PORG a Školský komplex na Mendlově náměstí se spojí pro další rozvoj vzdělání v Brně
PORG a Školský komplex na Mendlově náměstí se spojí pro další rozvoj vzdělání v Brně

Skupina základních škol a gymnázií PORG vstupuje do Školského komplexu na Mendlově náměstí, aby rozšířily nabídku špičkových vzdělávacích programů pro brněnské děti.  Vznikne tak silná skupina škol s více než 2700 žáky a studenty v Praze, Brně a Ostravě. 

 

„Imponuje mi systém PORG, který každoročně dovádí své studenty na první místo ve státních maturitách a k nejlepším evropským výsledkům v IB maturitách, a přitom udržuje ve škole fantastickou atmosféru. Tohle jedinečné spojení akademických úspěchů a přátelského prostředí chci pomoci získat i pro děti v Brně, kde již více jak 30 let bilingvně vzděláváme děti od mateřské školy až po maturitu,“ komentuje spojení škol Ivo Procházka, ředitel Školského komplexu na Mendlově náměstí.

 

„K jednání s Ivo Procházkou nás přivedl nadšený ohlas, který jsme evidovali už v době příprav brněnské základní školy PORG. Naše debaty o budoucnosti českého školství vedly k dohodě o vstupu PORG do Školského komplexu. To nám umožní dodržet příslib rodičům a otevřít v Brně osmileté bilingvní gymnázium podle modelu a standardů PORG,“ dodává Martin Roman, předseda Správní rady PORG. Ministerstvo školství totiž neudělilo PORG vlastní licenci pro otevření osmiletého gymnázia, protože nechce dále zvyšovat počet žáků v osmiletých gymnáziích.

 

PORG se dlouhodobě zaměřuje na dvojjazyčnou výuku, využívání moderních pedagogických přístupů a technologií a snahu o komplexní rozvoj žáků a studentů pomocí široké nabídky rozšiřujících odborných i kulturních aktivit. Všechny školy PORG se také dlouhodobě soustředí na přípravu studentů ke studiu na špičkových univerzitách. To se odráží v každoročních přijetích nejnadanějších studentů na Princenton, Oxford, Cambridge a další elitní zahraniční vysoké školy. „Věřím, že i v Brně vyrůstají mimořádně talentované a motivované děti, které si zaslouží šanci dostat se na nejlepší světové školy,“ doplňuje Martin Roman.

 

Spojení škol nebude mít žádný dopad na stávající žáky a studenty na Mendlově náměstí ani v brněnském PORGu, všichni dostudují podle stávajících pravidel, osnov, standardů a cenových podmínek. V příštím školním roce se již plně rozvine společný vzdělávací projekt v Brně mezi Školským komplexem a školami PORG.

 

Společně tak v Brně otevřeme v září 2024 v systému PORG tři dvojjazyčné první třídy (jednu na Mendlově náměstí a dvě v stávajícím sídle PORG Brno v areálu Nové Zbrojovky) a jednu šestou třídu základní školy na Mendlově náměstí. V systému Školského komplexu jednu první třídu šestiletého gymnázia a dvě první třídy střední pedagogické školy. První třídy osmiletého bilingvního gymnázia v modelu PORG budou otevřeny ve školním roce 2025/26.

 

***************************************************************************

Skupina PORG 

Své první studenty přijala škola PORG v Praze v Libni (První obnovené reálné gymnázium) 1. září 1990. Šlo o první nestátní školu od roku 1948. O 18 let později byla pod touto hlavičkou otevřena druhá škola, Nový PORG, základní škola a gymnázium v Praze 4. V roce 2011 otevřel PORG své působiště také v Ostravě. K dispozici je zde základní škola a gymnázium, od roku 2018 také bilingvní mateřská škola. V roce 2023 zahajuje svou činnost další základní škola této sítě, a to PORG Brno.

 

 

Školský komplex na Mendlově náměstí 

Školský komplex se nachází na Mendlově náměstí 1/3,4 v Brně a poskytuje akreditované vzdělávání ve všech našich studijních oborech vzdělávajících cca 1450 žáků a studentů.

Gymnázium J. G. Mendela poskytuje všeobecné gymnaziální studium s důrazem na přírodovědné předměty a je vhodné nejen pro přípravu ke studiu na vysokých školách technického, přírodovědného nebo medicínského zaměření. Široké spektrum volitelných předmětů umožňuje i orientaci na studium humanitních oborů.

  1. Německé zemské gymnasium přichází s nadstandardní nabídkou všeobecného gymnaziálního studia s rozšířenou výukou anglického a německého jazyka. Týdenní dotace pro výuku každého z obou jazyků je 3—7 hodin, což výrazně převyšuje počty hodin výuky cizích jazyků na běžných gymnáziích.

Střední pedagogická škola nabízí studium ve studijním programu Předškolní a mimoškolní pedagogika. Její absolventi se uplatní jako učitelé v mateřské škole nebo v jiném zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatelé ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních.

Základní škola nabízí studium prvního i druhého stupně. Staví na nejnovějších vzdělávacích principech. Výukové pilíře se opírají o jazykovou vzdělanost, kritické myšlení, finanční gramotnost, kvalitní mluvený projev a schopnost prezentace, ale i znalost výpočetní techniky, která je nutnou součástí naší moderní doby.

Základní umělecká škola nabízí umělecké vzdělání v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru. Výuka probíhá přímo v budově Školského komplexu na Mendlově náměstí, anebo v učebnách na Ježkově ulici (Brno-Lesná).

Mateřská škola Fantazie nabízí předškolní vzdělávání s výukou anglického jazyka a nachází v brněnské čtvrti Žabovřesky na Voroněžské ulici. Základním prostředkem vzdělávání dětí je hra a otevřená komunikace.

Součástí Školského komplexu je i Pedagogicko-psychologická poradna, která pomáhá žákům při adaptaci na nové prostředí a kolektiv a také poskytuje individuální poradenství.