Vítejte na našich webových stránkách.I. Německé zemské gymnasium

    
   

Ekologická výchova

     V rámci environmentální vzdělávací výchovy byl na naší škole založen pracovní tým, jenž tvoří dobrovolníci z řad žáků a pedagogů přírodovědných předmětů.

     Co si klademe za cíl? Chtěli bychom směřovat k trvale udržitelnému životu na Zemi. Přáli bychom si, aby se prostřednictvím ekologické výchovy prohloubilo odpovědné jednání vůči přírodě a planetě, ale i mezi lidmi navzájem.

     Prvním úkolem členů týmu bylo systematické třídění odpadu ve škole. Dalším navazujícím krokem se stal sběr plastových lahví a vizí do budoucnosti je třídění papíru.

     Ekotým je otevřeným pracovním kolektivem, během roku do něj mohou vstupovat další zájemci, kteří považují ochranu přírody za užitečnou aktivitu. Případní zájemci mohou získat informace na pravidelně aktualizované ekologické nástěnce. Mají možnost se též zúčastnit prezentačních bloků, jež připravují studenti vyššího stupně gymnázia pro mladší žáky, a stát se členy ekokroužku, nebo se zúčastnit výtvarných soutěží s ekologickou tématikou.

     Enviromentální vzdělávací výchova společně se zdravým životním stylem je prioritou školního vzdělávacího programu.

Ekologická výchova - aktuality

Žáci naší školy se opět zúčastnili výtvarné soutěže s názvem Krkonoše očima dětí, kterou vyhlašuje již tradičně KRNAP - Krkonošský národní park. Letos bylo jedno z podtémat zaměřeno na upozornění na úbytek tetřívka obecného v Krkonoších a Jizerských horách. Na výběr měli i z dalších dvou...

Workshop Brontosaurus

08.04.2019 15:01
Ve čtvrtek 4. října 2018 jsme se třídou Kvinta AN absolvovali vzdělávací program na téma ,,Stromy“. Během dvouhodinového programu jsme si povídali především o tom, jakým jsou pro nás přínosem. Náš program začal půlhodinovým filmem s názvem ,,Muž, který sázel stromy“. Příběh se odehrával v pustině,...

Ukliďme Česko

08.04.2019 14:52
Dne 17. dubna 2018 se žáci nižšího stupně obou gymnázií vydali na akci “Ukliďme Česko”. Sešli jsme se v osm hodin na Mendlově náměstí, odkud jsme se společně vydali do Údolí oddechu v MČ Brno-Bystrc. Po příjezdu jsme si rozdělili úklidové prostředky a pytle a vytvořili tři skupiny. Každou...
Ve čtvrtek 12. 4. 2018 se naše třída zúčastnila botanické exkurze do přírodní rezervace na Koniklecové louce v městské části Kamenný vrch. Tato lokalita slaví v letošním roce 40. výročí vyhlášení rezervací. Nachází se zde největší populace koniklece velkokvětého na světě, která čítá...
Dne 5.12. 2017 se žáci kvarty a primy Gymnázia JGM zúčastnili v rámci akce organizované Ministerstvem školství dotazníkového šetření ohledně třídění odpadu. Učitelé nám rozdali kódy, které jsme vepsali do políčka zadané webové adresy. Vyplňování nám zabralo maximálně 30 minut. Nad některými...

Plýtvání potravinami

28.12.2017 11:02
   Ve středu 13.12. 2017 se naše třída zúčastnila přednášky o plýtvání potravinami. Přednáškou nás provázeli Jarda a Martin. Oba žijí v Brně a jsou z organizace Fair Trade. Celá tato přednáška byla spíše jako naučná hra.    Jako první úkol jsme se měli rozdělit do...
V pátek 22. 9. 2017 se v rámci environmentální výchovy studenti  třídy 3. AN v čele s paní profesorkou Formánkovou zúčastnili exkurze v cihelně TONDACH ve Šlapanicích.  Exkurze byla velmi zajímavá, protože jsme se dozvěděli podrobnosti o výrobě cihel, střešních tašek i krytin....
Dne 8.3. 2017 naše třída Prima AM měla přednášku o třídění odpadu a jeho recyklaci. Dozvěděli jsme se co je odpad a komunální odpad, že komunální odpad tvoří pouze 10% veškerých odpadů. Také nám zástupci ekotýmu řekli, že se odpad rozděluje na využitelný odpad, použitelná elektrozařízení,...

Krkonoše očima dětí

21.03.2017 21:06
Žáci třídy Prima AM se zúčastnili pod vedením p. u. Oslzlé 38. ročníku výtvarné soutěže s názvem "Krkonoše očima dětí" – volná tvorba. Soutěž vyhlásila Správa Krkonošského národního parku, která se tímto snaží vzbudit zájem dětí o environmentální problematiku horských oblastí v ČR. Zde jsou na...

Třídění PET lahví

06.02.2017 12:20
Třídění PET lahví Jak vlastně probíhá třídění u nás na škole? Členové ekotýmu kontrolují denně stav papírových krabic, do kterých jsou odhazovány PET lahve. Třídění PET láhví probíhá zhruba každých 10 dní nebo podle potřeby. Jednotlivé protříděné nádoby se postupně donášejí k učebně zeměpisu,...
1 | 2 >>

Akce školy (v souladu s GDPR)

Anoteho archa

17.04.2019 10:50
V pátek 22. 3. 2019 brzy ráno se naše třída I. AM vypravila spolu s naší profesorkou zeměpisu, paní Formánkovou, do kanceláře ombudsmana na Údolní ulici na promítání filmu Anoteho archa, který se věnoval klimatickým podmínkám na ostrovech Kiribati v Oceánii. Film pojednával o blížícím se...

Exkurze do ČHMÚ

17.04.2019 10:42
Dne 25. 3. 2019 jsme se v rámci výuky Semináře ze zeměpisu zúčastnili exkurze do Českého hydrometeorologického ústavu. ČHMÚ se zabývá meteorologickou předpovědí, klimatologií, hydrologií a kvalitou ovzduší. Jeho účelem je poskytovat předpovědi a informace o průběžném stavu ovzduší a...

Workshop s neslyšícími

15.04.2019 15:04
Dne 8. 4. 2019 proběhly na naší škole dva workshopy na téma neslyšících, které připravily pracovnice společnosti Tichý svět. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací  o životě osob se sluchovým postižením a jejich komunikaci. V praktické části workshopu si vyzkoušeli například odezírání z...

Plank challenge

07.04.2019 17:37
Dne 19. 3. 2019 proběhla v naší posilovně soutěž ve výdrži v planku (v prkně). Soutěže se účastnili jak žáci nižšího gymnázia, tak studenti vyššího gymnázia. Měření sil probíhalo tak, že se žáci rozdělili do skupin (cca 10 žáků), kterým byla ve stejnou dobu měřena výdrž...
 V rámci lyžařského výcvikového kurzu jsme se ve dnech 21. – 25. března 2019 vypravili do rakouských Alp zalyžovat si na ledovci a dalších střediscích Korutan a Tyrolska. Dlouho před samotným kurzem jsme se připravovali a těšili se, jaké to tam bude. Vyjeli jsme ve čtvrtek v 9.00...
Příklady dobré praxe projektu PolyGram – workshop aktivit partnera 04 a partnera 05   Dne 6. února 2019 proběhl na našem školském komplexu workshop odborných garantů projektu PolyGram. Po úvodním zahájení  a přivítání paní ředitelkou Mgr. Vladimírou Dolenskou proběhla organizační část,...
Třídy Tercie AM a I. AM byly v termínu 25. – 29. ledna 2019 na lyžařském výcvikovém kurzu. První den nás čekala cesta z Brna do rakouských Alp, do městečka Spittal an der Drau, kde jsme byli ubytovaní ve velmi hezkém penzionu přímo u jezera Millstätter See.  Druhý  a třetí den...

Biologická olympiáda

22.02.2019 11:31
V lednu už tradičně proběhla na obou gymnáziích školní kola biologické olympiády – letos premiérově ve všech čtyřech kategoriích - od primánů až po maturanty. Je potěšující, že rok od roku počet soutěžících v tomto oboru stoupá. Počet zájemců o biologické klání letos přesáhl 50 žáků,...

Turnaj v přehazované

15.01.2019 09:18
Dne 19. 12. 2018 proběhl na Školském komplexu turnaj v přehazované pro ročníky Prim a Sekund. Turnaje se účastnilo 7 smíšených týmů. Podmínkou byl mix v týmu, tedy tři chlapci a tři děvčata. Zápasy probíhaly v obou tělocvičnách po dobu pěti vyučovacích hodin. Utkání se hrálo na dva...

Návštěva studia Lávka

10.01.2019 11:26
Dne 10. 12. 2018 navštívily třídy oktáva AM a VI. AM a následně dne 21. 12. 2018 třídy oktáva AN a 4. AM výukový program s názvem Československo po válce ve Studiu Lávka v Brně-Kohoutovicích. Cílem programu bylo seznámit studenty s politickým a hospodářským vývojem...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>