Virtuální prohlídka školy

Výtvarný obor

10.11.2014 11:35

Výuka výtvarného oboru se realizuje průřezem dvou vzdělávacích oblastí. Zohledňuje výrazovou tvorbu a rozvíjí výtvarný jazyk ve všech jeho hlediscích a rozmanitostech.

Výuka je určena dětem a mládeži od 5 let do 18 let nebo do ukončení středoškolského vzdělání a zahrnuje:

  • přípravnou výtvarnou výchovu (pro děti od 5 let)
  • výuku I. stupně – základní studium (od 7 do 15 let)
  • výuku II. stupně – základní studium, zájmová umělecká činnost (od 15 let do 18 let nebo do ukončení středoškolského vzdělání)

Na naší ZUŠ je vyučována ve dvou studijních zaměřeních:

Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

Výtvarné vyjadřování obsahující dílčí specifické vyučovací předměty Plošná tvorba, Prostorová
a objektová tvorba.

Plošná tvorba zahrnuje kreslířské, malířské a grafické výtvarné techniky, pracují s tradičními
i netradičními materiály, nástroji nebo postupy, která rozvíjí tvořivost a fantazii.

Prostorová a objektová tvorba učí žáky uplatnění linií, barev a tvarů, význam světla a stínu, objemů, plastických kontrastů a materiálových kvalit. Tvorba žáků nejčastěji spočívá ve výtvarné experimentaci, modelování, tvarování a konstruování.

Studijní zaměření: Keramika

Studium je zaměřeno na keramiku. Vychází z úcty k hmotě, k vlastnostem materiálů a nástrojů nebo z vidění světa zprostředkovaného keramickou hmotou a jí příbuzným materiálům. Výuka zahrnuje také prostorovou tvorbu v jiných materiálech a soustředěnou práci s objektovou a akční tvorbou.

S rozvojem výtvarného cítění a tvořivého myšlení i rostoucí zručností jeho význam stoupá a nachází uplatnění také v soudobých uměleckých směrech, jako je např.: design.


Školné

  • Výtvarný obor a keramika - 3 800 Kč

Zápisné ve výši 200 Kč je splatné při podpisu smlouvy. Zápisné platí jen nově přijatí žáci ZUŠ. Obnovené
zápisné činí 100 Kč (žák výuku ukončil a po určité době opět ve studiu pokračuje).