Den stromů v družině
Den stromů v družině
31.10.2023

V rámci světového Dne stromů si prvňáčci udělali v družince procházku na hřiště pod Špilberkem. Po cestě poznávali jednotlivé stromy a sbírali přírodniny na tvoření. Po příchodu do školy si každý nakreslil svůj strom a zužitkoval přinesené přírodniny.