Virtuální prohlídka školy

Den přírodních věd

31.10.2017 08:07

Ve středu 11. 10. 2017 se v brněnské ZOO konala soutěž pod názvem Den přírodních věd určená žákům 7.–9. tříd. Naše gymnázia reprezentovaly tříčlenné týmy žáků Sekundy AM, AN a BN.

Soutěž probíhala v celém areálu ZOO a byla rozdělena na 6 stanovišť.

Na prvním stanovišti bylo téma geologie, kde jsme se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi horninou a minerálem a prohlédli jsme si několik vzorků. Potom jsme zaznamenávali do archů odpovědi na otázky z geologie. Dalším stanovištěm byla fyzika, dále zoologie bezobratlých a nejatraktivnější byla chemie, kde nám studenti střední průmyslové školy chemické předváděli chemické pokusy. Následovala zoologie obratlovců a poslední zastávkou byla botanika.

Soutěže se účastnilo celkem 97 týmů základních a středních škol, a přestože našimi soupeři byli většinou samí deváťáci, žádný náš tým neskončil v poli poražených. Nejlépe se umístilo družstvo Sekundy BN ve složení Katka, Radek a Viktor, kteří skončili na děleném 14.–15. místě se ztrátou pouhých 4,18 bodu na vítěze. Už teď se těšíme na další ročník této soutěže.

Katka Holečková – S BN
Natka Létalová – S AM

Fotogalerie: Den přírodních věd