I. Německé zemské gymnasium

    
   

Ekologická výchova

     V rámci environmentální vzdělávací výchovy byl na naší škole založen pracovní tým, jenž tvoří dobrovolníci z řad žáků a pedagogů přírodovědných předmětů.

     Co si klademe za cíl? Chtěli bychom směřovat k trvale udržitelnému životu na Zemi. Přáli bychom si, aby se prostřednictvím ekologické výchovy prohloubilo odpovědné jednání vůči přírodě a planetě, ale i mezi lidmi navzájem.

     Prvním úkolem členů týmu bylo systematické třídění odpadu ve škole. Dalším navazujícím krokem se stal sběr plastových lahví a vizí do budoucnosti je třídění papíru.

     Ekotým je otevřeným pracovním kolektivem, během roku do něj mohou vstupovat další zájemci, kteří považují ochranu přírody za užitečnou aktivitu. Případní zájemci mohou získat informace na pravidelně aktualizované ekologické nástěnce. Mají možnost se též zúčastnit prezentačních bloků, jež připravují studenti vyššího stupně gymnázia pro mladší žáky, a stát se členy ekokroužku, nebo se zúčastnit výtvarných soutěží s ekologickou tématikou.

     Enviromentální vzdělávací výchova společně se zdravým životním stylem je prioritou školního vzdělávacího programu.

Ekologická výchova - aktuality

Dopoledne mezi cihlami

11.11.2019 08:40
Dne 5. listopadu 2019 se naše třída s paní učitelkou Formánkovou zúčastnila v rámci environmentální výchovy exkurze do provozního závodu bývalého Tondachu, v současné době již součásti Wienerbergu ve Šlapanicích. Firma se zabývá výrobou broušených i nebroušených cihel ve velikostech...
Žáci naší školy se opět zúčastnili výtvarné soutěže s názvem Krkonoše očima dětí, kterou vyhlašuje již tradičně KRNAP - Krkonošský národní park. Letos bylo jedno z podtémat zaměřeno na upozornění na úbytek tetřívka obecného v Krkonoších a Jizerských horách. Na výběr měli i z dalších dvou...

Workshop Brontosaurus

08.04.2019 15:01
Ve čtvrtek 4. října 2018 jsme se třídou Kvinta AN absolvovali vzdělávací program na téma ,,Stromy“. Během dvouhodinového programu jsme si povídali především o tom, jakým jsou pro nás přínosem. Náš program začal půlhodinovým filmem s názvem ,,Muž, který sázel stromy“. Příběh se odehrával v pustině,...

Ukliďme Česko

08.04.2019 14:52
Dne 17. dubna 2018 se žáci nižšího stupně obou gymnázií vydali na akci “Ukliďme Česko”. Sešli jsme se v osm hodin na Mendlově náměstí, odkud jsme se společně vydali do Údolí oddechu v MČ Brno-Bystrc. Po příjezdu jsme si rozdělili úklidové prostředky a pytle a vytvořili tři skupiny. Každou...
Ve čtvrtek 12. 4. 2018 se naše třída zúčastnila botanické exkurze do přírodní rezervace na Koniklecové louce v městské části Kamenný vrch. Tato lokalita slaví v letošním roce 40. výročí vyhlášení rezervací. Nachází se zde největší populace koniklece velkokvětého na světě, která čítá...
Dne 5.12. 2017 se žáci kvarty a primy Gymnázia JGM zúčastnili v rámci akce organizované Ministerstvem školství dotazníkového šetření ohledně třídění odpadu. Učitelé nám rozdali kódy, které jsme vepsali do políčka zadané webové adresy. Vyplňování nám zabralo maximálně 30 minut. Nad některými...

Plýtvání potravinami

28.12.2017 11:02
   Ve středu 13.12. 2017 se naše třída zúčastnila přednášky o plýtvání potravinami. Přednáškou nás provázeli Jarda a Martin. Oba žijí v Brně a jsou z organizace Fair Trade. Celá tato přednáška byla spíše jako naučná hra.    Jako první úkol jsme se měli rozdělit do...
V pátek 22. 9. 2017 se v rámci environmentální výchovy studenti  třídy 3. AN v čele s paní profesorkou Formánkovou zúčastnili exkurze v cihelně TONDACH ve Šlapanicích.  Exkurze byla velmi zajímavá, protože jsme se dozvěděli podrobnosti o výrobě cihel, střešních tašek i krytin....
Dne 8.3. 2017 naše třída Prima AM měla přednášku o třídění odpadu a jeho recyklaci. Dozvěděli jsme se co je odpad a komunální odpad, že komunální odpad tvoří pouze 10% veškerých odpadů. Také nám zástupci ekotýmu řekli, že se odpad rozděluje na využitelný odpad, použitelná elektrozařízení,...

Krkonoše očima dětí

21.03.2017 21:06
Žáci třídy Prima AM se zúčastnili pod vedením p. u. Oslzlé 38. ročníku výtvarné soutěže s názvem "Krkonoše očima dětí" – volná tvorba. Soutěž vyhlásila Správa Krkonošského národního parku, která se tímto snaží vzbudit zájem dětí o environmentální problematiku horských oblastí v ČR. Zde jsou na...
1 | 2 >>

Akce školy (v souladu s GDPR)

Dne 18. 12. 2019 proběhl na Školském komplexu turnaj v přehazované pro ročníky Prim a Sekund. V mezitřídním turnaji se setkali, stejně jako v loňském roce, opravdu kvalitní týmy. Družstva byla skvěle sestavena a výkony byly velmi vyrovnané. Celkově se turnaje účastnilo 7 týmů,...

Dějepisná olympiáda

19.12.2019 14:58
Ve středu 13. listopadu 2019 bylo na chodbě v přízemí Školského komplexu rušno. V dopoledních hodinách se tu scházeli účastníci Dějepisné olympiády a živě diskutovali o tom, co je čeká. Organizátoři Dějepisné olympiády pro nás v letošním roce přichystali jednu novinku. Olympiáda...
Ve dnech 7.-9. 10. 2019 se třídy 4. AM a 4. BM zúčastnily společenskovědní exkurze do Prahy. Exkurze se konala pod vedením profesorů P. Boleslava, L. Mudráka, K. Vodičkové a K. Kozlové.   Po celou dobu exkurze jsme byli ubytováni v samém centru Prahy – na Malé Straně v ulici Nerudově. Toto...
Dne 3. 12. 2019 navštívila třída prima AN v rámci výuky českého jazyka a literatury oddělení pro děti a mládež v Knihovně Jiřího Mahena v Brně na Kobližné. Stejný program absolvovala dne 12. 12. 2019 také třída I. AM. Po příchodu do knihovny byli žáci rozděleni do skupin a dostali...
Ve dnech 3. – 4. 12. 2019 se naše třída Q BM v doprovodu pánů učitelů Sikory a Mudráka a společně s osmi žáky ze Základní školy Kuřim v doprovodu jejich paní učitelky zúčastnila výletu do Prahy. V rámci evropského grantu PolyGram jsme měli možnost navštívit Ruzyňské letiště a...
V termínu 21. – 23. 10. 2019 se třídy Oktáva AN a 4. AN zúčastnily společenskovědní a historické exkurze do Prahy. Hned po příjezdu nás čekala prohlídka Vyšehradu (rotundy sv. Martina, hřbitova Slavín a chrámu Sv. Petra a Pavla). Ještě toho dne večer jsme navštívili divadelní představení ve...
Ve středu 20. listopadu přijel na brněnské výstaviště protidrogový vlak společnosti REVOLUTION TRAIN, který od roku 2015 brázdí kromě ČR i Německo a Slovensko. Cílem programu bylo na základě příběhu (založeného na skutečné události) konfrontovat žáky s různými dilematy, vyzkoušet si různé role...
Dne 15. 11. 2019 navštívili žáci 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia, kteří navštěvují seminář z fyziky, Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR, který pořádal den otevřených dveří. O akci byl velký zájem ze strany brněnských středních škol. Skupiny zájemců se střídaly na připravených...
Ve středu 23. října 2019 se žáci tříd 2. AM, IV. AM, SX AM, 2 AN a SX AN zúčastnili zeměpisné besedy o drsném a současně úchvatném státu Namibie, která se konala v přednáškovém sále Café Práh Vaňkovka. Přednášející byli Kateřina a Miloš MOTANI a vstupné na každého žáka stálo 60,- Kč. Na besedu jsme...
Ve dnech 23. – 25. září navštívila naše třída Prima BM outdoor resort Březová. Spolu s námi tam byly také třídy Prima AN a Kvinta AN. Každá třída ale měla svého instruktora a odlišný program po celou dobu pobytu. Ráno jsme vyjeli z Brna vlakem do Třebíče, v Třebíči jsme pak nasedli...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>