Virtuální prohlídka školy

Literárně-dramatický obor

10.11.2014 11:34

Výuka je určena dětem a mládeži od 5 let do ukončení středoškolského vzdělání a zahrnuje:

  • přípravnou dramatickou výchovu pro žáky od 5 let do 7 let
  • výuku I. a II. stupně dramatické výchovy pro žáky od 7 let do 18 let nebo do ukončení středoškolského vzdělání

Literárně - dramatický obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím tvořivých činností (pohybových a mluvních) rozvíjet umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu i k literární tvorbě.


Školné

  • Literárně-dramatický obor – 2 500 Kč

Zápisné ve výši 200 Kč je splatné při podpisu smlouvy. Zápisné platí jen nově přijatí žáci ZUŠ. Obnovené zápisné činí 100 Kč (žák výuku ukončil a po určité době opět ve studiu pokračuje).