Virtuální prohlídka školy

Hudební obor

10.11.2014 11:33

Výuka je určena dětem a mládeži od 5 let do ukončení středoškolského vzdělání a zahrnuje:

 • přípravnou hudební výchovu pro děti od 5 let do 7let
 • výuku hry na hudební nástroj a sólový zpěv I. a II. stupně pro děti a mládež od 7 let do 18 let nebo do ukončení středoškolského vzdělání

Naše ZUŠ realizuje vzdělávací obsah v těchto vzdělávacích zaměřeních:

 • Klávesové nástroje:
  • klavír
  • keyboard
 • Smyčcové nástroje:
  • housle
  • viola
  • violoncello
  • kontrabas
 • Dechové nástroje:
  • zobcová flétna
  • příčná flétna
  • klarinet
  • saxofon
  • lesní roh
  • trubka
 • Strunné nástroje:
  • kytara
 • Úderné nástroje:
  • cimbál
 • Pěvecké:
  • sólový

Výuka probíhá 2x týdně v rozsahu 1 vyučovací hodiny hry na nástroj a 1 hodiny hudební nauky, která je vyučována do 5. ročníku. Všichni žáci jsou pedagogy vedeni tak, aby později dokázali prakticky používat všechny nabyté vědomosti a dovednosti. Ve vyšších ročnících je nedílnou součástí výuky  komorní hra/komorní zpěv (kolektivní interpretace), sborový zpěv nebo souborová hra.


Školné

 • Hudební obor - 4 200 Kč
 • Přípravná hudební výuka - 2 100 Kč
 • Výuka ve skupině (1 VH) - 2 100 Kč

Zápisné ve výši 200 Kč je splatné při podpisu smlouvy. Zápisné platí jen nově přijatí žáci ZUŠ. Obnovené zápisné činí 100 Kč (žák výuku ukončil a po určité době opět ve studiu pokračuje).