ZŠ na návštěvě v ZUŠ
ZŠ na návštěvě v ZUŠ
27.03.2024

Za krásného slunečného počasí v pátek 15.3.2024 navštívili naši Základní uměleckou školu na Ježkové žáci prvních tříd Základní školy sídlící na Mendlově nám, aby se seznámili s hudbou a jednotlivými nástroji.

V úvodu výchovného koncertu pan učitel Vít Procházka přivítal dětské posluchače a paní učitelky. Proběhlo krátké zamyšlení nad úlohou hudby v životě člověka, které bylo doplněno o znělku z oblíbeného seriálu Tlapková patrola, melodie z večerníčku a zvuky vyzvánění telefonu, budíku, ale i školního zvonku.

Z hudebních nástrojů byly nejprve představeni dechové nástroje a to saxofon a klarinet.
Na saxofon dětem zahrála Julie Hrazdirová a klarinet představil Metoděj Blažek, vše za doprovodu jejich pana učitele Víta Procházky. Na závěr představení dechových nástrojů zazněl fagot v jednoduché melodii.

Od dechových hudebních nástrojů se pozvolna přešlo ke strunným nástrojům a pan učitel Tomáš Pohl dětem podrobně představil hudební nástroj zvaný kytara.

V další části programu měly děti možnost společně s hudebníky zazpívat několik lidových písní s možností využití Orfových nástrojů.

Od hraní na Orfovy nástroje se pozvolna děti dostaly ke klavírů, mnozí žáci 1. A, B dostali příležitost představit své umění hry na klavír svým spolužákům. Děti byly moc šikovné a všechna vystoupení se vydařila. Paní učitelka Saskie Horáková ukázala princip hry na klavír, struny, mechanické části nástroje a rovněž dětem zahrála skladbičky.

Prostřednictvím YouTube se děti seznámily s tím co je to vlastně orchestr a poznávaly hudební nástroje a to vše díky symfonii Má vlast od B. Smetany (tím bylo také připomenuto jeho 200  leté výročí narození).

Koncert byl zakončen prohlídkou smyčcových, dechových a bicích nástrojů, které si děti mohly i vyzkoušet.