízeno podle platných zákonů a na základě vyhlášky MŠMT ČR v r. 1992. Vzdělání na této soukromé škole je ukončeno maturitní zkouškou a je rovnocenné vzdělání získanému na školách, které jsou zřizovány státem, církví nebo obcí.

Informační nástěnka Školského komplexu

Upozornění na odstávku služeb

Upozorňujeme, že během července bude provedena odstávka všech školních serverových služeb. Důsledkem toho může docházet k výpadkům e-mailové pošty a také některých internetových stránek.
 
Pro komunikaci během odstávky můžete také využívat systém Škola OnLine, kde bude posílání zpráv fungovat bez omezení.
 
Děkujeme za pochopení.

Dočasné stěhování střední pedagogické školy

Vážení rodiče, milé studentky, milí studenti střední pedagogické školy,

dovolte, abychom Vás informovali o tom, že se od nového školního roku 2022/2023 střední pedagogická škola dočasně stěhuje z budovy Pionýrská 23 do nových prostor. Důvodem stěhování je celková rekonstrukce budovy - jedná se o rozsáhlý, investičně náročný projekt Jihomoravského kraje. Nové prostory naší školy se nacházejí v blízkosti současného sídla střední pedagogické školy, a sice v areálu budovy Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně na ulici Veveří 331/95, 602 00 Brno. Po skončení rekonstrukce budovy na Pionýrské 23 se střední pedagogická škola vrátí zpět.

Veškeré potřebné informace týkající se nástupu studentek a studentů do nových prostor školy Vám budou zasílány do školního informačního systému Škola OnLine. Žádáme Vás tímto, abyste během prázdninových dní pravidelně kontrolovali zprávy ve Škole OnLine.

Těšíme se na setkání v září v nových prostorech!

 

 

 

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Letní prázdniny 2022

Hlavní prázdniny začínají v pátek 1. 7. 2022 a končí ve středu 31. 8. 2022. Školní rok 2022/23 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022.
Přejeme všem studentům i jejich rodičům krásné léto a těšíme se na setkání v novém školním roce!
 
Úřední hodiny v budově Školského komplexu na Mendlově náměstí v době letních prázdnin  
Datum Sekretariát ředitelky školy Ekonomické oddělení Okénko stravenkářky školní jídelny
Červenec  
1. 7. 2022 9.00-15.00 9.00-13.00  
4. 7. 2022 9.00-15.00    
7. 7. 2022 9.00-15.00 9.00-13.00  
8. 7. 2022 9.00-15.00 9.00-13.00  
11. 7. 2022 9.00-15.00 9.00-13.00  
12. 7. 2022   9.00-13.00  
13. 7. 2022   9.00-13.00  
Srpen  
10. 8. 2022 9.00-13.00 9.00-13.00  
22. 8. 2022 9.00-15.00    
23. 8. 2022 9.00-15.00    
24. 8. 2022 8.00-16.00    
25. 8. 2022 8.00-16.00 9.00-13.00 10.00-13.00
26. 8. 2022 8.00-16.00 9.00-13.00 10.00-13.00
29. 8. 2022 8.00-16.00 9.00-13.00 10.00-13.00
30. 8. 2022 8.00-16.00 9.00-13.00 10.00-13.00
31. 8. 2022 8.00-16.00 9.00-13.00 10.00-13.00

 

Náhradní termín schůzky pro rodiče budoucích žáků

Náhradní termín schůzky pro rodiče, kteří se nemohli dostavit v červnu, se koná 23. 8. 2022 v 15.00 v budově na Mendlově náměstí, a to pro všechny obory společně.

 

 

Maturita v talárech

Ne nadarmo se maturitě odjakživa přezdívá zkouška dospělosti. Pro většinu mladých lidí je to opravdu jedna z největších zkoušek, kterou doposud ve svém životě skládali. A se stejnou vážností, s jakou k ní zodpovědní studenti přistupují, by se mělo brát i předávání maturitního vysvědčení těm úspěšným z nich.
Proto se Školský komplex na Mendlově náměstí v Brně rozhodl jako jedna z prvních škol na jižní Moravě dát maturitním promocím tu správnou vážnost. Určitě k tomu přispěl i fakt, že úspěšnost maturantů bývá na této škole opravdu úctyhodná – kupříkladu v písemných částech a didaktických testech z českého jazyka, angličtiny i matematiky dosahuje 100%.

 

 

Parkoviště K+R

Vážení rodiče,

jistě jste si všimli, že u naší budovy na Mendlově náměstí funguje takzvané parkoviště „Kiss and Ride“. Jedná se o vyhrazená místa pro školu, kde mohou rodiče bezplatně zaparkovat ve stanovenou dobu (v ranních a odpoledních hodinách) na nezbytně nutnou dobu za účelem vysazení svých dětí, které vezou do školy nebo je naopak ze školy vyzvedávají. Tato parkovací místa se nacházejí v boční uličce Pekařské naproti fakultní nemocnice a jsou označena dopravní značkou a také informačním bannerem na zdi školy.

Tato místa vyřešila situaci, kdy rodiče parkovali přímo před školou vedle tramvajových kolejí, čímž vznikala situace potenciálně nebezpečná jak pro děti, tak pro ostatní účastníky silničního provozu.

Doufáme, že tato parkovací místa vám usnadňují dopravu vašich dětí do a ze školy a poskytují jim zároveň maximální bezpečnost, protože děti nemusí nikde vstupovat do vozovky. Zároveň vám děkujeme, že tato místa využíváte a nezastavujete na jiných místech kolem školy.

 

 

 

Bilingvní vzdělávání

Již od 1. září 2012 má naše škola povolenou bilingvní výuku v předmětech dějepis, zeměpis a základy společenských věd v anglickém a německém jazyce. S bilingvní výukou máme tedy bohaté zkušenosti.

Už v září 2018 jsme se rozhodli rozšířit bilingvní výuku na celý školský komplex, včetně Anglické základní školy. Naše úsilí vyústilo v únoru 2019, kdy jsme na Anglické základní škole uspořádali talentové zkoušky, jak do běžné první třídy s využitím metody CLIL, tak do bilingvní první třídy.

Těší nás velký zájem rodičů o bilingvní výuku.

 

Příprava na složení certifikátu Cambridge

I v letošním školním roce se naši studenti mohou pilně připravovat na získání certifikátů "Preliminary English Test" (PET) na úrovni B1 a "First Certificate in English" (FCE) na úrovni B2 (podle CEFR).
 
Žáci mohou navštěvovat nepovinné předměty "Příprava na certifikát PET" a "Příprava na certifikát FCE". Kromě toho se žáci kvart obou gymnázií a druhého ročníku šestiletého studia připravují na složení certifikátu PET (B1) v rámci běžných hodin AJ. Žáci vyššího stupně gymnázia se v rámci hodin AJ seznamují s typizovanými úlohami ze zkoušky FCE. V těchto hodinách se dozvědí veškeré informace o získání certifikátu a zároveň si vyzkoušejí všechny typy cvičení, se kterými se setkají v písemné i ústní části reálné zkoušky. Zkušení vyučující zároveň žákům poradí, jak se nejlépe s danými úkoly vypořádat.
 
Škola také podporuje naše žáky v jejich samostatné přípravě ke složení certifikátu - žáci mohou s vyučujícími, kteří mají danou problematiku na starosti, prodiskutovat dostupné materiály a konzultovat s nimi svou domácí přípravu.
 
Více o certifikátech na naší škole se můžete dočíst zde.
 

Dvorek na Školském komplexu

Žáci v budově na Mendlově náměstí mohou za pěkného počasí relaxovat na nově zrekonstruovaném školním dvorku. Na dvorku proběhly terénní úpravy včetně odstranění pozůstatků starých objektů, byla vysazena nová zeleň, zbudován zavlažovací systém a položena zámková dlažba. Pergola zajistí částečné stínění a ochranu proti dešti. Dohromady s lavičkami a stolky tak vše zajistí příjemný prostor pro relaxaci žáků během obědové pauzy. Nechybí ani vybavení pro žáky, kteří chtějí volnou hodinu strávit aktivně: basketbalové koše, kuželky či dráha pro minigolf. V době, kdy je dvorek pro žáky otevřen, je na něm samozřejmě zajištěn pedagogický dozor. V rámci bezbariérového zpřístupnění naší školy byla zbudována i schodišťová plošina u schodů vedoucích na školní dvorek a ten je tak přístupný úplně pro všechny. 

1 | 2 >>