Vítejte na našich webových stránkách.I. Německé zemské gymnasium

    
   
Vítáme vás na stránkách I. Německého zemského gymnasia, základní školy a mateřské školy, o. p. s.
I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s., sídlí na Mendlově náměstí 1/3, 4 v Brně. Bylo zřízeno podle platných zákonů a na základě vyhlášky MŠMT ČR v r. 1992. Vzdělání na této soukromé škole je ukončeno maturitní zkouškou a je rovnocenné vzdělání získanému na školách, které jsou zřizovány státem, církví nebo obcí.

Informační nástěnka Školského komplexu

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Řádně vyplněné přihlášky ke studiu na gymnáziích se odevzdávají na Mendlově náměstí 1/3, 4 v kanceláři zástupců ředitelky školy (místnost č. 228) do 1. března 2018.

Řádně vyplněné přihlášky ke studiu na střední pedagogické škole se odevzdávají na Pionýrské 23 paní asistentce Dosedělové (v přízemí napravo od vrátnice) do 1. března 2018.

Přihlášky je možné zaslat také korespondenčně na adresu školy.

Bližší informace o přijímání na naši školu a o našich studijních oborech:
  • během dne otevřených dveří v úterý 13. 2. 2018 od 15 do 18 hod. (pro gymnázia na Mendlově nám. 1/3, 4; pro střední pedagogickou školu na Pionýrské 23);
  • na našich webových stránkách (vyberete si dlaždici I. NZG, G JGM nebo SPGŠ a dále zvolíte dlaždici PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ);
  • telefonicky (pro gymnaziální obory volejte 543 211 790 a dále se nechejte spojit na zástupce ředitelky školy, pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika volejte 774 725 813).

NABÍDKA NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ VE 2. POLOLETÍ

Ve 2. pololetí rozšiřujeme nebo doplňujeme nabídku nepovinných předmětů. V případě zájmu se obracejte na kontaktní osoby.

PŘEDMĚT KOMU JE URČENÝ KONTAKTNÍ OSOBA POZNÁMKA

Pěvecký sbor

Všichni žáci obou gymnázií a střední pedagogické školy, kteří zpívají

valis@skolskykomplex.cz

Více ZDE.

Instrumentální soubor

Všichni žáci obou gymnázií a střední pedagogické školy, kteří hrají na hudební nástroj 

valis@skolskykomplex.cz

Více ZDE.

Španělský jazyk

Žákům tercií a kvart obou gymnázií

komarkova@skolskykomplex.cz

 

Konverzace v anglickém jazyce pro nižší stupeň gymnázia

Žákům nižšího stupně obou gymnázií

vrzal@skolskykomplex.cz

Více ZDE.

Konverzace v anglickém jazyce pro vyšší stupeň gymnázia

Žákům vyššího stupně obou gymnázií

vrzal@skolskykomplex.cz

Více ZDE.

 

Přestup na naše gymnázia
V případě zájmu o přestup-přijetí na náš školský komplex kontaktujte prosím asistentku ŘŠ paní Žanetu Halvovou na telefonním čísle: 543 211 790, kl. 131, 541 235 688, 774 520 532, e-mail: reditelstvi@skolskykomplex.cz
Akreditace výuky v cizím jazyce
S účinností od 1. září 2012 má I. NZG povolenou bilingvální výuku předmětů dějepis, zěměpis, základy společenských věd v anglickém a německém jazyce.