Atletický den
Atletický den
22.09.2023

Ve čtvrtek 21. září se žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd zúčastnili v dopoledních hodinách atletického dne v AC na Moravské Slávii. Azurová obloha provázela naše žáky různými sportovními disciplínami: hod na cíl, běh na 50 m a 300 m, hod míčkem a skok do písku. Žáci se výborně vysportovali a navzájem se ve sportech podporovali. Velmi příjemná a soutěživá atmosféra kolovala mez žáky i učitelským sborem. Velké díky patří organizátorům z Anglické ZŠ i všem našim úžasným žákům! Den jsme si všichni báječně užili.